Europa: Informe Comissió - Eficiència energètica, ocupació i pimes

By Esguard de Dona - dimecres, de juliol 23, 2014


L'eficiència energètica, l'ocupació i les pimes centren la Política de Cohesió de la UE de 2014 a 2020, segons un nou informe de la Comissió

El sisè informe de la Comissió Europea sobre cohesió econòmica, social i territorial, publicat avui, indica que la Política de Cohesió de la UE està assolint els objectius de creixement de l'Estratègia Europa 2020, creant ocupació i reduint les disparitats arreu d'Europa. Per al període 2014-2020, l'informe assenyala que les inversions estaran centrades en qüestions fonamentals, com ara l'eficiència energètica, l'ocupació, la integració social i les PIME, per tal d'aprofitar al màxim les inversions en benefici dels ciutadans.

L'informe analitza l'estat de cohesió de la Unió i destaca els reptes que han d'afrontar les administracions nacionals, regionals i locals per superar l'impacte de la crisi econòmica i financera. En concret, conclou que la Política de Cohesió ha esmorteït l'espectacular caiguda de la inversió pública injectant els recursos d'inversió necessaris a molts Estats membres i creant l'estabilitat financera essencial per atraure la inversió privada.

Ja entre 2007 i 2013 les inversions de la Política de Cohesió van donar uns excel·lents resultats. Segons les xifres disponibles (fins a finals de 2012), es van crear uns 600.000 llocs de treball, es va donar suport a 80.000 noves empreses, 5 milions de ciutadans van accedir a la banda ampla i es va millorar el subministrament d'aigua potable a 3,3 milions de persones. A més, es va ajudar a trobar feina a 5,7 milions d'aturats i a capacitar-se a 8,6 milions més.

Entre 2014 i 2020, les inversions haurien d'anar més enllà i centrar-se més en sectors clau com ara l'economia hipocarbònica, la competitivitat de les PIME, la innovació, l'ocupació i la integració social.  La Política de Cohesió aportarà més de 38.000 milions d'euros per passar a una economia més respectuosa amb el medi ambient a través d'inversions en eficiència energètica i energies renovables (entre 2007 i 2013 les inversions en aquest àmbit van ser de 16.600 milions d'euros). Segons les previsions de despesa i els "acords d'associació" dels Estats membres, el suport a la competitivitat de les PIME podrà arribar fins a 33.000 milions d'euros, xifra que representa un augment de gairebé 10.000 milions. Més de 80.000 milions d'euros s'invertiran en capital humà a través del Fons Social Europeu i la  Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

El comissari de Política Regional ha comentat l'informe tot dient: "L'informe d'avui demostra clarament que la Política de Cohesió ha esdevingut un instrument modern i flexible per afrontar els reptes que els europeus tenim al davant. És l'eina d'inversió d'Europa: capaç de respondre a les crisis però estratègica fins al punt de generar creixement i crear els tant necessaris llocs de treball. Molts Estats membres ja han anat satisfent les seves necessitats d'infraestructures, i els temps de destinar grans subvencions a carreteres i ponts ja han passat a la història. Les inversions en innovació i creixement verd crearan ocupació estable i de qualitat i, al mateix temps, potenciaran la competitivitat de les nostres regions. Però la crisi ha deixat la seva empremta a moltes regions i ciutats. Encara hi ha diferències i molta feina per fer. Cal gastar els fons amb seny per treure'n els millors resultats, especialment a les regions i ciutats que més ho necessiten."
László Andor, comissari d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la UE, ha declarat que "el sisè informe de cohesió ens dóna una visió rigorosa del valor afegit de la Política de Cohesió, font essencial d'inversió en creixement econòmic i progrés social als 28 països de la UE. El Fons Social Europeu representa gairebé la quarta part de la Política de Cohesió i és l'instrument fonamental de la UE per invertir en la qualificació i les oportunitats de les persones. L'FSE dóna suport a les inversions en ocupació, integració social i educació, però també en governança i en la reforma de l'administració pública. L'informe de cohesió arriba en un moment important, quan s'estan adoptant els acords d'associació per al període de programació 2014-2020 amb els diferents Estats membres i s'estan negociant els programes operatius. Ens dóna una imatge clara de la situació actual i de tot allò que queda per fer per traduir el pressupost de 2014-2020 en projectes reals".

L'informe destaca la necessitat d'una bona governança i el fet que, altrament, no es pot aconseguir ni un creixement satisfactori ni una convergència econòmica regional. La governança ha millorat arreu d'Europa, però a alguns Estats membres encara cal invertir per donar empenta a la capacitat administrativa, formant i ajudant el personal per administrar de manera més sòlida i eficaç els diners dels contribuents.
Tot i que les ciutats són motors evidents d'innovació i creixement, durant la crisi han patit més que altres regions la pèrdua de llocs de treball. A molts Estats membres, la població urbana té més risc de pobresa i exclusió social. Per això també, les noves normes de la Política de Cohesió preveuen una inversió del 20% com a mínim del Fons Social Europeu en inclusió social i lluita contra la pobresa.
A més, la Comissió ha creat una nova plataforma oberta de dades de la Política de Cohesió per centrar més l'interès en els resultats, augmentar la transparència i fomentar el debat sobre el rendiment dels fons de la Política de Cohesió. Els usuaris poden consultar les dades de l'informe amb mapes i gràfics interactius i enviar comentaris.
Rerefons
El cinquè informe de cohesió, publicat l'any 2010, destacava la necessitat d'ajustar més les inversions a l'Estratègia Europa 2020, amb condicions més estrictes i resultats més rastrejables. La nova política, amb un criteri altament estratègic, es basa en aquestes recomanacions. Les noves normes i les condicions per obtenir finançament garanteixen que el marc normatiu i macroeconòmic sigui l'adequat i que la Política doni uns resultats millors.

L'informe d'avui assenyala que, tot i que la crisi econòmica ha fet augmentar les diferències de creixement entre les regions, les xifres i previsions nacionals demostren que aquesta tendència s'ha invertit gràcies al fet que les inversions de la Política de Cohesió s'han centrat més en els objectius. 

Més informació:
Sisè fòrum de cohesió: 8-9 de setembre de 2014.


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios