Lluitem contra el tràfic d’éssers humans: una nova estratègia per prevenir-lo, posar fi als models delictius de negoci i empoderar les víctimes

By Esguard de Dona - dimecres, d’abril 14, 2021Dimecres, 14 d’abril de 2021

La Comissió presenta avui una nova estratègia de lluita contra el tràfic d’ésser humans per al període 2021-2025 que se centrarà a prevenir els delictes, portar els traficants davant la justícia, i protegir i empoderar les víctimes. Entre els anys 2017 i 2018 hi va haver més de 14 000 víctimes registrades a la Unió Europea. Les estimacions indiquen que, a escala mundial, els traficants tenen guanys de 29 400 milions d’euros l’any. Es preveu que la demanda d’explotació es mantingui, que els traficants passin a cometre els delictes per internet i que el context de pandèmia faciliti l’explotació. Per fer-hi front, l’estratègia d’avui estableix les mesures que permetran a la UE i als seus estats membres de seguir enfortint la seva resposta.

«La lluita contra el tràfic d’éssers humans forma part de la nostra voluntat de construir una Europa protectora. Els traficants aprofiten les debilitats de les persones. Amb l’estratègia d’avui, adoptem un plantejament triple basat a treure partit simultàniament de la legislació, l’ajuda política i operativa i el finançament per tal de reduir la demanda, posar fre a les activitats delictives i empoderar les víctimes d'aquest delicte abominable», ha declarat avui el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

El tràfic d’éssers humans és un delicte que no hauria de tenir lloc a les nostres societats. Malauradament, els delinqüents continuen traficant amb les víctimes, principalment dones i infants, sobretot amb fins d’explotació sexual. Hem de protegir les víctimes i hem de portar aquells qui tracten els éssers humans com si fossin mercaderies davant la justícia. Estudiarem les normes vigents per comprovar si encara són adients i examinarem la possibilitat de tipificar com a delicte l’ús dels serveis derivats de l’explotació de les víctimes del tràfic d’éssers humans», ha declarat avui també la comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson.

L’estratègia parteix del marc jurídic i polític global vigent de la UE per fer front al tràfic d’ésser humans, que es basa en la Directiva contra el tràfic d’éssers humans. La Comissió continuarà donant suport als estats membres perquè apliquin la directiva i, si escau, proposarà que es revisi per garantir que compleix la seva finalitat. El coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans seguirà tenint un paper clau pel que fa a l’aplicació d’aquesta estratègia.

A més, l’estratègia es focalitza en els aspectes següents:

  • Reduir la demanda que fomenta el tràfic: la Comissió estudiarà la possibilitat d’establir normes mínimes de la UE que tipifiquin com a delicte l’ús dels serveis derivats de l'explotació de víctimes del tràfic d’éssers humans i organitzarà, en col·laboració amb les autoritats nacionals i organitzacions de la societat civil, una campanya de prevenció dirigida a sectors de risc greu. La Comissió també estudiarà reforçar la Directiva sobre sancions als ocupadors, proposarà legislació pel que fa a la governança empresarial per esclarir les responsabilitats de les empreses i oferirà orientacions sobre la diligència deguda a fi de contribuir a la prevenció del treball forçat.
  • Posar fi al model de negoci dels traficants, tant dins com fora de la xarxa: la Comissió mantindrà un diàleg amb les empreses d’internet i de tecnologia per reduir l’ús de plataformes en línia amb l’objectiu de captar i explotar les víctimes. També fomentarà la formació sistemàtica dels cossos i forces de seguretat i dels professionals de la justícia pel que fa a la detecció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans.
  • Protegir, donar suport i empoderar les víctimes, parant especial atenció en les dones i els infants: l’estratègia té per objectiu millorar la detecció precoç i l’acompanyament de les víctimes per oferir-los més ajuda i protecció, reforçar els programes d’empoderament de les víctimes i afavorir la reintegració. La Comissió també finançarà formació específica segons el sexe i adaptada als infants per ajudar la policia, els treballadors socials, els guàrdies de fronteres i el personal sanitari a detectar les víctimes.
  • Promoure la cooperació internacional: tenint en compte que la meitat de les víctimes detectades a la UE no en són ciutadans, la cooperació amb els socis internacionals és fonamental per fer front al tràfic d’éssers humans. La UE farà servir tot un seguit d’instruments de política exterior i cooperació operativa per contribuir a la lluita contra el tràfic en els països d’origen i de trànsit, especialment per via de diàlegs específics sobre drets humans i seguretat, una cooperació millorada amb el Consell d'Europa i una comunicació, actuació i intercanvi d’informació periòdics i específics amb les delegacions de la UE als països socis. El proper Pla d'acció contra el tràfic il·lícit de migrants ajudarà a posar fi al negoci dels traficants basat en el trasllat de les víctimes per a ser explotades a Europa.

Rerefons

El tràfic d’éssers humans continua sent una greu amenaça a la UE tot i els avenços aconseguits durant els darrers anys. Les víctimes són principalment dones i nenes amb qui es trafica amb fins d’explotació sexual. El tercer informe sobre els avenços aconseguits pel que fa a la lluita contra el tràfic d’éssers humans, publicat l’octubre del 2020, descriu aquests avenços i presenta pautes, reptes i qüestions clau en matèria de lluita contra el tràfic d’éssers humans a la UE.

Ja que en el tràfic d’éssers humans hi solen participar principalment grups de delinqüència organitzada, l’Estratègia de lluita contra el tràfic d’éssers humans està estretament relacionada amb l’Estratègia de la UE contra la delinqüència organitzada, que també es presenta avui. Protegir la societat davant la delinqüència organitzada, incloent-hi la lluita contra el tràfic d’éssers humans, és una prioritat de la nova Estratègia de la UE per a la Unió de la seguretat.

El nou Pacte sobre migració i asil també ha posat de relleu la importància de la detecció precoç de possibles víctimes del tràfic d’éssers humans fora de la UE.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios