La Comissió Europea atorga 282,6 milions d'euros a 225 projectes de medi ambient i de prevenció del canvi climàtic

By Esguard de Dona - dimecres, d’abril 30, 2014


·         Més de 10 projectes catalans han estat seleccionats i rebran finançament europeu


La Comissió Europea aprova avui el finançament de 225 projectes a l'empara del programa LIFE+, el fons que la UE destina al medi ambient. S'han seleccionat projectes dels Vint-i-vuit Estats membres de la UE, que inclouen actuacions en l'àmbit de la conservació de la natura, el canvi climàtic, la política ambiental i la informació i la comunicació en matèria de medi ambient. Tot plegat representa una inversió de 589,3 milions d'euros, 282,6 milions dels quals són finançats per a UE.
«Un cop més, el programa LIFE+ ha demostrat en el seu últim any de programació la seva utilitat i la seva capacitat per donar suport financer a projectes de medi ambient i de protecció de la natura amb gran valor afegit per a la UE. Els projectes seleccionats contribuiran a preservar, conservar i millorar el capital natural d'Europa i ajudaran a fomentar un creixement sostenible invertint en una economia hipocarbònica i en l'ús eficient dels recursos. L'èxit reconegut del programa LIFE+ i dels projectes seleccionats ha permès adoptar recentment un nou reglament sobre medi ambient i prevenció del canvi climàtic amb més recursos per al període 2014-2020», ha declarat avui el Comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik.
«M'omple de satisfacció veure aquest any tants projectes innovadors. I perquè es facin realitat hi aportarem més de 41,2 milions d'euros del pressupost total de 109,4 milions. Cada vegada hi ha més projectes finançats pel programa LIFE que contribueixen a prevenir el canvi climàtic. I encara en volem més: el nou programa LIFE per al període 2014-2020 triplicarà els recursos i destinarà més de 850 milions d'euros a la prevenció del canvi climàtic», ha declarat avui la Comissària d'Acció pel Clima, Connie Hedegaard.
La Comissió ha rebut 1 468 sol·licituds en resposta a la seva última convocatòria de propostes, que es va tancar el mes de juny del 2013. Se n'han seleccionat 225 projectes que es cofinançaran a l'empara de les tres potes del programa LIFE: LIFE+ Natura i Biodiversitat, LIFE+ Política i Governança Ambiental i LIFE+ Informació i Comunicació.
1) LIFE+ Natura i Biodiversitat: aquesta mena de projectes milloren la conservació  de les espècies i dels hàbitats amenaçats. De les 342 propostes procedents de vint-i-cinc Estats membres que ha rebut la Comissió, se n'han seleccionat per finançar 92 projectes de col·laboració amb organismes de conservació, amb les autoritats públiques i amb altres interessats. Aquests projectes representen una inversió total de 262,5 milions d'euros, 147,9 milions dels quals seran finançats per la UE. La majoria, 79, són projectes relacionats amb la natura, que contribuiran a aplicar les directives sobre ocells o hàbitats i a dur a terme la xarxa Natura 2000. Els altres tretze són projectes pilot sobre biodiversitat.
2) LIFE+ Política Ambiental i Governança Ambiental: aquests projectes pilot contribueixen a desenvolupar polítiques, tecnologies, mètodes i instruments innovadors. De les 961 propostes rebudes d'un ampli ventall d'organismes públics i d'organitzacions privades procedents de vint-i-dos Estats membres, la Comissió n'ha seleccionat 125, que representen una inversió total de 318,5 milions d'euros, 130,8 milions dels quals seran finançats per la UE.
La Comissió destinarà, doncs, més de 41,2 milions d'euros a 33 projectes de prevenció del canvi climàtic, que representen una inversió total de 109,4 milions d'euros. Els projectes seleccionats es duran a terme a Àustria, Bèlgica, Alemanya, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Suècia i el Regne Unit. A més, molts altres projectes se centraran en qüestions que tindran un impacte indirecte en les emissions d'efecte hivernacle.
També s'han seleccionat projectes relacionats amb la gestió dels recursos naturals i dels residus, la innovació, la gestió de l'aigua o la gestió dels productes químics.
3) LIFE+ Informació i Comunicació: aquesta mena de projectes divulguen informació i sensibilitzen la ciutadania sobre qüestions ambientals. De les 165 propostes rebudes la Comissió n'ha seleccionat 8 de sis Estats membres, és a saber, Àustria, Xipre, Grècia, Hongria, Polònia i Romania, que representen una inversió total de 8,3 milions d'euros, 3,9 milions dels quals seran finançats per la UE.
La meitat d'aquests 8 projectes tenen relació amb la política ambiental de la UE, 3 són campanyes de sensibilització sobre la natura i la biodiversitat i 1 sobre prevenció d'incendis forestals.
REREFONS
LIFE+ és l'instrument financer europeu amb què es financen projectes de medi ambient i disposa d'un pressupost total de 2 100 milions d'euros per al període 2007-2013. De convocatòries de projectes LIFE+ se'n publica una cada any.
D'acord amb el nou reglament, el programa LIFE continuarà durant el període 2014‑2020 amb un pressupost de 3 400 milions d'euros a preus de desembre del 2013 i un subprograma sobre medi ambient i un altre sobre prevenció del canvi climàtic.


PROJECTES CATALANS QUE REBRAN FINANÇAMENT

LIFE+ Política Ambiental i Governança Ambiental
·         LIFE+SUBER (Consorci Forestal de Catalunya):Aquest projecte té per objectiu aplicar, demostrar i transferir noves tècniques de gestió forestal aplicables als boscos d'alzines sureres europees (Quercus súber). Concretament, el projecte té per objectiu millorar l'adaptació i la resistència dels boscos al canvi climàtic i, per tant, fomentar la seva conservació i el manteniment de tota la cadena de valor associada amb la seva gestió i valorització (projecte relacionat amb el canvi climàtic). Contacte: joan.rovira@forestal.cat.
·         LIFE VINEYARDS4HEAT (Ajuntament de Vilafranca del Penedès): Aquest projecte té per objectiu demostrar la viabilitat de l'estratègia municipal de mitigació del canvi climàtic basada en un seguit d'accions en què participen tots els afectats locals. Les actuacions incloses en el projecte consisteixen en la creació d'una cadena de valor per generar energia verda a partir de residus de biomassa procedents de la poda de les vinyes. Segons les previsions, amb aquest projecte es reduiran les emissions de CO2 de Vilafranca del Penedès en unes 3 000 tones l'any i es produiran 10 500 megavats/hora l'any d'energia renovable (projecte relacionat amb el canvi climàtic). Contacte: mediambient@vilafranca.org.
·         LIFE RELEACH (Fundació CTM Centre Tecnològic):Aquest projecte té per objectiu demostrar els avantatges tècnics i econòmics de les noves estratègies de tractament de lixiviats dels abocadors, que es basen en l'ús de tecnologies existents, majoritàriament processos de separació per membrana, i que tenen per objectiu reduir tant com sigui possible els lixiviats que es generen en la gestió de residus. Contacte:international@ctm.com.es.
·         LIFE EBRO-ADMICLIM (IRTA — Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries): Aquest projecte pretén aplicar un enfocament pilot integrat a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Aquest enfocament innovador permetrà tractar l'aigua, els sediments i els hàbitats (arrossars i zones humides) amb l'objectiu d'optimitzar l'altitud del terreny, de reduir l'erosió costanera, d'augmentar l'emmagatzematge de carboni al sòl, de reduir les emissions de gas d'efecte hivernacle i de millorar la qualitat de l'aigua (projecte relacionat amb el canvi climàtic). Contacte:carles.ibanez@irta.cat.
·         LIFE TRIVERS (Universitat de Barcelona): Aquest projecte té per objectiu crear un programa informàtic que utilitza dades hidrològiques i climàtiques per avaluar l'estat ecològic dels fluxos temporals. Aquesta eina contribuirà a la correcta aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua pel que fa a l'execució de plans de gestió de conca fluvial i a l'avaluació de l'eficàcia de les mesures de mitigació del canvi climàtic. Contacte:recerca.europea@ub.edu.
·         LIFE Coop 2020 (Agrícola i Caixa Agrària i SC Cambrils SCCL): Aquest projecte té per objectiu desenvolupar i provar un nou model de creixement sostenible per a les cooperatives agràries. Es pretenen crear xarxes rurals intel·ligents basades en mesures d'eficiència energètica i de generació d'energies renovables. La finalitat és fer que les cooperatives agràries siguin més competitives mitjançant la reducció del seu consum energètic i la producció in situ d'energia verda. Contacte: life@transfer-lbc.com.

LIFE + Natura
·         LIFE MIGRATOEBRE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre): Els objectius principals d'aquest projecte són la conservació de les espècies de peixos anàdroms en perill d'extinció (l'esturió europeu, l'anguila europea, l'alosa fallax i la llampresa de mar) i la restauració de la connectivitat ecològica de l'Ebre mitjançant la interconnexió d'espais naturals inclosos en la xarxa Natura 2000. Contacte:idece@idece.cat.
·         LIFE+ Pinassa (Centre de la Propietat Forestal): El principal objectiu de LIFE+ Pinassa és contribuir a la conservació dels boscos de pins (Pinus nigra) catalans que s'esmenten com a prioritaris pel que fa a la seva conservació en l'annex I de la Directiva sobre hàbitats:Contactetcervera@gencat.cat.
·         LIFE-PLETERA (Ajuntament de Torroella de Montgrí): L'objectiu general d'aquest projecte és dur a terme una restauració exhaustiva i definitiva del sistema d'aiguamolls costaners de La Pletera, una zona les funcions ecològiques de la qual han estat deteriorades per unes obres. Aquest projecte també té com a objectiu garantir que el sistema d'aiguamolls pugui adaptar-se al canvi climàtic previst (pujada del nivell del mar, tempestes, etc.) i continuar fent la seva funció ecològica a curt i llarg termini. Contacte: mviladevall@torroella-estartit.cat.
·         PIROSLIFE (Generalitat de Catalunya): L'objectiu general d'aquest projecte és dur a terme una sèrie d'actuacions per millorar el futur dels óssos dels Pirineus amb la finalitat d'assolir un nivell òptim de conservació d'aquesta espècie. Es tracta de desenvolupar uns sistemes de gestió per garantir que els óssos disposin de prou espai sense entrar en conflicte amb les activitats humanes. Contacte: ajruiol@gencat.cat.
LIFE + Biodiversitat
·         LIFE MONTSERRAT (Diputació de Barcelona): Aquest projecte pilot té per objectiu desenvolupar mesures per millorar la resistència i l'estabilitat dels boscos davant del foc i prevenir incendis forestals a la muntanya de Montserrat, contribuint-hi alhora a la conservació i millora de la seva biodiversitat. Contacte: bellapartcj@diba.cat

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios