Coronavirus: la Comissió destina amb urgència 122 milions d’euros més a la recerca i la innovació


Brussel·les, 19 de maig de 2020
La Comissió ha decidit mobilitzar 122 milions d’euros més provinents del seu programa de recerca i innovació, Horitzó 2020, per destinar-los amb urgència a la recerca sobre el coronavirus mitjançant una nova convocatòria de manifestació d’interès. Aquesta nova convocatòria s’afegeix als 1 400 milions d’euros donats per la Comissió Europea a la iniciativa Resposta mundial a la crisi del coronavirus engegada per la presidenta Ursula von der Leyen el 4 de maig del 2020.
Aquesta nova convocatòria és l’última d’una sèrie de mesures de recerca i innovació finançades per la UE per combatre el coronavirus i complementa d’altres mesures preses anteriorment per desenvolupar equips de diagnòstic, tractaments i vacunes mitjançant la millora de la capacitat de fabricació i el desplegament de solucions fàcilment disponibles amb què respondre de seguida a la urgència de les necessitats. A més, també millorarà la comprensió de les repercussions socioeconòmiques i conductuals de l’epidèmia.
«Estem mobilitzant tots els mitjans al nostre abast per lluitar contra aquesta pandèmia amb tests, tractaments i mesures preventives. Ara, per tenir èxit, també hem d’entendre l’impacte que té la pandèmia en la nostra societat i com podem intervenir-hi de seguida. Hem d’explorar solucions tecnològiques per fabricar i subministrar material sanitari més ràpidament, controlar i prevenir la propagació de la malaltia i millorar l’atenció als pacients», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.
«En aquesta crisi del coronavirus estem donant tot el nostre suport a les autoritats sanitàries nacionals, als professionals de la salut i als ciutadans de tots els estats membres. Estem desplegant tecnologies i eines innovadores que es poden fer servir de seguida en la prevenció, el tractament i la recuperació de la pandèmia i, alhora, ens estem preparant per fer front a les seves conseqüències. Concretament, estem parlant de solucions i tecnologies digitals, com ara la telemedicina, les dades, la intel·ligència artificial, la robòtica o la fotònica», ha declarat avui també el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton.
Els projectes finançats en el marc d’aquesta convocatòria haurien de reorientar la fabricació per tal de poder produir i subministrar ràpidament el material i les tecnologies sanitàries imprescindibles per poder fer les proves de diagnòstic i els tractaments necessaris i millorar el control i l’atenció als pacients. A més, ara la recerca farà servir grans grups de pacients (cohorts) de tot Europa. D'altra banda, una comprensió més encertada de les repercussions conductuals i socioeconòmiques del coronavirus podria ajudar a millorar les estratègies terapèutiques i preventives.
La data límit per presentar propostes a aquesta convocatòria és l’11 de juny del 2020 i un requisit essencial en serà la capacitat d’oferir resultats tan aviat com sigui possible. Europa i el món en general necessiten amb urgència solucions innovadores per contenir i pal·liar els efectes de la pandèmia i millorar l’atenció als pacients, als supervivents, als grups vulnerables, al personal sanitari que treballa en primera línia i a la societat. Vet aquí per què la Comissió vol que els treballs de recerca s’iniciïn tan aviat com sigui possible i per què ha decidit d’escurçar els terminis de la preparació de manifestacions d’interès i de la seva avaluació.
D’acord amb els principis de la Resposta mundial a la crisi del coronavirus, les noves solucions han de ser accessibles i assequibles per a tothom. Per tant, la Comissió inclourà clàusules d’intercanvi ràpid de dades en els acords de subvenció resultants d’aquesta nova convocatòria per tal de garantir que les conclusions i els resultats es puguin explotar de seguida.
Rerefons
Aquesta nova convocatòria especial duta a terme en el marc del programa Horitzó 2020 complementa mesures anteriors i finançarà amb 48,2 milions d’euros 18 projectes per desenvolupar tests, tractaments i vacunes i millorar la nostra preparació davant les epidèmies, a més dels 117 milions d’euros de la Iniciativa sobre medicaments innovadors invertits en 8 projectes per fer tests i tractaments i d’altres mesures de suport a les idees innovadores finançades a través del Consell europeu d’innovació. La convocatòria correspon a l’acció 3 del pla d’acció ERAvsCorona, un document de treball resultant del diàleg entre els serveis de la Comissió i centres de recerca nacionals.
La nova convocatòria abasta cinc àmbits amb els pressupostos indicatius següents:
  1. Reorientació dels processos de fabricació per produir material i equipament sanitari essencial (23 milions d’euros).
  2. Tecnologies mèdiques, eines digitals i ús d’intel·ligència artificial per millorar la vigilància i els sistemes sanitaris amb els nivells més alts de maduresa tecnològica (56 milions d’euros).
  3. Impacte social, econòmic i conductual de la resposta a la pandèmia (20 milions d’euros).
  4. Cohorts paneuropees del COVID-19 (20 milions d’euros).
  5. Col·laboració de les cohorts del COVID-19 existents a la UE i a nivell internacional relacionades (3 milions d’euros).
Els estudis de cohorts acostumen a estudiar grans grups d’individus registrant la seva exposició a tot un seguit de factors de risc per descobrir pistes sobre les possibles causes de la malaltia. Poden ser estudis prospectius que recaptin dades en el futur o estudis de cohorts retrospectius, que analitzin dades ja recollides.

Comentaris