Associacions: En estudi una nova exempció per a les petites entitats sense ànim de lucre.

By Esguard de Dona - dilluns, de maig 04, 2015


Aquesta nova exempció   permetria no haver de declarar cap renda si la suma total anual és inferior a 50.000 €

Donat la gran quantitat de petites entitats que es veuen afectades amb la normativa actual CiU ha aconseguit un acord perquè sigui estudiada al Congrés dels Diputats una proposta de llei, amb la qual les petites entitats que no depassin els 50.000 € anuals de renda (tant si són exemptes, com si no ho són) no haguessin de declarar Impost de Societat.

Actualment qualsevol petita activitat com la venda de llibres de les AMPES o organitzar un sopar o dinar, o vendre roses o d'altres petites accions per obtenir-ne ingressos  - donat que es tracta d'activitats no exemptes pel Impost de societats, i s'han de considerar activitats econòmiques-  obliguen a fer la declaració de l'Impost de Societats, la qual cosa significa portar comptabilitat de partida doble i haver de presentar documentació, llibres i memòria, com si de fet es tractés d'una empresa.

Esperem que en els propers mesos s'arribi a un acord que permetí que definitivament les petites entitats sense ànim de lucre es vegin alliberades de la càrrega d'haver de declarar l'Impost de Societats.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios