Orientacions de la UE per poder tornar a la feina amb seguretat


Brussel·les, 24 d’abril de 2020
De quina manera es podrà garantir la salut i la seguretat dels treballadors quan tornin a la feina? Aquesta pregunta tant transcendental ronda al cap de molts empresaris ara que els estats membres de la Unió ja estan planificant o duent a terme el retorn progressiu a la feina un cop hagin aixecat les mesures de confinament que han imposat a la població arran de la pandèmia del coronavirus. Per respondre-hi, l’Agència europea de seguretat i salut en el treball (EU-OSHA) publica avui un seguit d’orientacions sobre el retorn a la feina.
«Avui més que mai és claríssim que per a treballadors, empreses, sistemes de protecció social i, de fet, tota la societat la màxima prioritat és protegir i garantir la seguretat i la salut a la feina. Les orientacions de l’Agència europea de seguretat i salut en el treball donen resposta a tot un plegat de preguntes pràctiques que s’estan plantejant ara mateix tots els empresaris: com minimitzar l’exposició al coronavirus a la feina, com avaluar els riscos que presenten els treballadors que hagin estat malalts, etc. La finalitat d’aquestes orientacions és, doncs, ajudar empreses i empresaris a gestionar el retorn a la feina i donar consells pràctics als treballadors», ha declarat avui també el comissari europeu d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit.
La Comissió Europea considera importantíssim que els treballadors puguin tornar a un entorn laborable que sigui segur i saludable. Per tant, les orientacions que avui publica l’Agència europea de seguretat i salut en el treball representen una contribució crucial de la Unió Europea en aquesta època de tant de trasbals. A més de consells, també inclouen enllaços a fonts d’informació nacional sobre sectors i llocs de treball concrets. S’hi tracten diversos àmbits:
·         Avaluació de riscos i mesures més adients
·         Participació dels treballadors
·         Assistència als treballadors malalts
·         Planificació i aprenentatge amb vista al futur
·         Accés a una bona informació
·         Informació per sectors i llocs de treball
Aquestes orientacions han estat elaborades per l’Agència europea de seguretat i salut en el treball en col·laboració amb la Comissió Europea. També hi han fet aportacions el comitè consultiu tripartit per a la seguretat i la salut en el treball i el comitè d’alts responsables d’inspecció del treball. S’aniran actualitzant periòdicament amb informació fiable en funció de com evolucioni la situació.
Rerefons
La pandèmia del coronavirus demostra la importància que té poder disposar de mesures sòlides i de bones condicions de salut i seguretat en el treball en tots els sectors d’activitat.
L’Agència europea de seguretat i salut en el treball és l’agència d’informació de la Unió Europea per a la seguretat i la salut laborals.
Al començament de la crisi del coronavirus, l’Agència ja va publicar unes primeres orientacions sobre el retorn a la feina. S’hi recollia tota la informació i tots els consells de què es disposava en aquell moment sobre la pandèmia del coronavirus.

Nota EdD
Aquest enllaç correspon al web OSHWIKI creat per oferir les informacions relatives a salut, seguretat i bones pràctiques en els llocs de treball. De moment la informació està en anglès. Està creada amb el concepte wiki de desenvolupament en línia. S'actualitza cada cop que es publica una nova informació. Es poden trobar als espais, tots al primera plana, Most recent, Most popular, Table of Contents 

Comentaris