Europa: Informació Ciutadans UE: Viatjar amb Mascotes

By Esguard de Dona - dilluns, de juliol 21, 2014

VIATJAR AMB MASCOTES

 Els ciutadans de la UE poden viatjar lliurement amb el seu gos, gat o fura si disposen d'un passaport europeu per a animals de companyia. Aquest passaport l'expedeix qualsevol veterinari autoritzat i  hi han de constar les dades de la vacunació antiràbica. La mascota ha d'estar identificada amb un microxip electrònic amb el mateix codi que figuri al passaport. 
En el cas que el país de destinació sigui Finlàndia, Irlanda, Malta o el Regne Unit, l'animal haurà d'haver seguit, a més, un tractament contra la tèniaEchinococcus que ha de constar també al passaport, certificat per un veterinari.
Si l'animal té menys de tres mesos (i per tant encara no està vacunat contra la ràbia) o si es vol viatjar amb mascotes que no siguin gossos, gats i fures (conills, canaris, etc) cal consultar la legislació del país de destí, disponible en aquesta adreça:http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

D'ALTRES ANIMALS I PLANTES
Es poden portar animals o plantes  —o parts d'aquests— en els viatges pels 28 Estats de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Cal tenir en compte, però, que hi ha normes estrictes sobre el transport d'espècies amenaçades o productes derivats d'aquestes i, per tant, que en determinats casos caldrà permisos especials si s'hi vol viatjar.
Per conèixer les normes sobre una espècie concreta, es pot consultar la base de dades de referencia de la UE sobre el comerç de fauna i flora silvestre base de datos de referencia de la UE sobre el comercio de fauna y flora silvestres: http://www.speciesplus.net/ També es pot consultar la pàgina de CITIES, la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Flora i Fauna Silvestres: http://cites.org/esp

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios