El Vendrell: Bases per a participar al Concurs de Pintura 2014

By Esguard de Dona - dilluns, d’abril 28, 2014


Amb el tema “El terme municipal del Vendrell" (que inclou ambients o indrets localitzats al terme municipal del Vendrell, personatges, festes, arquitectura...), l'Àrea de Cultura presenta per tercer any consecutiu les bases per participar en el Concurs de Pintura 2014.

Tema: “El terme municipal del Vendrell”: ambients o indrets localitzats al
terme municipal del Vendrell (paisatges, personatges, festes, arquitectura...).
Poden ser interpretats utilitzant qualsevol tendència pictòrica.

Format i presentació: La mida de les pintures haurà de ser superior a 65
x 54 cm (15 F) i inferior a 130 x 97 cm (60 F).
Les obres no podran estar emmarcades.

Obres: No s'admetrà més d'una obra del mateix autor ni cap altra que hagi
estat premiada en qualsevol altre concurs o certamen. Les obres no podran
ser signades fins després del lliurament de premis.
Els guanyadors/es del primer premi d’altres edicions no es poden presentar
a l’edició d’enguany.

Identificació: Al dors de cada obra, s’hi farà constar el títol i alguna indicació
que permeti saber l’orientació de l’obra a l’hora de penjar-la. A banda,
dins d’un sobre tancat, s’hi adjuntarà la butlleta, una fotografia de l'obra,
una fotocòpia del DNI i una informació escrita sobre la tendència seguida
per realitzar-lo. Al sobre hi ha de constar el títol de l’obra.

Inscripció: La inscripció és totalment gratuïta. Es pot fer personalment al
Patronat Municipal de Serveis Cultuals o al web de l’Ajuntament
(www.elvendrell.cat).

Tramesa: Les obres s’han de presentar al Patronat Municipal de Serveis
Culturals del Vendrell (la Rambla, 24 · 43700 El Vendrell) de dilluns a divendres
de 10 h a 14 h.
Termini d’admissió: Les obres seran admeses del 4 al 8 d’agost de
2014.

Jurat: El jurat estarà format per un membre dels Serveis Mèdics Penedès,
un membre de Barnadas Assessors, SL, persones vinculades a la pintura i
membres del Patronat Municipal de Serveis Culturals. Estarà facultat per
declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència
no prevista en aquestes bases. El veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis: El lliurament de premis es durà a terme el divendres
29 d’agost de 2014, a la Sala Portal del Pardo.

Exposició: El Jurat seleccionarà un màxim de 15 obres. La inauguració de
l’exposició de les obres es farà en el mateix lloc i data del lliurament de
premis. L’exposició restarà oberta del 29 d’agost al 27 de setembre

Retorn de les obres no premiades: Les obres no premiades podran ser
recollides al Patronat Municipal de Serveis Culturals del 2 al 9 d’octubre de
2014. Les obres que no hagin estat retirades abans del 10 d’octubre quedaran
en propietat del Patronat Municipal de Serveis Culturals.

Consideracions generals:
· Les obres guanyadores passaran a ser propietat de cadascun dels patrocinadors,
els quals podran reproduir-les sempre que ho considerin adient en
qualsevol tipus de suport o tècnica.
· La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases.

Premis:Els premis estan sotmesos a les retencions fiscals establertes.
· Primer premi, concedit per Serveis Mèdics Penedès, consistent en 1.800
euros. El guanyador d’aquest premi podrà exposar les seves obres a la Sala
Portal del Pardo l’any 2014.
· Segon premi, concedit per Barnadas Assessors, SL, consistent en 1.000
euros.
· Tercer premi, concedit per l’Ajuntament del Vendrell, consistent en 750
euros.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios