Europa: La UE finança el pas de la recerca teòrica al mercat de sis projectes duts a terme a Catalunya i un del CSIC

By Esguard de Dona - dijous, de febrer 06, 2014


Els projectes són:

CÁCERES AGUILAR, Mario
Autonoma University Of Barcelona
Universitat Autònoma De Barcelona
INGENIHUS
(A novel high-throughput tool to genotype human genome inversions for personalised medicine)
Una innovadora eina d'alt rendiment per determinar el genotip de les inversions del genoma humà per a la medicina personalitzada


CHRISTOU, Paul
University Of Lleida
Universidad De Lleida
MULTINUTRIENT maize
(Multinutrient Maize : Multivitamin and multimineral fortified maize for food security)
Blat de moro Multinutrient: Blat de Moro multivitamínic i multimineral, enriquit per a la seguretat alimentària


COSTAS SALGUEIRO, Miguel
University Of Girona
Universitat De Girona
BIOXCAT
(Bioinspired Catalysts for Commercial Applications)
Catalitzadors bioinspirats per aplicacions comercials


KOPPENS, Frank
Institute Of Fotonic Science
Fundacio Institut De Ciencies Fotoniques
GraQuaDot
(Novel ultrasensitive imaging sensors based on graphene-quantum dot hybrid technology
Nous sensors d'imatges ultrasensibles basats en tecnologia híbrida de punts quàntics de grafè


SLATER, Mel
University Of Barcelona
Universitat De Barcelona
SERE
A System for Embodied Relational Experiences


TREPAT, Xavier
Institute For Bioengineering Of Catalonia
Fundación Instituto De Bioingenieria De Cataluña
MICROGRADIENTPAGE
(Micro Gradient Polyacrylamide Gels for High Throughput Electrophoresis Analysis)
Micro gradient de gels de poliacrilamida per a l'anàlisi d'electroforesi d'alt rendiment

El projecte del CSIC que ha aconseguit finançament és:

CALLEJA, Montserrat
Spanish National Reseach Council (CSIC)
Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas
ONCOMECHANICS
(Commercialization of a nanomechanical flow cytometer for cell pre-screening)
Comercialització de nanomecanica d'un citòmetre de flux per a preselecció cel · lular 


S'han seleccionat els projectes en dues rondes, a la primera van obtenir finançament quatre projectes duts a terme a Catalunya i en la segona, dos projectes duts a terme a Catalunya i un del Consejo Estatal de Investigaciones Científicas (CSIC).  (trobareu l'enllaç a la llista completa de projectes més endavant)


Encara que se centri principalment en fer avançar el coneixement, a vegades la ciència teòrica pot produir aplicacions inesperades. És per aquest motiu que el Consell Europeu de Recerca (CER), mitjançant el seu programa «Prova de concepte», aporta fons complementaris per tal que els beneficiaris dels seus ajuts puguin introduir en el mercat els seus treballs pioners. Avui es publiquen els resultats finals de l'última convocatòria celebrada per accedir a aquesta mena de fons: un total de 67 investigadors reconeguts, que ja disposen de finançament del CER, han rebut subvencions complementàries per un import màxim de 150 000 euros cadascun. Entre els investigadors que rebran finançament europeu en aquesta ronda n'hi ha dos que estan duent a terme la seva recerca a Catalunya, es tracta de Mario Cáceres Aguilar, que investiga el paper de les inversions genètiques en les malalties hereditàries a la Universitat Autònoma de Barcelona, i de Xavier Trepat, que desenvolupa el seu projecte a la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Els altres quatre projectes que van aconseguir finançament en aquesta convocatòria van ser publicats a finals del 2013.

Els projectes seleccionats abasten tots els àmbits, des de la recerca sobre la base molecular dels trastorns psiquiàtrics fins a innovacions tecnològiques que puguin ajudar a rescatar esquiadors atrapats per allaus de neu o el mesurament de les conegudes com a ones vagabundes o ones monstre (més informació sobre aquesta mena de projectes).

Segons la comissària europea de recerca, innovació i ciència, Máire Geoghegan-Quinn, «el finançament que avui anunciem ajudarà a transformar les idees en innovació. Les subvencions del programa «Prova de concepte» del CER fomenten un nou tipus de pensament entre els investigadors i els ajuden a treure el més gran profit possible als seus treballs de recerca teòrica. Aquesta nova mentalitat contribuirà a aconseguir la recuperació econòmica d'Europa i a millorar la nostra qualitat de vida».

Els fons del programa «Prova de concepte» poden sufragar activitats destinades a desenvolupar aplicacions en el sector comercial o en l'àmbit social com ara l'establiment de drets de propietat intel·lectual, la recerca d'oportunitats comercials i empresarials o la validació tècnica.

En la present convocatòria s'han concedit un total de 67 subvencions, 34 de les quals es publiquen avui (les 33 primeres ja es van publicar el mes de setembre de 2013). Les subvencions d'aquesta segona ronda han anat a parar a investigadors de tretze països de l'Espai Europeu de Recerca, és a saber, Països Baixos (5), Alemanya (4), Regne Unit (4), Espanya (3), Irlanda (3), Israel (3), Suïssa (3), Bèlgica (2), França (2), Suècia (2), Dinamarca (1), Finlàndia (1) i Itàlia (1). Entre els beneficiaris dels ajuts figuren el professor Ada Yonath, Premi Nobel de Química 2009, que porta des del 2012 treballant en un projecte finançat amb subvencions del CER.
En la primera ronda hi va haver un total de 4 projectes duts a terme en centres catalans (la Universitat de Lleida, la de Girona, la de Barcelona i la Fundació Institut de Ciències Fotòniques) que van rebre aquest mateix tipus d'ajuda.

A aquesta segona ronda s'hi ha presentat un total de 147 propostes, per a les quals es va reservar una mica menys de la meitat del pressupost global de la convocatòria (gairebé 5 milions d'euros d'un total de 10 milions). Ja s'ha publicat la pròxima convocatòria del 2014 i la data límit per presentar-hi propostes és l'1 d'abril del 2014.

Les llistes dels projectes seleccionats:
·    Llista (convocatòria completa) dels 67 investigadors seleccionats per ordre alfabètic dins de cada grup de països.

Rerefons
El Consell Europeu de Recerca (CER) va engegar el 2011 el programa de finançament anomenat«Prova de concepte» per tal d'ajudar a promoure la innovació. La subvenció màxima que es pot concedir és de 150 000 euros. La convocatòria està oberta a tots els investigadors principals que s'estiguin beneficiant en aquest moment d'una subvenció del CER o d'una subvenció que hagi vençut abans no s'hagin complert els dotze mesos de la data de publicació de la convocatòria. El finançament abasta un període màxim de divuit mesos per projecte.

Creat per la UE el 2007, el Consell Europeu de Recerca (CER) és la primera organització paneuropea que finança l'anomenada «recerca capdavantera o recerca a la frontera del coneixement». El seu objectiu és impulsar l'excel·lència científica a Europa fomentant la competició per obtenir fons entre els investigadors europeus més importants i més creatius independentment de la seva edat o de la seva nacionalitat. El CER també mira d'atreure a Europa investigadors capdavanters d'arreu del món. El seu modus operandi obeeix a un plantejament que ha estat impulsat pels investigadors mateixos, la qual cosa els permet detectar noves oportunitats en qualsevol camp de recerca. D'ençà de la seva creació el CER ha finançat a tot Europa més de 4 500 projectes de recerca capdavantera i s'ha convertit en un organisme de referència en el món científic.

El pressupost del CER s'emmarca en el Setè Programa Marc de Recerca de la UE i ha disposat de 7,5 milions d'euros durant el període 2007-2013, però en el marc del programa Horitzó 2020, que és el nou programa marc de recerca i innovació per al període 2014-2020, s'ha vist incrementat considerablement fins a superar els 13 milions d'euros.

Informació sobre un dels projectes duts a terme a Catalunya:
El paper de les inversions genètiques en les malalties heretades
Gràcies a una subvenció inicial del CER (INFVEST), el Dr. Cáceres està estudiant les conseqüències d'un tipus particular de variació estructural en el genoma humà: les inversions. Basant-se en dades empíriques i en la bioinformàtica, el Dr. Cáceres i el seu equip estan estudiant l'associació entre les variacions genètiques estructurals i l'herència de determinades malalties i trets. Aquesta recerca veurà la llum gràcies al finançament del programa «Prova de concepte». L'objectiu és dur a terme un estudi de viabilitat del desenvolupament d'un kit de diagnòstic per fer el genotip de les inversions. Aquest treball de fons, que inclou una anàlisi del mercat i de la protecció de la propietat intel·lectual, és necessari per comprovar la solidesa d'aquesta mena d'eina en aplicacions de recerca i diagnòstic abans de proposar-ne la comercialització als empresaris. El rerefons que justifica aquest projecte és que es necessiten noves tècniques per fer inversions genòmiques atès que una de les seves característiques és que no modifiquen la quantitat d'ADN i, per tant, no poden ser analitzades amb els mitjans actuals. Les inversions incideixen en el desenvolupament de malalties heretades com ara l'hemofília o la síndrome de Hunter. De manera que en aquests casos cal un estudi aprofundit abans de comercialitzar eines que detectin informació genètica personal, un salt que podria donar lloc a nous mètodes de diagnòstic i de tractament.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios