Europa: Informació per a viatgers: Drets dels passatgers (Avió, Tren, Autocar, Vaixell)

By Esguard de Dona - dilluns, de juliol 21, 2014


DRETS DELS PASSATGERS


Milions d'europeus realitzen desplaçaments en avió, tren, vaixell i autobús durant les vacances. En cas d'imprevistos en el viatge, com ara denegació d'embarcament, gran retard, cancel·lació o pèrdua d'equipatge, la legislació europea estableix unes indemnitzacions a què tenen dret els passatgers, independentment del mitjà de transport que utilitzin, així com un seguit d'obligacions per a les companyies en matèria d'informació i assistència durant el viatge. També es fixen uns drets específics per a les persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. Així, la UE és la primera regió del món que garanteix uns conjunt de drets als passatgers de tots els mitjans de transport.
Tot i això, molts europeus encara desconeixen aquests drets i, per tant, no els exerceixen plenament. La Comissió Europea realitza cada any una campanya informativa per donar a conèixer els drets dels passatgers a la UE a través de pòsters i fulletons a les principals terminals de transport europees. També posa a disposició dels ciutadans una pàgina web i una aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents que permet conèixer en qualsevol moment quines indemnitzacions corresponen a cada cas i on reclamar-les.
APLICACIÓ PER A MÒBILS ACTUALITZADA
L'aplicació per a telèfons mòbils de la Comissió Europea dedicada als drets dels passatgers ha estat actualitzada just abans de les vacances d'estiu per fer més fàcil que els viatgers s'informin sobre els seus drets en cas que pateixin imprevistos durant el viatge. L'aplicació , que ja suma més de 140.000 descàrregues, inclou les normes actuals sobre drets dels passatgers i proveeix informació per a tots els mitjans de transport: avió, tren, vaixell i autobús; indicant als passatgers quin són els seus drets i a on i com reclamar-los. Ara l'app ha incorporat noves funcionalitats per a persones amb discapacitat visual i s'hi han afegit tres noves llengües (croat, serbi i albanès). Funciona en les darreres versions d'Apple iOS, Android i Windows.  
L'aplicació forma part de la campanya 'Els teus drets com a passatger a l'abast de la mà'. En el marc d'aquesta campanya s'ha iniciat una setmana temàtica a les xarxes socials amb continguts als canals de Facebook, Twitter i Google+ de la Comissió Europea.  

AVIÓ

 • Denegació d'embarcament o cancel·lació del vol a menys de 14 dies de la sortida:
  • Retorn del preu complet del billet en 7 dies o reassiganació en un altre vol de característiques similars
  • 125 a 600 € (depenent de la distància i del retard final si hem escollit ser assignats en un altre vol
  • Assistència en cas que sigui necessària: trucades, refrescos, menjar, allotjament, etc.

 • Retards
  • A partir de 2 hores
   • Assistència: Trucades, refrescos, menjar, allotjament i transport a l'allotjament.
  • A partir de 3 hores
   • 125 - 600 € (depenent de la distància i el retard final)
  • A partir de 5 hores
   • Reemborsament del preu del bitllet si es decideix no continuar el viatge
   • Retorn a l'aeroport de sortida

 • Pèrdua o danys en l'equipatge:
  • Fins a 1.200 €

 Aquests drets s'apliquen als passatgers de tots els vols que surtin des d'un aeroport de la UE i als vols operats per companyies de la UE independentment de l'aeroport de sortida. Les compensacions econòmiques hauran de ser satisfetes per les companyies aèries llevat que aquestes puguin demostrar que l'incident va ser degut a causes extraordinàries.
COM I A ON RECLAMAR
Els passatgers s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia aèria responsable. Si la resposta no és satisfactòria, es pot fer una reclamació davant de l'organisme nacional competentpdf en aviació civil. En el cas d'Espanya és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. La reclamació s'ha de fer, en principi, al país on ha tingut lloc l'incident.
 TREN
 • Si no és possible comprar billets en finestreta, màquina, telèfon o internet: Hi ha dret a adquirir el billet a bord del tren

 • Retards:
  • Entre 1 i 2 hores : 
   • Assistència: refrescos, menjar i allotjament si fos necessari, inclòs transport alternatiu 
   • 25 % del preu del bitllet
  • A partir de 2 hores:
   • 50 % del preu del bitllet

 • Pèrdua, retard o danys en l'equipatge facturat:
  • 330 €
Aquests drets s'apliquen als passatgers de tots els trajectes internacionals en ferrocarril dins de la UE. Les compensacions econòmiques hauran de ser satisfetes per les companyies ferroviàries llevat que aquestes puguin demostrar que l'incident va ser degut a causes extraordinàries.


COM I A ON RECLAMAR
Els passatgers s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia ferroviària o al gerent de l'estació. Si la resposta no és satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent de l'Estat membrepdf.En el cas d'Espanya, aquesta és el Ministeri de Foment. 

AUTOCAR I AUTOBÚS
 • Retards, cancel·lacions o overbooking:
  • Més de 90 mínuts en viatges superiors a 3 hores
   • Assistència: begudes, menjar i allotjament, en cas necessari (fins a dues nits a 80 € la nit)
  • Dues hores o més
   • Possibilitat de triar entre el reemborsament del bitllet o viatge alternatiu
   • Indemnització del 50 % del preu del bitllet

 • Accidents
  • Protecció i assistència: menjar, begudes, roba i productes de primera necessitat si s'ha perdut  o malmès l'equipatge i fins a dues nits d'allotjament si fos necessari.
  • Indemnització en cas de mort o lesions per accident
  • Indeminització per pèrdua o danys en l'equipatge


 Aquests drets s'apliquen als passatgers d'autobús en viatges superiors als 250km dins de la UE. Les companyies estaran exemptes de pagar les indemnitzacions per retards o cancel·lacions en casos de condicions climàtiques adverses o catàstrofes naturals.
COM I A ON RECLAMAR 
Els passatgers s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia d'autobusos. Si la resposta no és satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent de l'Estat membrepdf.En el cas d'Espanya, és el Ministeri de Foment.

VAIXELL

 • Cancel·lació o retards de més de 90 minuts
  • Assistència: Begudes, menjar i allotjament en cas necessari (fins a 3 nits a 80 € nits)
  • Possibilitat de triar entre el reemborsament del bitllet o viatge alternatiu
  • Indemnitzación d'entre el 25 i el 50 % del preu del bitllet

 • En cas d'accidents:
  • Indemnització en cas de mort o lesions, inclòs el pagament avançat (en 15 dies) per cobrir les necessitats econòmiques immediates
  • Indemnització per pèrdua o danys en equipatges, vehibles o d'altres equipaments


Aquests drets s'apliquen als passatgers de ferris i vaixells que facin trajectes a la UE per mar, canals o rius.
COM I A ON RECLAMAR 
Els passatgers s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia de ferris o creuers. Si la resposta no és satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent de l'Estat membrepdf.En el cas d'Espanya, és el Ministeri de Foment.  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios