Europa: Medi ambient - Nova plataforma per resoldre els conflictes socials que generen els grans carnívors

 L'ós bru, el llop, el golut i el linx europeus són espècies que ja es poden tornar a trobar, almenys alguna d'elles, a vint-i-u Estats membres de la Unió Europea. Després d'un llarg període durant el qual el nombre d'individus d'aquestes espècies havia anat minvant, assistim actualment a una revifalla d'aquestes poblacions animals malgrat el fet que la seva coexistència amb l'home sigui font de problemes. Per tal de trobar solucions als problemes socials i econòmics que crea aquesta recuperació dels grans carnívors, la Comissió Europea ha creat una plataforma que aplega agricultors, defensors del medi ambient, caçadors i científics; l'objectiu d'aquesta plataforma és que els afectats i els interessats puguin compartir idees i bones pràctiques sobre la manera de compartir un mateix territori amb els grans carnívors.

La plataforma de la Unió sobre la coexistència entre l'home i els grans carnívors fomentarà un diàleg constructiu entre les principals organitzacions interessades a nivell europeu.

«Hem de tractar els nostres veïns naturals amb respecte, però també hem de tenir en compte les preocupacions de la gent, la vida de la qual es veu afectada per la proximitat dels grans carnívors. Vull donar l'enhorabona a les organitzacions que han col·laborat en la creació d'una plataforma tan important com aquesta, que representa un pas molt important per facilitar una coexistència pacífica», ha declarat el Comissari Europeu de Medi Ambient, Janez Potočnik, en el moment d'engegar aquesta plataforma.

A la Unió Europea viuen cinc espècies de grans carnívors que, a causa de l'activitat humana, han experimentat una davallada del nombre d'individus i un encongiment del seu territori espectaculars; ara bé, gràcies a la protecció cada vegada més important i a les campanyes de sensibilització de la gent sobre el paper fonamental que tenen aquestes espècies animals per mantenir sans els ecosistemes, s'ha aconseguit estabilitzar o fer augmentar la seva població i fins i tot que tornin a regions de les quals havien desaparegut fa dècades i, fins i tot, segles.

Si n'hi ha que consideren aquest canvi com un gran èxit pel que fa a la conservació, també n'hi ha detractors. Aquesta qüestió afecta molta gent com ara caçadors, explotadors forestals, criadors de ramat o rens, propietaris rurals, organitzacions de protecció i públic en general. No tothom té la mateixa bona opinió sobre aquests grans carnívors i això és motiu de conflicte. Aquesta plataforma facilitarà l'intercanvi de coneixements i mirarà de trobar mitjans per reduir i trobar solucions justes.

La plataforma que avui s'inaugura s'emmarca en les accions dutes a terme per comprendre aquesta mena de conflictes i és el resultat de diversos tallers, que han produït conclusions i un informe.

Propers passos
La plataforma celebrarà immediatament la seva primera reunió de treball per adoptar el seu mandat i el seu programa de treball. Els membres de la plataforma es reuniran un cop l'any o organitzaran tallers sobre qüestions concretes. La plataforma disposarà d'un centre de recursos en línia, que tindrà un paper fonamental per difondre la informació sobre les seves activitats, farà un recull i un manual de bones pràctiques, servirà de pont entre les diverses organitzacions membres i allotjarà recursos mediàtics com ara dossiers de premsa per als periodistes.

REREFONS
Encara que en conjunt la situació de la biodiversitat a la Unió no sigui gaire galdosa (actualment, el 25 % de les espècies estan amenaçades d'extinció a causa principalment de la desaparició dels seus hàbitats), hi ha espècies que gaudeixen d'una salut encara relativament bona a determinades regions. Els grans carnívors (l'ós bru Ursus arctos, el linx boreal Lynx lynx, el llop Canis lupus i el golut Gulo gulo) tenen una situació prou satisfactòria i fins i tot n'hi ha que estan augmentant el nombre dels seus individus i han recuperat antics territoris. Tot i així, el linx ibèricLynx pardinus encara es troba en perill.

Dues Directives, la Directiva sobre els hàbitats i la Directiva sobre les aus, constitueixen la pedra de toc de la política europea en matèria de protecció de la natura, és a saber, la xarxa Natura 2000 de paratges protegits i un sistema estricte de protecció de les espècies. La Directiva sobre els hàbitats protegeix més de 1 000 espècies d'animals i plantes i més de 200 tipus d'hàbitats com ara alguns tipus de boscos, pastures i aiguamolls.

Les vuit associacions que es preparen a signar l'acord per engegar la plataforma són les següents:
  • CIC (Consell Internacional de la Caça i la Conservació de les Espècies de Caça)
  • COPA-COGECA (agricultors europeus i cooperatives agrícoles europees)
  • ELO (Organització europea de propietaris rurals)
  • Federació EUROPARC, FACE (la Federació de les associacions de caçadors de la Unió Europea,
  • Representant comú finlandès i suec dels ramaders de rens, 
  • UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura 
  • Oficina de Representació de la Unió Europea)
  • WWF (Fons Mundial per la Natura, Oficina de Política Europea).

Comentaris