Dia Internacional de les Persones Discapacitadas / Desenvolupament sostenible: la promesa de la tecnologia

By Esguard de Dona - dimecres, de desembre 03, 2014

Al voltant de 1.000.000.000 de persones pateixen alguna discapacitat sensorial, física, psíquica o intel·lectual, persones que han de superar obstacles cada dia en gran mesura perquè la societat on viuen no és prou conscient de com petites coses poden esdevenir un problema pel normal desenvolupament d'aquestes persones. Ho és també perquè encara una part de la societat es mira a aquestes persones sense sentir prou empatia per la seva situació i per tant sense assumir com a pròpies la recerca de solucions que minvin o facin desaparèixer aquests obstacles. 
Part d'aquestes solucions es poden trobar en les aplicacions que sorgeixen de les noves tecnologies, per això aquest any es focalitza sobre les noves tecnòlogies com eines per ajudar a superar les barreres. 
Aquesta jornada té com a finalitat conscienciar el món de la necessitat de fer una realitat el que declara la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat  "...promoure, protegir i garantir el gaudi ple i equitatiu de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat inherent." 
Un altre aspecte que cal no oblidar és que el 80 % de les persones amb discapacitat viuen a països en desenvolupament. 
Cal també tenir present en situacions de crisi com les que estem vivint avui dia com es veuen afectades las vides de totes les persones i per tant també de les que pateixen discapacitat.
Malgrat tot no podem oblidar la tasca que per a la seva integració i perquè la societat arribi a reconèixer la seva vàlua personal i les seves aportacions a la societat, s'està duent a terme i que permet que cada dia més entenguem que enriqueixen la vida cultural, social i laboral. 

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios