Europa: 41 milions € per a 9 Projectes de Transport a Espanya. Entre ells l'estudi d'una nova terminal multimodal a Tarragona i el desenvolupament del servei d'informació a les Autopistes del Mediterrani.

By Esguard de Dona - dimecres, de juliol 30, 2014La Comissió Europea cofinançarà amb fins a 41 milions d’euros 9 projectes d’infraestructures de transport que es duen a terme parcial o totalment a Espanya. És el resultat de dues noves convocatòries del programa de la xarxa transeuropea de Transports (TEN-T). A tot Europa, l'import total destinat al finançar actuacions en el marc d'aquetes convocatòries supera els 320 milions d'euros per a 106 projectes.
Els projectes seleccionats contribuiran a impulsar la finalització de la Xarxa Transeuropea de Transport, així com a estudiar maneres innovadores de reduir les emissions de carboni en el sector del transport.

La Comissió Europea va crear el programa TEN-T per promoure la construcció i modernització de les infraestructures de transport a tota la Unió Europea. Gairebé 8.000  milions d’euros han estat assignats per a aquest programa durant el període 2007-2013 amb l’objectiu de donar suport a la realització d’estudis o obres que contribueixin a aquests objectius.

La nova convocatòria de propostes TEN-T aporta un finançament combinat de 320 milions d’euros a 106 projectes per a la millora de les infraestructures de transport a tot Europa. Es finançaran accions que inclouen des de la gestió del tràfic aeri a mesures per millorar el rendiment ambiental del sector del transport.

Els 9 projectes que es duen a terme a Espanya s’afegeixen als altres projectes de la xarxa transeuropea de transport que ja s’estan desenvolupant a tot l’Estat i als quals la Unió Europea també ofereix el seu suport. Representen el compromís conjunt de les autoritats nacionals i de les institucions europees de col·laborar per millorar les infraestructures de transport i garantir una millor mobilitat, més ràpida i segura per a ciutadans i empreses.

El vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Transports, Siim Kallas, ha afirmat: “Estic molt content pel fet que més d’un centenar de nous projectes s’iniciïn gràcies al suport financer de la UE en el marc de les convocatòries del programa TEN-T de 2013. Aquests projectes clau, amb un valor afegit europeu, contribuiran a la consecució d’una xarxa completa de transport a favor de la mobilitat de persones i mercaderies al llarg de la Unió Europea” .

En el conjunt de la UE
La convocatòria del programa plurianual de 2013 destina 230 milions d’euros a 52 projectes a tota la UE per finançar les principals prioritats de la xarxa TEN-T, centrant-se en cinc àmbits modals:
·    Gestió del tràfic aeri (ATM): 6 projectes seleccionats, 9,39 milions d’euros de finançament
·    Sistema europeu de gestió del tràfic ferroviari (ERTMS): 10 projectes seleccionats, 37,63 milions d’euros de finançament.
·    Sistemes de transport intel·ligents (STI): 6 projectes seleccionats, 52,1 milions d’euros de finançament
·    Autopistes del mar (ADM) 15 projectes seleccionats per un import de 78,10 milions d’euros.
·    Projectes prioritaris (PP): 15 projectes seleccionats, 52,07 milions d’euros de finançament.

La convocatòria del programa anual de 2013 ofereix finançament per a un número similar de projectes (54 en total) que inclouen diferents mitjans de transport centrant-se, també, en la descarbonització del transport. Aquesta convocatòria concedeix 90,7 milions d’euros de finançament en dos àmbits prioritaris:
·    Prioritat 1 –Estudis sobre l’agilització o facilitació de l’execució dels projectes de la TEN-T – 27 projectes seleccionats i 27,07 milions d’euros de finançament.
·    Prioritat 2 –Mesures per fomentar la innovació i les noves tecnologies per infraestructures de transport i instal·lacions que contribueixin a la descarbonitació o a la reducció dels costos externs en general. 27 projectes seleccionats, 63,3 milions d’euros de finançament.
Els projectes seran objecte de seguiment per part de l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) en col·laboració amb els beneficiaris dels projectes en els Estats membres i sota la supervisió de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea.

Aquestes últimes decisions de selecció de la TEN-T aplanen el camí per a les primeres convocatòries proposades que es publicaran en el marc de la part corresponent al transport del mecanisme "Connectar Europa", el setembre de 2014.Més informació:

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios