Comissió Europea:Ebola: resultat del comitè de Seguretat Sanitària reunit avui


El comitè de seguretat sanitària ha reunit diferents representants de tots els Estats membres de la UE, serveis de la Comissió, el ECDC i de la OMS Europa.
El representant d’Espanya ha compartit els detalls, ha respost a les preguntes sobre el cas d’Ebola i ha explicat les accions que s’estan duent a terme per localitzar i realitzar un seguiment dels contactes.
Les principals dades disponibles en aquesta fase són:
·         Actualment s’estan seguint 54 contactes, entre els quals hi figuren personal d'atenció sanitària primària i personal hospitalari.
·         Hi ha 5 contactes «d'alt risc»: un metge que va atendre la pacient en atenció primària, 3 treballadors d’ambulàncies i el marit de la infermera.
·         Els contactes d'alt risc estan sent examinats pels serveis de salut públic.
·         Espanya ha confirmat que, en aquesta fase, no està clar com es va produir la infecció però entre les hipòtesis es contempla la possible relaxació d'alguns procediments, per exemple, en la manipulació dels cadàvers o l’eliminació de residus mèdics.
·         Espanya ha confirmat que la infermera havia rebut formació.
·         2 membres de personal del Centre Europeu pel control de malalties (ECDC) han arribat a Espanya i estan donant assistència a les autoritats en la seva feina.
·         El Centre Europeu per la prevenció i el control de malalties ha presentat un informe d'avaluació de riscos actualitzat –es tornarà a revisarà dos dies després del debat-
·         De les proves disponibles no se’n desprèn la necessitat de modificar les opcions per a la reducció de riscos anteriorment publicats per l'ECDC.

·         Com que s’ha de contemplar la un augment del número de repatriacions des d’un punt de vista mèdic, així com la possibilitat que arribi a la UE un cas d’incubació (com el «cas Dallas»), el comitè de seguretat sanitària ha acordat la necessitat de reforçar la informació als viatgers que retornen i als professionals sanitaris per tal de poder reconèixer els casos de febre Ebola en una fase prematura.
·         El ECDC estudiarà cada cas individual per determinar si cal fer unes recomanacions més estrictes pel que fa als treballadors sanitaris que atenen pacients d'Ebola.  
·         La propera reunió del comitè de seguretat sanitària està prevista pel dia 17 d'octubre o abans, si fos necessari.

Comentaris