Europa: Informació pels viatgers - Protecció dels Consumidors (Viatges combinats - Multipropietat)

By Esguard de Dona - dilluns, de juliol 21, 2014

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Si hem realitzat una compra en un altre país de la UE i quan tornem trobem que és defectuós o que l'hem de canviar per qualsevol motiu, hi tenim dret independentment del país on l'hàgim comprat. Per tal de facilitar les reclamacions en aquests casos, existeix un procediment europeu de reclamacions de petites quantitats (fins a 2.000 euros). Es pot tramitar per internet.
En casos de compres transfrontereres, també ens podem adreçar al Centre Europeu del Consumidor.

VIATGES COMBINATS
Es calcula que unes 120.000 persones a la UE opten per la opció de viatges combinats durant les seves vacances. La legislació europea assegura controls estrictes dels recàrrecs de preus (que no podran ser superiors al 10%), drets de cancel·lació i informació sobre la responsabilitat que assumeixen els diferents agents que participen en la contractació (organitzadors, minoristes, etc.), a més compensacions en cas de hi hagi algun problema i la obligació per a les companyies d'oferir un únic punt de contacte on el consumidor es pugui dirigir si alguna cosa va malament.
MULTIPROPIETAT
Comprar un habitatge en règim de multipropietat per a les vacances és una opció cada vegada més comuna i la normativa europea també regula aquesta àrea. Per exemple, els venedors estan obligats a donar tota la informació sobre el producte, les dates concretes en què se'n podrà gaudir i el preu. Alhora, els compradors tenen catorze dies de reflexió en què es poden fer enrere d'un contracte que s'hagi signat i no es pot obligar a fer cap pagament anticipat abans d'aquests 14 dies. L'operador de la multipropietat està obligat a informar d'aquests drets.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios