Europa: Nou règim de plantació de vinyes (2015)

By Esguard de Dona - dijous, d’abril 09, 2015Nota de Premsa Comissió Europea:

Més vinyes i més flexibilitat davant l'augment de la demanda mundial
Brussel·les, 9 d'abril del 2015
La Comissió Europea aprova avui el nou règim d'autoritzacions per a plantacions de vinyes que permet ampliar anualment de manera limitada les àrees vinícoles de la UE. D'acord amb la reforma de la PAC que es va decidir el 2013, el nou règim entrarà en vigor l'1 de gener del 2016 en substitució del règim transitori de drets de plantació.
«El nou sistema aporta flexibilitat al sector vinícola europeu perquè pugui anar ampliant progressivament la seva producció en resposta a una demanda mundial que és cada vegada més gran. Per la seva banda, però, els Estats membres han d'aplicar un seguit de mesures de salvaguarda per evitar riscos socials i ambientals en algunes zones vinícoles», ha declarat avui el comissari de la UE d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan.
Segons un recent estudi extern, malgrat l'augment del volum i del valor de les exportacions europees que estem registrant des del 2008 i, per tant, malgrat la clara millora de la nostra balança comercial, la UE continua perdent quota de mercat. A més, està previst que el consum mundial continuï creixent fins al 2025 tot i que a la UE continuarà caient. Per tant, aquesta evolució del mercat demostra que en el futur el sector vinícola europeu dependrà cada vegada més de les exportacions.
El text que avui aprovem estableix un seguit de normes que han obtingut l'acord unànime dels Estats membres i del Parlament Europeu i que determinen la manera com han de gestionar els Estats membres a nivell nacional el sistema d'autoritzacions gratuïtes i intransferibles. Si s'autoritzen noves plantacions, aquest seguit de normes estableixen, quan escaigui, mesures de salvaguarda consistents a limitar a l'1 % anual l'augment de la superfície vinícola de l'Estat membre, amb discrecionalitat d'aplicació: límits nacionals o regionals o bé límits en funció de les zones amb o sense indicació geogràfica. Aquestes normes també aclareixen com s'ha de fer la transició del sistema actual al nou i com es poden convertir en autoritzacions els drets de plantació vigents. Cal tenir en compte, però, que els drets en reserva que a finals del 2015 encara no s'hagin atorgat als productors caducaran.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios