Coronavirus: la Comissió engega una plataforma perquè els investigadors puguin compartir dades


Brussel·les, 20 d’abril de 2020
La Comissió Europea i altres socis han engegat avui una plataforma europea de dades sobre el COVID-19 que permetrà la recollida i l’intercanvi de dades sobre les recerques que s’estan duent a terme. Aquesta plataforma, que forma part del pla d’acció ERAvsCorona, representa una altra fita en els esforços esmerçats per la UE per donar suport als investigadors, a Europa i a tot arreu del món, en la lluita contra l’epidèmia del coronavirus.
«Crear aquesta plataforma europea de dades sobre el COVID-19 és una mesura concreta molt important per millorar la col·laboració en la lluita contra el coronavirus. Gràcies al suport que hem anat donant tots aquests anys a la ciència oberta i al seu lliure accés, ara és arribada l’hora d’intensificar encara més els nostres esforços i fer costat als nostres investigadors. Gràcies a l’esforç comú podrem entendre, diagnosticar i, finalment, vèncer el virus», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.
Aquesta nova plataforma oferirà un entorn europeu i mundial obert, fiable i escalable, on els investigadors podran emmagatzemar i compartir dades com ara seqüències genètiques, estructures proteíniques, dades de recerca preclínica, assajos clínics o dades epidemiològiques. Tot plegat és el resultat d’un esforç conjunt de la Comissió Europea, de l’Institut europeu de bioinformàtica del laboratori europeu de biologia molecular (EMBL-EBI ), de la infraestructura Elixir, del projecte COMPARE, dels estats membres de la UE i de més socis.
El ràpid intercanvi de dades accelera considerablement la recerca i els descobriments i permetrà donar una resposta eficaç a la pandèmia del coronavirus. La plataforma europea de dades sobre el COVID-19 segueix els principis establerts en la declaració sobre l’intercanvi de dades en casos d’emergències de salut pública i s’adiu amb el compromís de la Comissió de donar lliure accés a les dades de la recerca i impulsar la ciència oberta perquè la ciència sigui més eficaç, més fiable i més receptiva als reptes socials. En aquest context, aquesta nova plataforma també és un projecte pilot, l’objectiu del qual és atènyer els objectius del núvol europeu de la ciència oberta; a més, es basa en les xarxes establertes entre l’EMBL-EBI i les infraestructures nacionals de dades de salut pública.
Pla d’acció ERAvsCorona
El 7 d’abril del 2020 els ministres de recerca i innovació dels vint-i-set estats membres de la UE van donar suport a deu accions prioritàries del pla d’acció ERAvsCorona. Sobre la base dels objectius generals i de les eines que ofereix l’espai europeu de recerca (EER), aquest pla d’acció inclou mesures a curt termini basades en una estreta coordinació, col·laboració, intercanvi de dades i esforços de finançament conjunts de la Comissió i dels estats membres; s’articula, doncs, al voltant dels principis clau de l’espai europeu de recerca, que es faran servir per aconseguir-ne el seu màxim efecte i ajudar els investigadors i els estats membres de la UE a tenir èxit en la lluita contra la pandèmia del coronavirus.
A més de la plataforma europea contra el COVID-19 que avui engeguem, la resta d’accions previstes se centren en la coordinació del finançament, la realització de grans assajos clínics a nivell europeu, l’augment del suport a les empreses innovadores i el suport a un hackató o marató de hackers europeus a final d’abril per mobilitzar innovadors europeus i societat civil. Aquests mesos vinents s’anirà actualitzant periòdicament el pla conjunt d’accions prioritàries de manera conjunta entre els serveis de la Comissió i els governs nacionals.
Rerefons
La UE està prenent mesures molt enèrgiques per lluitar contra la pandèmia. A més, està comprometent centenars de milions d’euros en accions de recerca i innovació per desenvolupar vacunes, nous tractaments, proves de diagnòstic i equipaments sanitaris que evitin la propagació del coronavirus.
Sobre la base de les inversions a llarg termini fetes abans de l’epidèmia del coronavirus mitjançant el setè programa marc i el programa Horitzó 2020, especialment en matèria de vigilància i preparació, la UE ha mobilitzat ràpidament 48,2 milions d’euros per finançar divuit projectes de recerca preseleccionats que s’estan dedicant actualment a crear proves de diagnòstic immediat, nous tractaments i noves vacunes i, a més, a fer recerca en epidemiologia i modelització per millorar la preparació i la resposta davant de les pandèmies. En aquests projectes hi participen 151 equips de recerca d’arreu del món.
A més, la UE ha mobilitzat finançament públic i privat per un import de 90 milions d’euros mitjançant la iniciativa sobre medicaments innovadors i ha ofert un suport financer de fins a 80 milions euros a l’empresa innovadora CureVac per agilitzar el desenvolupament i la producció d’una vacuna contra el coronavirus.
D’altra banda, una recent convocatòria de l’accelerador del Consell europeu d’innovació, que disposa d’una dotació pressupostària de 164 milions euros també ha atret un nombre significatiu d’empreses emergents i pimes, les innovacions de les quals també podrien ajudar a combatre la pandèmia. Alhora, hi ha en curs o ja s’han enllestit més de cinquanta projectes del Consell europeu de recerca que contribueixen a trobar una resposta a la pandèmia del coronavirus aportant informació de diversos camps científics, com ara la virologia, l’epidemiologia, la immunologia, la salut pública, el material sanitari, el comportament social o la gestió de crisis.
D’altra banda, per millorar la col·laboració a nivell mundial, la UE està coordinant les iniciatives internacionals en el marc de la col·laboració global de recerca sobre malalties infeccioses (GloPID-R), que aplega l’OMS i altres vint-i-nou entitats de finançament dels cinc continents. La UE també aporta 20 milions d’euros a la coalició per a la innovació en matèria de preparació davant de les epidèmies (CEPI). Finalment, el programa de cooperació dels països europeus i dels països en vies desenvolupament en matèria d’assajos clínics (EDCTP) finança tres convocatòries dotades amb un pressupost de fins a 28 milions d’euros del programa Horitzó 2020 per donar suport a la recerca sobre el coronavirus i millorar la capacitat de recerca de l’Àfrica subsahariana.Comentaris