Europa: La Comissió insta els Estats membres a millorar la qualitat de l'educació infantil primerenca i a potenciar-ne l'accés

By Esguard de Dona - dijous, de juny 19, 2014


Tan sols vuit països europeus (Dinamarca, Alemanya, Estònia, Malta, Eslovènia, Finlàndia, Suècia i Noruega) garanteixen el dret a l'educació i atenció infantil des del naixement o, normalment, des del final del permís de maternitat o paternitat. A tots els altres països, des que s'acaba el permís de maternitat o paternitat fins que hi ha dret legal a l'educació preescolar passen més de dos anys. Aquesta és una de les principals conclusions d'un informe publicat per la Comissió Europea.

L'informe assenyala que, a molts països, la prestació d'uns serveis d'educació i atenció infantil primerenca de qualitat es veu afectada per la falta de finançament, retallades de personal, poca qualificació dels treballadors i absència d'orientacions pedagògiques per als mestres i el personal en general.  El problema és greu perquè, a Europa, un de cada quatre infants de menys de sis anys es troba en risc de pobresa o exclusió social i pot caldre un suport específic per a les seves necessitats educatives.

Androulla Vassiliou, comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, ha declarat que "ajudar els 
infants més petits, especialment els més vulnerables que viuen en la pobresa, hauria de ser una obligació. L'educació a la primera infància ja és més accessible, però molts Estats membres han d'introduir encara millores importants. L'educació preescolar de qualitat és un element fonamental per a la realització econòmica i social i la mobilitat a la vida".

Altres conclusions de l'informe:
·       L'assequibilitat és el factor essencial per garantir que tots els infants tinguin accés a l'educació i atenció infantil primerenca. Hi ha grans diferències entre les tarifes aplicades als diferents països europeus i s'acostuma a oferir reduccions per a les famílies amb pocs ingressos i en dificultats. A Irlanda, Luxemburg, el Regne Unit i Suïssa (països on aquests serveis són majoritàriament privats), les tarifes per als infants de menys de tres anys són més altes. Les més baixes són les d'Europa Oriental i dels països nòrdics. Com que la majoria dels països d'Europa Oriental no ofereixen dret a places preescolars, la demanda acostuma a superar l'oferta. En canvi, l'educació infantil primerenca és molt més accessible als països nòrdics.
·       Les bones pràctiques pedagògiques determinen en gran mesura la qualitat de l'educació infantil primerenca. Les directrius educatives són essencials per establir uns nivells de qualitat. Ara bé, a gairebé la meitat dels països analitzats [BEnl, BEde, BG, CZ, CY, FR, IT, LU, AT, PL, PT, SK, UK (Gales i Irlanda del Nord), Li i CH], les directrius es limiten a l'educació i atenció infantil primerenca per a infants de més de tres anys. Per als de menys de tres anys, es tendeix més als aspectes de l'atenció que a l'estímul del progrés educatiu.
·       A molts països s'exigeixen menys qualificacions al personal que treballa amb els infants més petits que al que s'ocupa dels més grans, que normalment han de posseir un títol universitari. A deu països (BE, CZ, IT, CY, LU, PL, RO, UK, LI i CH), per treballar amb els infants més petits només cal un títol d'ensenyament secundari superior. A dos països (Irlanda i Eslovàquia), per treballar amb els més petits no s'exigeix cap titulació.
La recopilació d'aquesta informació es basa en les polítiques europees a l'àmbit de la primera infància. La Comissió Europea col·labora amb els Estats membres a fi d'elaborar una estratègia per oferir uns serveis d'educació preescolar de qualitat amb recomanacions basades en cinc pilars: accés, governança i finançament, avaluació i seguiment, personal i ensenyament.
La Comissió proposarà un document marc, amb l'informe Eurydice, a una conferència que tindrà lloc a Atenes avui i que comptarà amb la participació dels responsables polítics i els principals interessats, entre ells Eurochild, l'Associació Europea de Pares i d'altres organitzacions internacionals.
Rerefons
L'informe Eurydice (Key Data on Early Childhood Education and Care 2014) combina les dades estadístiques d'Eurostat i la informació dels sistemes per descriure l'estructura, l'organització i el finançament de l'educació infantil primerenca a Europa. N'analitza l'accés, la governança, la garantia de qualitat, l'assequibilitat, la professionalitat del personal, el lideratge, la participació dels pares i les mesures de suport als infants desafavorits.
Inclou 32 països europeus: tots els de la UE tret dels Països Baixos, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Suïssa. Uns fulls informatius nacionals descriuen succintament les principals característiques del sistema de cada país.
Eurydice
Totes les publicacions d'Eurydice són gratuïtes i es poden consultar al web d'Eurydice o demanar en paper. La xarxa Eurydice vol promoure la comprensió, la cooperació, la confiança i la mobilitat. Es compon d'unitats nacionals als països europeus i està coordinada per l'Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural de la UE. Més informació sobre Eurydice
Més informació
Comissió Europea: educació i formació

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios