Baix Penedès: Protocol d'intervenció coordinada contra la violència masclista

By Esguard de Dona - dilluns, de març 30, 2015

Aquest matí al Consell Comarcal del Baix Penedès, s’ha signat el primer Protocol per una intervenció coordinada contra la violència masclista de la comarca. L’acte ha estat presidit per al Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell. President del Consell Comarcal, Joan Olivella. Coordinadora territorial de l’ICD A Tarragaona, Lídia Vargas. Tècnica del Serveis d’Informació Atenció a les dones del Consell Comarcal, Maribel Zabal. Representants de diversos serveis territorials de al Generalitat, Regidors de la comarca, entre altres.
Des de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès s’ha impulsat un Equip de Treball per tal de definir els actuals circuits d’atenció en situacions de violència a la comarca,enfortin la Xarxa d’Atenció existent, milloran els mecanismes de coordinació i consensuan un document comú .
Esdevenin els Protocols, un material professional per establir el procediment de les actuacions, garantir la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que es troben en situació de violència masclista. Aquest protocol marc ve determinat pel treball que ha realitzat l’Institut Català de les Dones, amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Els protocols inclouen un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats, que defineixen les formalitats i la successió d’actes que s’han de seguir per executar-lo. Objectius dels protocols: a) Garantir l’atenció coordinada. b) Establir els mecanismes de coordinació i cooperació , per una transmissió continuada i fluïda. c) Metodologies d’intervenció per evitar la revictimització. d) Garantir la continuïtat del protocol. e) Circuits adequats a les diferents situacions de violència. f) Un model únic de recollida de dades per garantir el coneixement de la realitat.


En l’àmbit local, alguns municipis de Catalunya han elaborat plans o programes específics contra la violència masclista. Molts ajuntaments, bé individualment, o bé agrupant-se a través de Consells Comarcals, han signat acords amb entitats i institucions per tal d’assolir, en alguns casos, un circuit d’actuació contra la violència masclista; com és el cas del Baix Penedès, on els professionals dels diferents serveis vetllaran per detectar situacions de risc de violència masclista i intervindran en els casos concrets seguint les pautes establertes en aquest document. Per finalitzar es farà el seguiment des dels Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària en el cas que la persona es derivi a una casa d’ acollida o retorni al nucli familiar.

Jerusalen Torra Garcia


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios