Europa: Deteriorament de les condicions laborals i grans diferències en la satisfacció dels treballadors europeus segons l'enquesta de l'Eurobaròmetre

By Esguard de Dona - dijous, d’abril 24, 2014


Una mica més de la meitat dels treballadors europeus considera que les condicions de treball del seu país són bones (53 %) tot i que n'hi ha una majoria (57 %) que també opina que les seves condicions laborals s'han deteriorat en els últims cinc anys; aquest és el resultat de l'enquesta que avui publica l'Eurobaròmetre i que s'ha dut a terme per avaluar la manera en què la qualitat de la feina s'ha vist afectada per la crisi. Tot i que la majoria dels treballadors afirmen estar satisfets amb les seves condicions laborals (una mitjana del 77 % a tota la UE), també és cert que hi ha una gran disparitat entre Estats membres, que oscil·la entre el 94 % de satisfacció de Dinamarca i el 38 % de Grècia. En general, la majoria dels treballadors declaren tenir un alt nivell de satisfacció amb la seva jornada laboral (80 %) i amb les mesures de salut i seguretat laboral (85 %).

Els resultats de l'enquesta de l'Eurobaròmetre serviran de base per a la conferència sobre l'acció present i futura de la UE en matèria de condicions laborals que se celebrarà a Brussel·les el proper 28 d'abril. Aquesta conferència serà una bona oportunitat per parlar de la manera de fer una política laboral coherent i de futur a la UE i per garantir uns alts nivells de qualitat, de seguretat i d'igualtat a la feina.

«Si volem protegir el nostre capital humà, hem de preservar i fomentar unes bones condicions laborals. A la UE disposem d'unes polítiques laborals i d'un patrimoni jurídic extraordinaris que garanteixen unes bones condicions laborals, amb les quals, per cert, els treballadors europeus es declaren molt satisfets. Però no és menys cert que aquests mateixos treballadors tenen por, i el risc és real, que les condicions laborals es deteriorin a causa de la crisi. Juntament amb els Estats membres i amb les organitzacions de treballadors i d'empresaris hem de redoblar esforços per preservar i millorar les condicions laborals», ha declarat el Comissari europeu d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió, László Andor.

L'enquesta de l'Eurobaròmetre, realitzada en els vint-i-vuit Estats membres de la UE, revela el següent:
·         Més del 80 % dels enquestats de Dinamarca, Luxemburg, Finlàndia i els Països Baixos consideren que en el seu país les condicions laborals són bones. Pel que fa concretament a les respostes dels treballadors, Dinamarca també ocupa el primer lloc amb un 94 % dels treballadors que es declaren satisfets amb les seves condicions laborals, seguits d'Àustria i Bèlgica (90 %), de Finlàndia (89 %), del Regne Unit i d'Estònia (tots dos un 88 %).
·         Per contra, Grècia registra l'índex més baix de satisfacció (16 %) i és l'únic país on menys de la meitat dels treballadors es declaren satisfets amb les seves condicions laborals actuals (38 %).
·         D'altra banda, els nivells de satisfacció també són força baixos a Croàcia (18 %), Espanya (20 %), Itàlia (25 %), Bulgària (31 %), Eslovènia, Portugal i Romania (tots tres un 32 %), però també a Eslovàquia (36 %) i Polònia (38 %).
Diversos factors expliquen aquesta disparitat que es manifesta en els nivells de satisfacció: el context socioeconòmic generat per la crisi, però també aspectes de caire més estructural com ara el diàleg i les polítiques socials o el Dret laboral, que depèn de cada situació nacional.
Altres conclusions fonamentals de l'enquesta indiquen que encara es poden introduir millores en els àmbits següents:
·    Algunes de les conclusions confirmen que s'ha produït un augment en la intensitat de la feina. L'estrès és clarament el risc laboral que més sovint surt a les respostes dels enquestats (53 %), però també la insatisfacció amb la càrrega i el ritme de treball o la duració de la jornada laboral (més de 13 hores), insatisfacció que està molt més estesa que altres qüestions com ara la falta d'interès per la feina, el descans setmanal o les vacances anuals.
·    Pel que fa a l'organització de la feina i a la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, el 40 % dels enquestats declaren que no tenen cap possibilitat de fer una jornada flexible;
·    Pel que fa a la salut i a la seguretat laboral, menys d'un de cada tres treballadors afirma que a la seva feina hi hagi mesures per fer front a nous riscos (com ara, els causats per les nanotecnologies o la biotecnologia) o mesures adreçades a persones d'edat avançada i a malalts crònics. L'estrès i una ergonomia deficient són els riscos laborals més importants: el 28 % dels enquestats declara que els moviments repetitius i les posicions esgotadores o doloroses són els principals riscos per a la salut i la seguretat laboral i el 24 % aixecar, carregar o traslladar objectes pesats quotidianament.

Propera conferència de la UE sobre les condicions laborals
A la conferència que se celebrarà el 28 d'abril hi participaran a l'entorn de 300 interessats. S'hi organitzaran cinc tallers sobre salut i seguretat laboral, reestructuració, conciliació de la vida laboral i familiar, aprenentatge i l'impacte internacional de l'acció de la UE en l'àmbit de les condicions laborals.
Es convidarà els sindicats, les organitzacions empresarials i els responsables polítics tant a nivell europeu, com a nivell nacional a reflexionar i a prendre iniciatives en comú per millorar les condicions laborals i la qualitat de la feina, la qual cosa és imprescindible per assolir els objectius de l'estratègia Europa 2020. Unes bones condicions laborals i un entorn segur i saludable milloren la motivació, la creativitat i el compromís dels treballadors i, al cap i a la fi, la productivitat.

REREFONS
Aquesta enquesta es va realitzar en els vint-i-vuit Estats membres de la UE entre el 3 i el 5 d'abril del 2014. Es varen enquestar per telèfon fix i mòbil i en la seva llengua materna 26 571 persones de diversos grups socials i demogràfics.
Per condicions laborals s'entén en aquesta enquesta el temps de treball, l'organització de la feina, la salut i la seguretat laboral, la representació dels empleats i la relació amb l'empresari.

L'estratègia Europa 2020 estableix objectius ambiciosos per fer augmentar l'ocupació i reduir la pobresa. 

El Semestre Europeu, el Paquet de mesures de foment de l'ocupació i el Paquet sobre inversió social contribueixen a fer front de manera sistemàtica i amb una perspectiva paneuropea a uns reptes socials i laborals que evolucionen molt de pressa.

La UE disposa d'una legislació i d'un ampli ventall de polítiques que tenen per objectiu millorar les condicions laborals a la UE i establir un Dret laboral i unes normes de salut i seguretat laboral imprescindibles. L'any passat la Comissió Europea va proposar un parell de normes sobre reestructuració (IP/13/1246) i sobre els períodes de pràctiques (IP/13/1200); precisament, aquesta última va ser adoptada pel Consell de Ministres el mes de març del 2014 (IP/14/236).

El 7 d'abril del 2014 l'Agència europea sobre salut i seguretat laboral ha llançat la campanya «Prevenció de l'estrès a la feina» per sensibilitzar empresaris i treballadors sobre els riscos psicològics, físics i socials que té l'estrès a la feina (IP/14/386).

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios