Comissió Europea: Paquet d’infraccions del mes de maig: decisions referents a Espanya

By Esguard de Dona - diumenge, de maig 24, 2020


Brussel·les, 13 de maig de 2020
En el seu paquet habitual de decisions sobre procediments d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions jurídiques contra diversos estats membres per no haver respectat les obligacions en virtut del Dret de la Unió Europea. Aquestes decisions pretenen garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i de les empreses.
El 30 de gener del 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que el brot de COVID-19 constituïa una “emergència de salut pública d’importància internacional”. L’onze de març la va qualificar de pandèmia. Si bé la Comissió ha declarat que seguirà amb els processos d’infracció en els casos que consideri necessaris, també ha reconegut que la pandèmia de la COVID-19 i les mesures que s’han aplicat per combatre-la han sotmès les institucions nacionals a una forta pressió. La crisi fins i tot pot afectar la capacitat dels estats membres per garantir l’execució del Dret de la Unió Europea. Tenint això en compte, la Comissió va informar els estats membres que els terminis per respondre els procediments d’infracció en curs iniciats des de principis d’any han estat ampliats. Avui s’ha decidit donar als estats membres la possibilitat de respondre en un termini de quatre mesos en compte dels dos que són habituals a les cartes d’emplaçament i als dictàmens motivats en el marc d’aquest paquet d’infraccions.
A continuació trobareu les decisions preses referents a Espanya  
En aquest enllaç trobareu la nota de premsa amb tots el paquet del mes de maig

Serveis financers
La Comissió demana a Espanya que apliqui correctament el Reglament SEPA sobre el pagament d’impostos
La Comissió ha decidit avui d’enviar una carta d’advertiment a Espanya pel fet que la normativa tributària espanyola impedeix als ciutadans de pagar els seus impostos mitjançant una domiciliació si el seu compte bancari pertany a banc de fora d’Espanya. La normativa espanyola estableix que els proveïdors de serveis de pagament de les persones físiques, és a dir, els bancs, han de ser autoritzats per les autoritats tributàries espanyoles com a «entitats col·laboradores». A la pràctica, això és molt difícil o molt carregós per als proveïdors de serveis de pagament estrangers. Per tant, aquesta normativa nacional impedeix de fet l’ús de comptes bancaris de la UE de fora d’Espanya i això és contrari a les disposicions del Reglament SEPA (Reglament (UE) n.º 260/2012). El Reglament SEPA estableix tot un seguit de requisits tècnics i empresarials pel que fa a les transferències i domiciliacions en euros, en els quals es basa justament el correcte funcionament del mercat únic, és a dir, en el correcte processament de les operacions de pagament en euros. Espanya disposa ara de quatre mesos per respondre als arguments de la Comissió; altrament, la Comissió pot decidir d’enviar-li un dictamen motivat.
Aviació civil
La Comissió Europea insta onze estats membres a designar un «organisme de cultura justa»
La Comissió Europea ha decidit avui d’enviar un dictamen motivat a Irlanda perquè encara no ha designat cap dels organismes previstos per l'article 16, apartat 12, del Reglament (UE) n.º 376/2014. Els estats membres han de designar un «organisme de cultura justa» per impedir que qualsevol persona que denunciï fets (successos) relacionats amb la seguretat de l’aviació civil pugui ser sancionada pels seus ocupadors/empresaris o per les autoritats dels estats membres, sense perjudici, però, de les excepcions específiques que s’esmenten en el reglament. Aquest organisme també ha de vetllar perquè qualsevol organització del sector de l’aviació civil establerta en un estat membre aprovi una normativa interna que estableixi la manera d’aplicar els principis de la cultura justa dins de l’organització. Irlanda disposa ara de quatre mesos per respondre a les al·legacions formulades per la Comissió; altrament, la Comissió pot decidir de recórrer al Tribunal de Justícia de la UE.
D’altra banda, la Comissió també ha decidit d’enviar tot un plegat de cartes d’advertiment a Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Alemanya, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta i Espanya perquè aquests estats membres tampoc han designat encara cap «organisme de cultura justa» d’acord amb les disposicions de l’esmentat Reglament (UE) n.º 376/2014. La Comissió convida els estats membres a respectar plenament la normativa de la UE. Els estats membres disposen ara de quatre mesos per respondre als arguments de la Comissió; altrament, la Comissió els pot enviar els corresponents dictàmens motivats.
Espai ferroviari europeu únic
La Comissió demana a Croàcia, Eslovènia i Espanya que transposin correctament la legislació de la UE
La Comissió ha decidit avui d’enviar una carta d’advertiment a Croàcia, Eslovènia i Espanya per no haver transposat correctament diverses disposicions de la normativa de la UE sobre l’establiment de l’espai ferroviari europeu únic (Directiva 2012/34/UE). L’objectiu d’aquesta directiva és crear un marc jurídic més competitiu, que abasti la supervisió reglamentària i l’arquitectura financera en el sector ferroviari, l’autoritat dels reguladors nacionals, el marc jurídic regulador de la inversió en el sector ferroviari i l’accés equitatiu i no discriminatori a les infraestructures ferroviàries i als serveis ferroviaris connexos. Aquesta directiva va ser aprovada el mes de novembre del 2012 pels estats membres, els quals van decidir que s’incorporés al dret nacional a tot tardar el 16 de juny del 2015. Els estats membres afectats disposen ara de quatre mesos per respondre-hi; altrament, la Comissió pot decidir d’enviar-los un dictamen motivat.
La Comissió demana a Bèlgica i a Espanya que compleixin la normativa de la UE en matèria de reconeixement de les qualificacions professionals
La Comissió ha decidit avui d’enviar un dictamen motivat a Bèlgica i a Espanya per les seves pràctiques nacionals i per incompliment de la Directiva europea relativa al reconeixement de les qualificacions professionals (2005/36/CE). Aquesta normativa de la UE facilita el reconeixement de les qualificacions professionals en els estats membres de la UE, facilita als professionals la prestació dels seus serveis a tot Europa i garanteix alhora un alt nivell de protecció dels consumidors i dels ciutadans.
El dictamen motivat adreçat a Bèlgica fa referència, entre d’altres coses, a una sèrie de qüestions relacionades amb l’incompliment de la normativa de la UE en matèria de lliure prestació de serveis (per exemple, en el cas dels detectius i serveis de seguretat especials), llibertat d’establiment (per exemple, en el cas dels instructors establerts a d’altres estats membres), reconeixement de qualificacions professionals en funció de requisits de formació mínims harmonitzats o reconeixement dels períodes de pràctiques professionals.
El dictamen motivat adreçat a Espanya fa referència a l’incompliment de la normativa de la UE pel que fa a la llibertat d’establiment, el procediment de reconeixement mutu de les qualificacions professionals o la normativa sobre el coneixement d’idiomes. A més, s’hi han detectat també tot un seguit d’incompliments de la normativa de la UE en relació amb la professió de traductor o intèrpret jurat. Bèlgica i Espanya disposen ara d’un mes per respondre a les al·legacions formulades per la Comissió; altrament, la Comissió pot portar Bèlgica i Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios