Europa: La Comissió aprova el règim de subvencions al cinema espanyol

By Esguard de Dona - dimecres, de maig 21, 2014


Recentment, el 12 de maig del 2014 la Comissió Europea ha estudiat les modificacions introduïdes en les deduccions fiscals que Espanya té previst concedir al cinema i a les produccions audiovisuals i ha conclòs que respectaven la normativa sobre ajusts estatals de la UE. Les modificacions consisteixen en una reducció del 20 % al 18 % de la deducció fiscal prevista per als productors; en una ampliació màxima, equivalent al 40 % dels costos de producció, de la deducció fiscal pels costos de prostproducció (promoció, publicitat i còpies); i en l'establiment d'un període màxim de sis anys per al règim de subvencions, des de l'1 de gener del 2014 fins a l'1 de gener del 2020. Concretament, la Comissió conclou que per poder-se beneficiar de les subvencions no cal que una part de les despeses s'hagin de fer a Espanya i, per tant, considera que el règim s'ajusta a les recomanacions de la Comunicació sobre el Cinema (IP/13/1074). A més, el règim espanyol també s'ajusta a la Comunicació sobre el Cinema pel que fa a la transparència, al finançament dels costos de producció fins a un màxim del 50 % i a l'absència de subvencions per a activitats de producció específiques. El règim original va ser aprovat el 1985 i les últimes modificacions van ser introduïdes el mes d'octubre del 2013 i estaran vigents a partir de l'1 de gener del 2014. D'altra banda, la Comissió està avaluant les modificacions d'un altre règim espanyol de subvencions a la indústria del cinema, que ha estat notificat enguany.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios