La UE destina 600.000 euros a quatre investigadors que treballen a Catalunya per ajudar-los a dur els resultats de la seva recerca al mercat

By Esguard de Dona - dimarts, d’abril 28, 2020Brussel·les, 27 d’abril de 2020
El Consell Europeu de Recerca ha atorgat subvencions de prova de concepte a cinquanta-cinc investigadors perquè puguin explorar el potencial comercial o social de les conclusions de la seva recerca. Les subvencions formen part del programa europeu de Recerca i Innovació, Horitzó 2020.
Entre els investigadors seleccionats n’hi ha quatre que estan treballant a Catalunya. Es tracta d’Antonella Consiglio de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Pablo Menéndez de la Fundació Institut de Rercerca Contra la Leucèmia, Josep Carreras; Juan Daniel Prades de la Universitat de Barcelona; i Natasa Przulj del Barcelona Supercomputing Center.
Entre els cinquanta-cinc  projectes guardonats s'hi inclouen qüestions com ara l’ús d’una tècnica més ràpida i més econòmica de detectar microorganismes causants de malalties, la fabricació d’implants auditius de baixa potència i amb captació d’energia o la creació d’una empresa social sostenible que gestioni de manera ètica i distribueixi als científics dades d’ADN que hagin estat objecte d’una donació.
Les subvencions de prova de concepte, de 150.000 d’euros cadascuna, es poden fer servir, per exemple, per explorar oportunitats de negoci, preparar sol·licituds de patents o comprovar la viabilitat pràctica de conceptes científics.
Les primeres subvencions de prova de concepte del 2020 s'han atorgat, doncs, a investigadors de disset països diferents: Àustria (1 subvenció), Suïssa (2), Xipre (1), Alemanya (9), Espanya (5), Finlàndia (1), França (3), Israel (5), Itàlia (4), Luxemburg (1), Països Baixos (3), Noruega (1) Polònia (1), Portugal (1), Suècia (3), Turquia (1) i Regne Unit (13).
Només poden accedir a les subvencions de prova de concepte els qui ja siguin beneficiaris d’una subvenció de l’ERC. D’ençà del 2011 ja n’han rebut una més de 1.000 investigadors. Se’n pot demanar una en alguna de les tres convocatòries anuals. El termini de la segona convocatòria d’enguany finalitza el 7 de maig. L’anunci d’avui fa referència, doncs, a la primera convocatòria del 2020, que ha aplegat 146 sol·licituds que han estat avaluades per l’ERC. El pressupost per a tot l’any 2020 és de 25 milions d’euros.
Rerefons
El Consell europeu de recerca, creat per la Unió Europea el 2007, és el principal organisme europeu de finançament de la recerca més capdavantera o a la frontera del coneixement. Cada any tria i subvenciona els investigadors més creatius i de més prestigi, siguin de la nacionalitat que siguin i tinguin l’edat que tinguin, perquè duguin a terme projectes a Europa. El Consell europeu de recerca també malda per captar el millors investigadors d’arreu del món perquè treballin a Europa. Fins avui dia, el Consell europeu de recerca ha atorgat finançament a més de 9 000 investigadors d’alt nivell en diverses etapes de la seva carrera professional. El Consell europeu de recerca atorga quatre menes de subvencions principals: inicials (Starting), de consolidació (Consolidator), avançades (Advanced) i de sinergia (Synergy). El Consell europeu de recerca està dirigit per un òrgan de govern independent anomenat consell científic. El Consell europeu de recerca disposa d’un pressupost de més de 13 000 milions d’euros per al període comprès entre el 2014 i el 2020, que provenen del programa europeu Horitzó 2020, del qual és responsable la comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Mariya Gabriel.

Nota EdD
Com a Estat Espanya compta amb un total de 5 projectes seleccionats, els quatre ja citats i el corresponent a Pablo Aretal de la Universitat de Múrcia, per Optical device to measure the density of the macular pigment in the human eye (Dispositiu òptic per mesurar la densitat del pigment macular a l’ull humà)
El projectes corresponents a centres situats a Catalunya són: 
Antonella Consiglio - Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) A Human Neuronal Platform for Assaying Antigen-Antibody Interactions for Autoimmune Encephalitis. (Una plataforma neuronal humana per analitzar les interaccions antigen-anticorp per a l’encefalitis autoimmune)
Pablo Menéndez - Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Clinical translation of a novel CD1a-directed CAR for relapse/refractory cortical T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia: feasibility, efficacy and safety. (Traducció clínica d'una CAR nova de CD1a dirigida a recidiva / leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T de cèl·lules refractàries: viabilitat, eficàcia i seguretat)
Juan Daniel Prades Garcia - Universitat de Barcelona. A user-friendly approach for quantum-circuit refrigerators. (Un enfocament fàcil per als frigorífics de circuit quàntic)
Natasa Przulj - BSC - CNS  Barcelona Supercomputing Center / Centro Nacional de Supercomputación. Genomic Data-Fusion Platform for Omics-Driven Precision Medicine. (Plataforma de fusió de dades genòmica per a la medicina de precisió impulsada per òmics)

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios