Europa: Catorze pimes catalanes reben un ajut europeu per a projectes innovadors

By Esguard de Dona - divendres, de març 27, 2015


·         La Comissió concedeix un total de 130 milions d'euros a pimes innovadores
La Comissió concedirà ajuts per un valor total de 130,6 milions d'euros a 387 petites i mitjanes empreses europees innovadores. Aquests diners procedeixen de l'instrument d'ajuda a les pimes de 3 000 milions d'euros, inclosos en el programa Horitzó 2020, previstos per fomentar la recerca i innovació. L'objectiu és ajudar les pimes innovadores a comercialitzar les seves idees i generar creixement i llocs de treball a Europa. Amb aquesta última convocatòria el total de pimes que han rebut fins ara algun ajut de l'instrument d'ajuda a les pimes de la UE per un valor de 255 milions d'euros és de 827 empreses. Entre les empreses seleccionades en aquesta convocatòria n'hi ha 14 de catalanes: 13 de la fase 1 i 1 de la fase 2 (podreu trobar els detalls de les empreses que han rebut ajuts a sota). En el conjunt de l'Estat espanyol un total de 57 pimes han obtingut un ajut per a la primera fase i 13 per a la segona en aquesta convocatòria. Es tracta de la tercera convocatòria d'aquest tipus d'ajuda. (Vegeu informació sobre la primera i segona convocatòria) si sumem les tres convocatòries, un total de 37 pimes innovadores catalanes s'han beneficiat de l'anomenat SME instrument.

Fase 2 de l'instrument d'ajuda a les pimes: 117,6 milions d'euros per a activitats d'innovació i plans empresarials
La Comissió Europea ha triat noranta-quatre pimes de dinou Estats membres que rebran un ajut per un valor màxim de 2,5 milions d'euros, o de 5 milions d'euros en el cas de projectes de salut, per finançar la innovació i l'elaboració de plans empresarials; les empreses també podran beneficiar-se d'un màxim de dotze dies d'assessorament empresarial.
El 17 de desembre del 2014 la Comissió havia rebut 629 sol·licituds corresponents a la fase 2 (innovació i plans empresarials) de l'instrument d'ajuda a les pimes; de totes elles, 180 han passat el filtre d'experts independents i setanta-quatre, és a dir, el 41 %, han estat triades per poder rebre un ajut.
Les britàniques són les empreses que més èxit han tingut en aquesta convocatòria, amb quinze d'elles que estan a punt de rebre més de 14,5 milions d'euros, seguides de prop per empreses espanyoles, alemanyes, neerlandeses i franceses.
Des de l'1 de gener del 2014 s'han concedit més de 225 milions d'euros corresponents a la fase 2 de l'instrument d'ajuda a les pimes a 134 projectes en què participaven 172 pimes.

Fase 1 de l'instrument d'ajuda a les pimes: 13 milions d'euros per a estudis de viabilitat
La Comissió ha triat 293 pimes de trenta països en la convocatòria d'ajuts de la fase 1 (estudis de viabilitat) de l'instrument d'ajuda a les pimes; per cada projecte els participants rebran 50 000 euros per finançar estudis de viabilitat; a més, també podran demanar fins a tres dies d'assessorament empresarial.
El 17 de desembre de 2014 la Comissió havia rebut 2 363 sol·licituds corresponents a la fase 1 (estudis de viabilitat) de l'instrument d'ajuda a les pimes. De totes elles, 320 han passat el filtre d'experts independents i 259, és a dir, el 81 %, han estat triades per poder rebre un ajut.
Si hi sumem les dues primeres convocatòries del 2014, les pimes espanyoles han estat les que més èxit han tingut en la fase 1: 129 d'elles han rebut finançament, seguides de 108 empreses italianes i de 81 britàniques.
Des de l'1 de gener del 2014 s'han concedit a 655 pimes gairebé 30 milions d'euros de l'instrument d'ajuda a les pimes.
Rerefons
Horitzó 2020 és el programa més important de recerca i innovació de la UE i disposa d'un fons per a set anys de gairebé 80 000 milions d'euros. Segons les previsions, gairebé 9 000 milions d'euros, és a dir, el 20 % de tot el fons, aniran a parar directament a les pimes en concepte d'ajut al lideratge en tecnologies industrials o al repte social.
Mitjançant l'esmentat instrument d'ajuda a les pimes de prop de 3 000 milions d'euros per a set anys, la Unió Europea vol finançar les petites empreses més innovadores i amb un gran potencial de creixement. L'objectiu és concedir ajuts ràpids i senzills per fer estudis de viabilitat d'innovació empresarial (fase 1) o projectes de demostració (fase 2). A més, els projectes d'inversió que ja estiguin madurs poden rebre assessorament sobre desenvolupament empresarial o altra mena de suport (fase 3).
El procediment per presentar una sol·licitud és prou fàcil, però només poden esperar rebre finançament els millors projectes. Els temes que es poden finançar s'esmenten en el programa de treball sobre innovació de les pimes del programa Horitzó 2020. Hi poden presentar una sol·licitud les pimes dels Estats membres de la UE o dels països que també participen en el programa Horitzó 2020. El 2014 i el 2015 rebran un ajut de l'instrument d'ajuda a les pimes més de 1 300 projectes.
Més informació
Llista dels beneficiaris de l'instrument d'ajuda a les pimes: fase 1fase 2.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios