Resposta al coronavirus: la Comissió aprova un paquet bancari per facilitar els préstecs a les llars i les empreses de la UE


Brussel·les, 28 d’abril de 2020
La Comissió Europea ha aprovat avui un paquet bancari per contribuir a facilitar que els bancs concedeixin préstecs a les llars i les empreses a tota la Unió Europea. L’objectiu d’aquest paquet és garantir que els bancs puguin seguir oferint préstecs per tal de donar suport a l’economia i ajudar a mitigar les importants repercussions econòmiques del coronavirus. En aquest paquet s’hi inclou una Comunicació Interpretativa del marc comptable i prudencial de la UE, a més de modificacions específiques de ‘solució ràpida’ de les normes bancàries de la UE.
Les normes adoptades després de la crisi financera han servit per assegurar que els bancs de la UE siguin hores d’ara més resilients i estiguin més ben preparats per fer front a les pertorbacions de l’economia. La Comunicació d’avui recorda que les normes de la UE permeten els bancs i els seus supervisors d’actuar de manera flexible, alhora que responsable, durant les crisis econòmiques, amb l’objectiu de donar suport als ciutadans i les empreses, especialment les petites i mitjanes. El Reglament adoptat també instaura canvis específics per maximitzar la capacitat de les entitats de crèdit de concedir préstecs i d’absorbir les pèrdues relacionades amb la pandèmia del coronavirus i, alhora, garantir la seva continuïtat.

El vicepresident executiu responsable de la cartera ‘Una economima al servei de la gent’, 
Valdis Dombrovskis, ha declarat: «Estem donant suport a les llars i les empres en tot el possible per tal de fer front a les seqüeles econòmiques del coronavirus. El sector bancari pot ser un gran ajut en aquest sentit. Estem fent ús de tota la flexibilitat que permeten les normes de la UE i proposant-hi modificacions específiques per fer que els bancs mantinguin oberta l’aixeta de la liquiditat de manera que  les famílies i les empreses puguin obtenir el finançament que necessiten. Molt aviat posaré també en marxa una taula rodona que reunirà grups de consumidors i empreses amb el sector financer, de manera que es puguin atendre les necessitats més urgents dels nostres ciutadans i empreses».
La Comissió iniciarà un diàleg amb el sector financer europeu per estudiar la manera de desenvolupar millors pràctiques que puguin donar el suport més adient a la ciutadania i les empreses. La resposta d ela UE a l’actual crisi ha de ser coordinada per evitar fragmentacions nacionals i garantir unes condicions equitatives de competència.  

Modificacions específiques de les normes bancàries
La Comissió ha proposat avui un seguit de modificacions específiques de «solució ràpida» de les normes prudencials bancàries de la UE (el Reglament sobre requisits de capital) amb l’objectiu de maximitzar la capacitat dels bancs per concedir préstecs i absorbir les pèrdues relacionades amb la crisi del coronavirus. La Comissió proposa mesures excepcionals temporals que mitiguin les repercussions immediates dels esdeveniments relacionats amb el coronavirus. Entre d’altres, s’adapta el calendari d’ aplicació de les normes internacionals de comptabilitat sobre el capital bancari, es dispensa un tracte més favorable a les garanties públiques  concedides durant la crisi actual, es retarda la data d’aplicació del ‘matalàs’ sobre la ràtio d’apalancament i es modifica la forma en què certes exposicions s’exclouen del càlcul de la ràtio d’apalancament.  La Comissió també proposa avançar la data d’aplicació de diverses mesures consensuades que tenen l’objectiu d’incentivar els bancs perquè financin els treballadors, les pimes i els projectes d’infraestructura.

Comunicació Interpretativa
La Comunicació d’avui confirma les declaracions recents sobre l’us de la flexibilitat en les normes comptables i prudencials, com les que van realitzar el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea, l’Autoritat Bancària Europea (ABE) i el Banc Central Europeu, entre d’altres. La Comissió anima a els bancs i les autoritats de supervisió a aprofitar la flexibilitat dels marcs comptable i prudencial de la UE.  Per exemple, la Comunicació confirma i acull satisfactòriament la flexibilitat que ja permeten les normes de la pel que fa a la moratòria pública i privada i als reemborsaments de préstecs (Directrius de la ABE del 2 d’abril). Així mateix, destaca àmbits en els quals s’insta els bancs a actuar de manera responsable, per exemple abstenint-se de repartir beneficis als accionistes o adoptant un plantejament conservador pel que fa a l’abonament de remuneracions variables. La Comunicació també recorda la manera en què els bancs poden ajudar les empreses i els ciutadans fent ús dels serveis digitals, entre els quals els pagaments sense contacte i electrònics

Comentaris