Sant Jaume dels Domenys: Bases Sol·licitud Gestió Bar de la Festa Major 2015

By Esguard de Dona - diumenge, de maig 17, 2015

 
El termini acaba el dimarts 2 de juny

Bases per a la concessió de la gestió del bar de la pista de l'escola durant la Festa Major de 2015.


- Els sol·licitants hauran de ser una entitat o associació del municipi que estigui censada com a tal al registre de l'ajuntament.


- Es prioritzarà aquelles entitats que no l'hagin gestionat amb anterioritat.


- L'entitat gestora del bar es compromet a cedir el 10 % dels beneficis a la Comissió de Festes.


- L'entitat gestora del bar es compromet a proporcionar 2 tiquets de beguda sense alcohol per a cadascun del membres dels grups musicals, per a cadascuna de les actuacions de la Festa Major, que inclou cantants, músics i tècnics. Així mateix, l’entitat gestora es compromet a proporcionar aigua al personal de muntatge, tant al muntar com al desmuntar.


- L'entitat gestora del bar es compromet a mantenir obert el servei al públic durant la celebració de tots els actes de la Festa Major que s'organitzin a la pista de l'escola, així com de la col·locació de les taules i cadires i de la seva neteja i la del recinte on s’ubiquen.


- L’entitat gestora del bar es compromet a mantenir les instal·lacions en les millors condicions higièniques i a complir i respectar les mesures de seguretat. Queda prohibida la presència de menors d’edat darrera de la barra.


- El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 2 de juny de 2015 i s’haurà de fer per instància presentant-la a l’ajuntament, a l’atenció de la Comissió de Festes.


 - En el cas de què hi hagi més d'una entitat sol·licitant que compleixi amb els requisits, es valorarà l’oferta amb propostes de millora. En cas d’empat es procedirà a l'adjudicació del servei de bar per sorteig públic, per al que es convocarà a totes les entitats sol·licitants.


- Aquestes bases tindran vigència només per a la Festa Major de 2015 amb excepció de l’acte del Bingo organitzat pel Ball de Diables.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios