Banyeres: Resum dels acords del ple ordinari de dimecres 24 de juliol de 2014

By Esguard de Dona - divendres, de juliol 25, 2014


Es va arribar als següents acords:

 • Va prendre possessió Luis Enrique Rodríguez Rivas en el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Luis Enrique va jurar el càrrec i l’alcaldessa li va entregar el pin de l’ajuntament i li va donar la benvinguda al consistori.
 • Es va aprovar per unanimitat l’acta del ple ordinari de data 26 de maig de 2014.
 • Es va aprovar per unanimitat l’acta del ple extraordinari de data 19 de juny de 2014.
 • Es va donar compte de les actes de la junta de govern local dels mesos de maig de 2014.
 • Es va aprovar per majoria absoluta, les dues festes locals per a l’any 2015.
 • Es va aprovar per majoria absoluta, l’addenda modificativa del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’empresa E.Q. Esteve, per la formació d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat en els terrenys de la seva propietat.
 • Es va aprovar per majoria absoluta l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal número 21 que regula la taxa per la prestació del servei d’assistència a l’escola bressol municipal.
 • Es va aprovar per majoria absoluta el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat pressupostària durant l’any en curs i el següent.
 • Es va aprovar per majoria absoluta la massa salarial del personal laboral de l’ajuntament de Banyeres del Penedès per a l’exercici 2014.
 • Es va aprovar per unanimitat la moció que presenten els grups PSC-PM i ICV de l’ajuntament de Banyeres del Penedès per adoptar, de manera immediata, un “pla de recolzament a l’alimentació infantil”.


 • Share:

You Might Also Like

0 comentarios