Europa: La quarta part dels europeus pensa que l'educació i la formació no estan a l'altura

By Esguard de Dona - dijous, de juny 19, 2014


  • Hi ha un 1,7% de llocs de feina vacants a la zona euro, segons un nou indicador d'Eurostat sobre la demanda del mercat laboral

  • La Comissió Europea presenta el Passaport de Competències en l'Hostaleria per facilitar la contractació al sector turístic europeu

Una nova enquesta de l'Eurobaròmetre sobre l'Espai Europeu de les Aptituds i Qualificacions (Eurobaròmetre especial 417) revela que gairebé la quarta part dels ciutadans de la UE (23%) és del parer que l'educació o la formació no els ha proporcionat les aptituds necessàries per trobar una feina adient a les seves qualificacions. 

Més de la meitat dels enquestats (56%) pensen que les seves qualificacions es reconeixerien a d'altres Estats membres, però el 6% ha provat de treballar o estudiar a un altre Estat membre sense aconseguir-ho, bé perquè l'empresa o la institució educativa no les ha reconegut, o bé perquè ells mateixos no estaven ben informats del reconeixement.

Els resultats de l'enquesta coincideixen amb els d'una consulta en línia de la Comissió, titulada "Cap a un espai europeu de les aptituds i qualificacions" i dirigida a especialistes en educació i formació. La consulta comparava diferents punts de vista sobre els obstacles que troben els ciutadans a l'hora de fer-se reconèixer les aptituds i qualificacions a Europa, i va concloure que hi ha una forta disposició a favor de simplificar els mecanismes europeus de reconeixement d'aptituds i qualificacions, fer-los més coherents i centrar-los més en les necessitats dels alumnes, els estudiants, els treballadors i els empresaris. Els enquestats també demanaven que l'educació i la formació donin més importància al contingut real que a les hores de classe.

"El nostre objectiu és clar: a Europa tothom ha de tenir garantit que les empreses i les institucions educatives, tant del seu país com d'altres, entenguin i reconeguin les seves aptituds i qualificacions, que s'han de reconèixer de manera justa, comparable i transparent, per tal de facilitar als ciutadans la cerca de feina o d'obrir camins cap a d'altres capacitacions"ha declarat Androulla Vassiliou, comissària europea d'Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut.

Durant els anys s'han anat posant en marxa diverses iniciatives europees per promoure el reconeixement de les aptituds i qualificacions, com ara el Marc Europeu de Qualificacions, els sistemes de concessió i acumulació de crèdits pels cursos fets, la garantia de qualitat i la documentació de les aptituds i competències. Però encara queden colls d'ampolla importants: l'aplicació de les iniciatives és lenta, els obstacles a la mobilitat educativa i professional són encara molts, i les iniciatives actuals no estan ben adaptades a l'evolució de l'ensenyament digital ni a la internacionalització (mobilitat d'estudiants entre països de la UE i altres països, títols conjunts d'universitats de països diferents). 

L'enquesta de l'Eurobaròmetre ha donat d'altres resultats:
·    Segons els ciutadans, els aspectes més importants de l'educació i la formació són els relacionats amb la capacitat dels professors per motivar els estudiants, que són els primers que cal millorar (51%). Altres aspectes que caldria millorar són els entorns educatius a fi d'estimular la creativitat i la curiositat (41%), i l'experiència pràctica a empreses o a organitzacions (37%).
·    Una gran majoria de ciutadans de la UE (95%) pensa que es poden adquirir aptituds fora de l'educació oficial, concretament pel que fa als idiomes i a les destreses útils a les diferents professions.
·    Tant sols un 9% sap a quin nivell del Marc Europeu de Qualificacions corresponen les seves aptituds, i només un 21% n'ha sentit parlar.
·    En general, no es coneix gaire la varietat dels instruments que es poden fer servir per documentar les aptituds i qualificacions. El més mencionat és el currículum Europass (15%).
·    En total, el 44% dels ciutadans de la UE afirma haver cercat alguna mena d'informació sobre educació, formació o orientació professional.  Només una mica més de la meitat dels enquestats (56%) declaren haver trobat fàcilment la informació que necessitaven.

Els resultats i les conclusions de la consulta i de l'enquesta de l'Eurobaròmetre es presentaran i es debatran a una conferència sobre l'Espai Europeu de les Aptituds i Qualificacions que inaugurarà avui a Brussel·les la comissària Vassiliou.

Rerefons
L'enquesta de l'Eurobaròmetre es va dur a terme als 28 Estats membres entre el 26 d'abril i l'11 de maig. Es van enquestar directament 28.000 persones de diferents grups socials i demogràfics. 
La consulta per internet de la Comissió, que va estar oberta del 17 de desembre de 2013 al 15 d'abril de 2014, va comptar amb les respostes d'especialistes en educació i formació de 36 països (tots els països de la UE, Noruega, Suïssa, Turquia, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro i Austràlia).


Un 1,7% de llocs de feina vacants a la zona euro
Avui Eurostat ha publicat per primera vegada dades quadrimestrals sobre la taxa de feines vacants, que se situa a l'1,7% a l'eurozona. Aquest nou indicador europeu proveeix informació sobre la demanda al mercat laboral i es publicarà regularment unes deu setmanes després del final del trimestre de referència. La taxa de vacants laborals a la zona euro va ser de l'1,7% el primer trimestre de 2014, el que representa un augment respecte de l'1,6% registrat tant el trimestre anterior com el primer trimestre de 2013 segons les dades d'Eurostat. Vegeu nota de premsa completa (en anglès).

Un Passaport Europeu per facilitar la contractació en el sector hoteler
També avui, la Comissió Europea ha posat en marxa el Passaport Europeu de Competències en l'Hostaleria, una eina destinada a facilitar el contacte entre els demandants de feina i els ocupadors en els sectors de l'hostaleria i el turisme a Europa.
El Passaport de Competències permet als treballadors i als empresaris superar barreres lingüístiques i comparar les competències dels treballadors de l'hostaleria amb l'objectiu de facilitar la contractació en el sector. Nota de premsa completa(en castellà)

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios