Europa: Recomanacions per països per al 2014 - Construint el creixement:


La Comissió Europea publica avui una sèrie de recomanacions de política econòmica adreçades als Estats membres per reforçar la recuperació que es va iniciar ara fa un any. Les recomanacions es basen en anàlisis detallats de la situació de cada país i ofereixen orientació per fomentar el creixement econòmic, augmentar la competitivitat i crear llocs de treball durant el període 2014-2015.

Enguany, més que no pas en la solució de la crisi, s'ha posat l'èmfasi en la millora de les condicions que facin possibles la recuperació d'un creixement sostenible i la creació de llocs de treball. Les recomanacions que avui es publiquen culminen el quart Semestre Europeu de coordinació de les polítiques econòmiques; a més, la Comissió també ha adoptat una sèrie de decisions sobre les finances públiques dels Estats membres a l'empara del Pacte d'Estabilitat i Creixement. Tot plegat representa un seguit de reformes molt ambicioses per a l'economia de la UE.

«Es tracta d'ajudar de manera decidida els Estats membres a sortir de la crisi i a retrobar el creixement seguint les recomanacions de la Comissió Europea per a cada país. Els esforços i els sacrificis fets arreu d'Europa comencen a donar fruit. El creixement s'està recuperant i, tot i que encara és modest, a partir d'enguany de ben segur que veurem una recuperació de l'ocupació. Ara el principal repte és polític, és a dir, com mantenir el suport a les reformes ara que precisament estem sortint de la crisi. Si els polítics donen proves de lideratge i apleguen prou voluntat política per dur a terme les reformes necessàries encara que no siguin populars, podem aconseguir que la recuperació sigui més forta i que al final tots els europeus millorin el seu nivell de vida», ha declarat avui el President de la Comissió, José Manuel Barroso.

Segons l'anàlisi de la Comissió Europea, els esforços esmerçats aquests últims anys en tots els àmbits han consolidat les bases de l'economia europea. Tot i això, durant el període 2014-2015 el creixement encara serà desigual i fràgil, de manera que cal continuar mantenint l'impuls reformista. A llarg termini, el potencial de creixement de la UE encara serà relativament baix: uns nivells tan alts d'atur i unes condicions socials tan difícils només podran millorar molt lentament i caldrà temps per omplir el dèficit d'inversió.

Recomanacions específiques per país per al 2014
Enguany s'han fet recomanacions per a tots els Estats membres tret de Grècia i Xipre, que estan aplicant programes d'ajustament econòmic. Les recomanacions d'enguany reflecteixen els progressos assolits des de les de l'any passat, que han donat els següents resultats positius:
      S'està recuperant el creixement a gairebé la majoria dels països afectats per la crisi. Els únics que enguany veuran minvar les seves economies són Xipre i Croàcia fins que no comencin a créixer totes les economies de la UE de cara al 2015.
      Les finances públiques continuaran millorant. Per primera vegada d'ençà que va començar la crisi, el déficit pressupostari global dels països de la UE se situarà enguany per sota del 3 % del PIB. La Comissió recomana que Àustria, Bélgica, la República Txeca, Dinamarca, Eslovàquia i els Països Baixos surtin del procediment de dèficit excessiu, de manera que només hauran de respectar aquest procediment onze dels vint-i-quatre Estats membre que el 2001 en feien part.
      Les reformes en els països més vulnerables estan donant fruit. Irlanda ja va deixar el seu programa d'ajuda financera el mes de desembre del 2013, Espanya el mes de gener del 2014 i Portugal el mes de maig també del 2014. Segons les previsions, el 2014 Grècia tornarà a créixer i la situació de Xipre s'estabilitzarà. Gràcies als esforços realitzats, Letònia ha pogut adoptar l'euro aquest mes de gener.
      Les finances s'estan reequilibrant gràcies a la millora del saldo per compte corrent a diversos Estats membres. Per primera vegada d'ençà que es va introduir el procediment de desequilibris macroeconòmics, el mes de març del 2014 la Comissió ha arribat a la conclusió que hi ha dos països, Dinamarca i Malta, que ja no estan experimentant desequilibris i que Espanya ja no es troba en situació de desequilibri excessiu.
      Les previsions indiquen un lleuger augment de l'ocupació a partir d'enguany i que la taxa d'atur baixarà fins al 10,4 % d'aquí al 2015 perquè l'evolució del mercat laboral acostuma a anar un any o més a la saga del PIB; a diversos Estats membres com ara Espanya, Portugal, Itàlia i França s'han fet grans reformes per millorar la resistència del mercat de treball.
Tot i això, com que la recuperació continua sent molt desigual i fràgil, cal continuar fent reformes estructurals per tal d'aconseguir el següent:
      Lluitar contra els alts nivells d'atur, de desigualtat i pobresa: la crisi ha tingut un impacte molt greu i molt llarg en el nivell d'ocupació de la UE, que encara és extremadament elevat: un 10,8 % el 2013 amb diferències que oscil·len entre el 4,9 % d'Àustria i el 27,3 % de Grècia. És per això que cal continuar reformant les polítiques d'ocupació i millorant la cobertura i el rendiment dels sistemes d'educació i d'ajuda social. Les recomanacions dediquen una atenció especial a la Garantia Juvenil.
      Fer una fiscalitat més favorable a l'ocupació: durant la crisi molts països van optar per augmentar els impostos en comptes de retallar les despeses, la qual cosa ha suposat un increment de la càrrega fiscal general. Atès que hi ha un marge molt petit de maniobra en matèria de fiscalitat, algunes de les recomanacions proposen no incrementar la fiscalitat del treball i en canvi augmentar la dels béns immobles i la del tabac i el medi ambient per tal de reforçar el compliment de les obligacions tributàries i lluitar contra el frau fiscal.
      Impulsar la inversió privada: el finançament bancari de les petites i mitjanes empreses és encara molt minso a Itàlia, Grècia, Espanya, Lituània, Eslovènia, Croàcia i Xipre. Les recomanacions insisteixen en la necessitat d'estabilitzar encara més el sistema bancari i de trobar formes de finançament alternatives com ara sistemes de garantia creditícia o bons d'empresa.
      Millorar la competitivitat de les nostres empreses: com que les reformes estructurals continuen avançant lentament, enguany es recomana fer més reformes en els sectors dels serveis, les infraestructures energètiques i els transports, els sistemes d'R+D i la legislació sobre competència.
      Reduir el deute: a causa de l'acumulació de dèficits al llarg del temps les previsions auguren que el deute públic arribarà enguany al seu màxim i després anirà baixant especialment a Bèlgica, Irlanda, Grècia, Espanya, Itàlia, Xipre i Portugal, on encara se situa per sobre del 100 % del PIB. El repte per a les finances públiques és preservar les despeses favorables al creixement en educació, recerca i innovació a l'hora que se gestionen els costos de l'envelliment de la població, concretament les pensions i l'atenció sanitària.Decisions pressupostàries
La Comissió Europea ha recomanat avui que el Consell de Ministres de la UE arxivi els procediments de dèficit excessiu relatius a sis països: Àustria, Bèlgica, la República Txeca, Dinamarca, els Països Baixos i Eslovàquia.
La Comissió també ha publicat un informe en el qual s'analitzen els motius d'un incompliment planejat i previst del valor de referència del deute públic (el 60% del PIB) en el cas de Finlàndia. La Comissió ha arribat a la conclusió que, a causa del lent creixement i altres factors, la posició de deute prevista no justifica la posada en marxa d'un procediment de dèficit excessiu (PDE).
A més, la Comissió ha arribat a la conclusió que dos països, Polònia i Croàcia,  han adoptat mesures eficaces com a resposta a las recomanacions que el Consell els va fer en virtut del PDE.

Situació dels Estats membres relativa al Pacte d'estabilitat i Creixement


Box 1. Situation of Member States with regard to the Stability and Growth Pact,
as recommended by the Commission on 2 June 2014
No excessive deficit procedure
BG, DE, EE, FI, HU, IT, LT, LU, LV, RO, SE
Abrogation of the excessive deficit procedure
AT, BE, CZ, DK, SK, NL*
On-going excessive deficit procedures with deadlines in:
2014
2015
2016
En procediments de dèficits excessius en els anys indicats. 

MT
IE, FR, PL, PT, SI, UK**
CY, EL, ES, HR
Notes: * Early abrogation recommended for NL. ** The UK deadline is fiscal year 2014/2015.

Propers passos
Les recomanacions específiques per país seran examinades durant el mes de juny pels líders i els ministres de la UE i seran adoptades formalment pels ministres d'Hisenda de la UE en l'ECOFIN del 8 de juliol. A continuació correspondrà als Estats membres aplicar les recomanacions incorporant-les a la redacció dels seus pressupostos nacionals i altres polítiques pertinents del 2015. Les recomanacions en el marc del Pacte d'Estabilitat i Creixement es debatran i aprovaran en el Consell de Ministres d'Economia i Hisenda de la UE el 20 de juny.

Informació addicional
·         Recomanacions específiques per Espanya (en castellà)

Comentaris