Banyeres del Penedès: Resum del Ple del 26 de maig de 2014

El dilluns dia 26 de maig es va fer el ple ordinari a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Es van fer els següents acords:
En primer lloc, es va aprovar per unanimitat l’acta del ple ordinari de data 20 de març de 2014.
En segon lloc es va aprovar per unanimitat l’acta del ple extraordinari de data 29 d’abril de 2014.
En tercer lloc es va donar compte de les actes de la junta de govern local dels mesos de març i abril de 2014.
En quart lloc es va donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost a 31 de març de 2014.
En cinquè lloc, es va aprovar per majoria absoluta, l’expedient de modificació de drets i obligacions reconeguts en exercicis tancats de l’ajuntament de Banyeres del Penedès.
En sisè lloc, es va donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, exercici 2013.
En setè lloc, es va aprovar per majoria absoluta la modificació de crèdit núm. 2/2014 de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
En vuitè lloc, es va aprovar per majoria absoluta l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis tancats núm. 1/2014 de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
En novè lloc, es va aprovar per majoria absoluta la modificació de crèdit núm. 1/2014 de la Fundació Josep Cañas.
En desè lloc, es va aprovar per unanimitat l’expedicient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis tancats núm. 1/2014 de la Fundació Josep Cañas.
En onzè lloc, es va aprovar per unanimitat els punts 2 i 3 de la moció que va presentar el grup popular de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per impulsar estudi de viabilitat d’un servei mancomunat de policia local i reclamar a les administracions policials més presència en el territori.
A continuació es va votar per incloure una moció d’última hora presentada per ICV, la qual es va aprovar per unanimitat per tal d’incloure-la.
En dotzè lloc, es va aprovar per majoria absoluta la moció que va presentar el grup d’Iniciativa Catalunya Verds de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per la qual els registres civils han de continuar com a servei de proximitat.
En tretzè lloc, es van realitzar precs i preguntes.

Comentaris