Europa: La Comissió Europea vol regular els avions teledirigits

By Esguard de Dona - dimarts, d’abril 08, 2014


La Comissió Europea proposa establir un seguit de normes més estrictes per regular l'ús d'avions no tripulats, també coneguts com a avions teledirigits o drons. La nova normativa abastarà la seguretat física, la seguretat militar, la privacitat, la protecció de dades, la responsabilitat civil i les companyies d'assegurances. L'objectiu és, doncs, fer que la indústria europea aconsegueixi ser líder mundial en el mercat d'aquesta tecnologia emergent i alhora garantir-ne totes les salvaguardes que calguin.

A Europa cada vegada es fan servir més sovint avions civils teledirigits, concretament a països com ara Suècia, França i Regne Unit, però val a dir que la normativa en la matèria està molt fragmentada. És cert que a nivell nacional s'apliquen unes normes de seguretat bàsiques, però també és cert els criteris varien força d'un Estat membre a un altre i que hi ha qüestions importants de seguretat que no es tracten enlloc de manera coherent.

«Els drons civils poden detectar danys a carreteres i ponts ferroviaris, supervisar catàstrofes naturals com ara inundacions o bé ruixar els camps amb precisió mil·limètrica. N'hi ha de tota mena i de totes les mides. En un futur no gaire llunyà podran fins i tot lliurar-nos llibres de la nostra llibreria preferida. Ara, hi ha molta gent, jo inclòs, que estem preocupats per la seguretat física, per la seguretat militar i per la privacitat que aquests aparells poden comprometre», ha declarat el Vicepresident de la Comissió Europea i Comissari de Mobilitat i Transport, Siim Kallas.

La tecnologia dels drons civils està progressant força i hi ha un important potencial de creixement i de creació de llocs de treball. Segons algunes previsions, en els propers deu anys podrien arribar a representar el 10 % del mercat aeronàutic, és a dir, uns 15 000 milions d'euros l'any.
«Ara és l'hora d'actuar a nivell europeu perquè, per definició, els avions teledirigits no respectaran fronteres i la indústria encara està a les beceroles. Hem d'aprofitar precisament ara l'oportunitat per fer un conjunt de normes que tothom respecti de la mateixa manera que passa amb els avions tripulats», ha afegit el Vicepresident Siim Kallas.

Les noves normes abastaran els àmbits següents:
Normes estrictes aplicables a tota la UE sobre certificats de seguretat. La seguretat és la primera prioritat de la política aeronàutica europea. Les normes europees es basaran en el principi que els avions civils no tripulats han de respectar un nivell de seguretat equivalent al dels avions tripulats. L'Agència Europea de Seguretat Aèria començarà de seguida a desenvolupar normes específiques per als avions teledirigits.

Controls més rigorosos sobre la privacitat i la protecció de dades. Les dades recollides pels avions teledirigits hauran de complir les normes aplicables en matèria de protecció de dades i les autoritats responsables n'hauran de supervisar la recollida i el processament de dades personals. La Comissió Europea avaluarà la manera de garantir que els avions teledirigits respectin plenament les normes sobre protecció de dades i, quan calgui, proposarà canvis o orientacions específiques.

Controls per garantir la seguretat militar. Com qualsevol altre avió, els avions teledirigits poden fer-se servir per realitzar accions il·legals i fins i tot poden implicar una amenaça. L'Agència Europea de Seguretat Aèria començarà a treballar per establir les condicions de seguretat necessàries per protegir el flux d'informació i per proposar les obligacions jurídiques concretes que hauran de respectar totes les parts interessades: gestió del tràfic aeri, operadors aeris, proveïdors de serveis de telecomunicacions, etc.; serà competència de les autoritats nacionals vetllar pel compliment de les dites obligacions.

Un marc clar sobre responsabilitat civil per a les companyies d'assegurances. Les actuals assegurances de responsabilitat civil s'han establert principalment per als avions tripulats i en aquest cas la massa és la que determina la quota mínima de l'assegurança, és a saber, a partir dels 500 kg. La Comissió Europea avaluarà la necessitat de modificar la normativa actual per incloure-hi les especificitats dels avions teledirigits.

Racionalització de l'I+D i suport a la nova indústria. La Comissió Europea té previst agilitzar el desenvolupament de l'I+D amb fons gestionats per l'empresaSESAR Joint Undertaking per tal de respectar els terminis de producció d'aquesta tecnologia i poder incloure com abans millor els avions teledirigits en l'espai aeri europeu. Les PIMES i les empreses de nova creació d'aquest sector rebran ajuts dels programes europeus Horitzó 2020 i COSME per desenvolupar les tecnologies adients.

Quin serà el proper pas?
El 2014 la Comissió Europea durà a terme una avaluació d'impacte per examinar amb profunditat els problemes que es puguin plantejar i determinar les millors opcions per resoldre'ls. Seguidament, això podrà donar lloc a una proposta legislativa que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. A més, l'Agència Europea de Seguretat Aèria podrà començar de seguida a establir les normes de seguretat necessàries. També s'hi podran incloure mesures de suport financer en el marc de programes europeus com ara SESAR, Horitzó 2020 o COSME. L'objectiu de tot plegat és donar resposta a les propostes del Consell Europeu de desembre del 2013 per garantir la integració gradual a partir del 2016 dels avions teledirigits en l'espai aeri europeu.

Més informació:

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios