REFIT: la Comissió alleugereix, simplifica i abarateix la legislació de la UE

By Esguard de Dona - dijous, de juny 19, 2014


Pocs dies abans de celebrar-se el Consell Europeu, la Comissió dóna una empenta al programa per a una normativa intel·ligent de la UE. Segons una comunicació adoptada avui, el Programa d'Adequació i Eficàcia de la Reglamentació (REFIT) s'està aplicant ja a ple ritme i, en conseqüència, la legislació de la UE és cada vegada més lleugera, senzilla i barata. A més, la Comissió està intensificant l'esforç en aquest sentit amb un seguit de noves iniciatives de simplificació, amb la retirada de propostes pendents i amb la derogació de normes vigents. La primera edició d'un quadre d’indicadors anual avalua els avanços assolits en tots els àmbits i a cada iniciativa per la Comissió, el Consell i el Parlament (vegeu més endavant i la nota informativa).

El president de la Comissió, José Manuel Barroso, ha declarat: "La Comissió està ampliant el seu programa per a una normativa intel·ligent. El REFIT és essencial per al creixement econòmic i l'ocupació a Europa. Volem facilitar la vida als nostres ciutadans i les nostres empreses centrant la normativa europea en aquelles qüestions que convé resoldre a escala europea i fent-la, al mateix temps, més lleugera, senzilla i barata. Avancem a bon ritme, però els resultats no arriben de cop i volta. L'èxit requereix un esforç constant, unes prioritats polítiques clares i la responsabilització de totes les institucions de la UE i, en particular, dels Estats membres. És fonamental continuar aquesta feina a la propera legislatura".
La comunicació d'avui sobre el REFIT i el quadre d'indicadors assenyalen avanços en els àmbits següents:

Aportació de la Comissió
La majoria de les propostes legislatives de simplificació i alleugeriment burocràtic registrades a l'octubre de 2013 ja s'han adoptat o està previst que s'adoptin enguany. La Comissió ha aprovat oficialment i ha publicat la retirada de 53 propostes pendents, prèvia consulta al Parlament i al Consell, incloses les nou iniciatives REFIT, i també ha decidit no presentar algunes propostes, per exemple les referents a seguretat i salut laboral al sector de la perruqueria. D'acord amb el calendari previst, està preparant derogacions de la legislació vigent de la UE i ha començat a treballar en les avaluacions y els reconeixements en àmbits com ara els residus, la seguretat i salut laboral i la legislació alimentària general.

Aportació del Consell i el Parlament Europeu
Des de l'octubre de 2013, els colegisladors (Parlament i Consell) han adoptat un seguit de propostes importants de simplificació i alleugeriment burocràtic de la legislació sobre el reconeixement de les qualificacions professionals, la contractació i el tacògraf digital.

Aportació dels Estats membres
Segons les estimacions, fins a un terç de la càrrega administrativa de la legislació europea deriva de les mesures nacionals d'aplicació[1]. Els Estats membres tenen la important responsabilitat d'aplicar-la completament i puntualment, però també de la manera menys onerosa. Les autoritats dels Estats membres han d'aprofitar les possibilitats de simplificació que ofereix la normativa de la UE i garantir-ne una aplicació el més eficaç i eficient possible a nivell nacional, regional i local.

Noves actuacions de REFIT anunciades avui per la Comissió
Per mantenir la utilitat de la normativa de la UE cal un esforç continuat. Per això, la Comissió considera que el REFIT és un programa evolutiu i recentment ha actualitzat l'exercici de cartografia i cribratge de la legislació de la UE que va dur a terme el 2013. També ha tingut en compte els comentaris i suggeriments de diversos interessats sobre el REFIT que ha anat rebent des d'octubre de 2013.

A partir d'aquesta anàlisi, la Comissió considera que les noves iniciatives de simplificació i alleugeriment burocràtic estan justificades en diferents àmbits. Cal esmentar la simplificació de la normativa de la UE sobre els documents d'identitat i de viatge, el desenvolupament d'una nova arquitectura global per a les estadístiques de les empreses, l'ampliació de la finestreta única de l'IVA per a tots els subministraments d'empresa a consumidor, la creació d'un portal europeu de l'IVA per informar a les empreses sobre les normes nacionals i europees i la codificació de la normativa sobre llistes de tercers països pel que fa a l'obligació de visat.

La Comissió prepararà derogacions de la normativa en més àmbits: etiquetatge energètic, preus i condicions del transport, política agrícola comuna i informació normalitzada sobre medi ambient. A més, està estudiant la legislació sobre cooperació policial i judicial en matèria penal a fi d'identificar els actes que es puguin derogar en el marc de l'expiració del període transitori establert als Tractats. 

La Comissió considera que és bo retirar les propostes legislatives que no avancen en el procediment legislatiu i permetre, així, que es tornin a plantejar o cercar vies alternatives. Un estudi detallat de totes les propostes pendents ha permès identificar-ne més de desfasades o que no compten amb el suport del poder legislatiu i que, per això, convé retirar. Són les propostes sobre els sistemes d'indemnització dels inversors, les treballadores embarassades, les taxes de protecció de l'aviació i el fons d'indemnització pels danys provocats per la contaminació per hidrocarburs. També se suggerirà retirar una proposta, pendent des de 2007, d'eximir les microempreses d'algunes normes d'higiene alimentària.
Tenint en compte el calendari en relació amb la nova legislatura, el 2014 la Comissió actual se centrarà en les qüestions fonamentals. Actualment està fent tria de la seva agenda i només hi mantindrà els elements més essencials.
Finalment, la Comissió preveu efectuar a mitjà termini algunes avaluacions i estudis de l'eficàcia de la normativa europea vigent i l'aplicació de les disposicions del Tractat.

Un esforç conjunt
L'eficàcia de la normativa només es pot assolir amb l'esforç conjunt de les institucions europees, els Estats membres i els interessats de les empreses i la societat civil. Ha de ser una prioritat i totes les institucions de la UE han d'avaluar l'impacte de les seves opcions tant a la fase de preparació com al procediment legislatiu. Actualment encara es presenten de tant en tant obstacles a la normativa intel·ligent a causa de la falta de compromís i de responsabilització per part de les altres institucions, dels Estats membres i dels interessats.
La Comissió supervisarà l'aplicació pràctica pels Estats membres d'aquestes i d'altres accions de REFIT i presentarà l'estat de la qüestió a la propera edició del quadre d'indicadors, prevista per 2015. La Comissió segueix col·laborant amb els Estats membres i els interessats per elaborar una informació més acurada sobre l'impacte de la normativa de la UE. Els resultats figuraran a la propera edició del quadre d'indicadors.

Un nou grup d'alt nivell
Fins ara, per tirar endavant el programa per a una normativa intel·ligent, la Comissió ha comptat amb el suport de dos grups de alt nivell, un d'ells dedicat a la manera de legislar i l'altre a les càrregues administratives. La Comissió considera que aquest suport pot ser més útil si s'integra en un sol grup, amb un mandat revisat d'avaluar sobre el terreny l'impacte de la normativa europea als Estats membres. La Comissió presentarà la proposta de creació d'aquest nou grup els mesos vinents.

Propers passos
La Comissió seguirà aplicant totes les iniciatives del REFIT tal com està previst al programa de treball de 2014.

Totes les iniciatives presentades avui figuren al document de treball a títol indicatiu i s'hauran de confirmar al programa de treball de la Comissió de 2015.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios