El Vendrell: Curs de Monitor en el Lleure (agost 2014)

By Esguard de Dona - dimarts, de juliol 29, 2014Durada del curs: 310 hores
Estructura: etapa lectiva i etapa de pràctiques
Etapa Lectiva: Inclou 3 mòduls formatius amb una durada total de 150 hores. Els diferents mòduls del curs fan referència als que s'estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional.
Etapa de pràctiques: Pràctiques professionals amb una durada de 160 hores i es correspon al mòdul del curs que s'estableix en el certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals.
Treball personal (memòria de pràctiques): Es duu a terme al llarg del període de pràctiques i ha d'incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l'activitat. L'escola de formació és la que farà la valoració dels documents i qui acreditarà que l'alumne ha superat l'etapa de pràctiques quan aquest obtingui la qualificació d'apte en tots dos.
QUIN TÍTOL S'OBTÉ?
La superació de les dues etapes del curs, l'etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l'obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut, a proposta de les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil.
El diploma demostra l'assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d'educació en el lleure.
Aquesta titulació és equivalent al certificat de professionalitat i a la qualificació professional de Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que expedeixen el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d'Ensenyament, respectivament.
QUAN ES FARÀ EL CURS?
Els dies 28, 29 i 30 d'agost i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10* de setembre de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 19.30 h (*l'últim dia de 9 h a 15 h). Les classes es faran a l'Edifici de Fàtima (carrer de la Pau, 12-14).
La quota per alumne és de 220,00 €* (*socis d'Escoltes Catalans 173,00 €).
Les inscripcions es faran fins al 14 d'agost al Centre cívic L'Estació del Vendrell.
Tota la informació es podrà trobar al 977 66 32 89, joventut@elvendrell.net i al Facebook Joventut El Vendrell.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios