Europa: El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha concedit un préstec de 150 milions d'EUR a l'Institut Català de Finances (ICF) per a finançar PYMES


Els 150.000.000 € tenen com a destí incrementar el finançament per a Pime (fins a 250 empleats) i empreses de mitjana capitalització (fins a 3.000 empleats) amb l'objectiu d'estimular el creixement econòmic i la creació d'ocupació.  L'ICF aportarà 150 milions d'EUR addicionals als préstec rebut del BEI, per la qual cosa l'acord suposa un volum total de 300 milions d'EUR de finançament en favor de les Pime i Midcap. 

El contracte de préstec l'han signat la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez i el conseller delegat de l'Institut Català de Finances, Josep Ramon Sanromà.

El finançament procedent del BEI es dedicarà al finançament de petits i mitjans projectes promoguts per Pime i Midcap que es realitzin a Catalunya. El crèdit del BEI donarà suport, entre d'altres, a les activitats de R+D+i d'aquestes companyies i contribuirà a la seva internacionalització, a augmentar les seves exportacions o millorar la seva productivitat i competitivitat. 

La línia del BEI també contribuirà a abordar l'atur juvenil. A través d'aquest préstec s'espera donar suport a l'ocupació juvenil i l'ocupació autònoma oferint mesures a les Pime i Midcap per donar suport als joves en les seves primeres feines i contribuir a la seva formació completant l'ensenyament tècnic i superior.


El préstec del BEI oferirà a les petites i mitjanes empreses finançament en condicions favorables d'interès i a llarg termini que l'ICF traslladarà als seus beneficiaris finals. 

Durant el 2013, el Grup BEI (incloent-hi el Fons Europeu d'Inversions) va destinar 21.900 milions d'EUR per al suport a Pime i empreses mitjanes (18.500 milions originats pel BEI), que van beneficiar prop de 230.000 empreses arreu d'Europa. A espanya, el Banc Europeu d'Inversiones va aportar 4.836 milions d'EUR per a noves línies de crèdit destinades a finançar projectes d'inversió a més de 45.000 Pime i Midcaps.

Nota a la redacció
El Banco Europeu de Inversions (BEI) és la institució de finançament a llarg termini de la Unió Europea, els accionistes de la qual són els seus Estats membres. Facilita finançament a llarg termini de projectes d'inversió viables amb la finalitat de contribuir a assolir els objectius de la política de la UE.

L'ICF és una entitat financera, fundada el 1985, que depèn de la Generalitat de Catalunya. El seu principal objectiu és facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, principalment Pime i Midcap, per tal de ctribuir a la reactivació i el creixement de l'economia catalana.

Comentaris