Europa: Informació pels Viatgers - Seguretat Aèria (llista negra de companyies i web CE Segurerat Aèria)

By Esguard de Dona - dilluns, de juliol 21, 2014

SEGURETAT AÈRIA

Amb l'objectiu d'assegurar la seguretat aèria, la Comissió elabora de manera regular una 'llista negra' que conté aquelles companyies que tenen prohibit volar a la UE o que tenen algun tipus de restricció a l'hora de dur a terme les seves operacions. La Comissió actualitza aquesta llista amb la col·laboració de les autoritats nacionals de seguretat aèria dels Estats membres i organitzacions internacionals d'aviació.
 Actualment hi ha un total de 294 línies aèries que tenen completament prohibit volar a la Unió Europa. A més, també hi ha 10 companyies que estan subjectes a restriccions operacionals.
Gràcies als elevats estàndards de qualitat i a la seva aplicació eficaç, Europa és una de les regions més segures pel que fa al transport aeri.

Pàgina web de la Comissió sobre la seguretat aèria

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios