Europa: Declaració de Barroso (president de la Comissió Europea) sobre Ucraïna: Rebuig a l'ús de la violència per a solucionar crisis institucionales i polítiques

By Esguard de Dona - dijous, de febrer 20, 2014


És amb estupor i amb una profunda consternació que assistim als esdeveniments de les últimes vint-i-quatre hores a Ucraïna. Les escenes que hem presenciat no es poden justificar ni legitimar en cap circumstància. Volem manifestar el nostre condol més sincer a les víctimes i a les seves famílies. Condemnem rotundament el recurs a la violència com a manera de resoldre la crisi institucional i política. És el lideratge polític del país qui té la responsabilitat de garantir la necessària protecció de les llibertats i dels drets fonamentals. Fem una crida a totes les parts perquè aturin la violència i iniciïn un diàleg de debò que respecti les aspiracions democràtiques del poble ucraïnès.

La UE ha estat oferint la seva ajuda més sincera per tal de facilitar el diàleg polític entre les parts i apaivagar la situació. Continuem creient que una reforma constitucional, la formació d'un nou govern d'integració i l'establiment de les condicions necessàries per celebrar unes eleccions democràtiques són l'única manera de sortir d'aquesta profunda crisi política que fa massa que dura. Hem deixat prou clar que estem disposats a donar suport a Ucraïna en la seva via cap a la democràcia, les reformes, l'estabilitat i la prosperitat. Hem deixat prou clar que la nostra oferta d'associació política i d'integració econòmica continua damunt de la taula i que de cap manera no constitueix l'únic objectiu de la nostra cooperació.

Això no obstant, també hem deixat ben clar que la UE respondrà a qualsevol deteriorament de la situació del país. És per això que esperem que els Estats membres decideixin prendre mesures amb urgència contra els responsables de la violència i del recurs a una força excessiva, tal com ha proposat l'Alta Representant i Vicepresidenta de la Comissió Europea, Catherine Ashton.


Versión en castellano (tradución EdD)

Asistimos con estupor y profunda consternación a los acontecimientos sucedidos en Ucrania en las últimas veinticuatro horas. Las escenas que hemos presenciado no pueden ser justificada ni legitimadas bajo ninguna circunstancia. Queremos manifestar nuestro más sincero pesarme a las víctimas y sus familias. Condenamos rotundamente el recurso de la violencia como manera de resolver una crisis institucional y política.Es el liderazgo político del país el que tiene la responsabilidad de garantizar la necesaria protección a las libertades y derechos fundamentales. Hacemos una llamada a todas las partes para que detengan la violencia e inicien un diálogo auténtico que respete las aspiraciones democráticas del pueblo de Ucrania. 

La UE ha estado ofreciendo su ayuda más sincera para facilitar el diálogo político entre las partes y apaciguar la situación. Continuamos creyendo que una reforma constitucional, la formación de un nuevo gobierno de integración y la estabilización de las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones democráticas son la única vía posible para salir de esta larga y profunda crisis. Hemos dejado suficientemente claro que estamos dispuestos a ayudar a Ucrania en su camino hacía la democracia, las reformas, la estabilidad y la prosperidad. Hemos dejado suficientemente claro que nuestra oferta de asociación política y de integración económica continúan encima de la mesa y que de ninguna forma no constituye el único objetivo de nuestra cooperación.

También hemos dejado claro que la UE responderá a cualquier deterioro de la situación del país. Por ello esperamos que los Estados miembro decidan emprender medidas de urgencia contra los responsables de la violencia y del recurso de la fuerza excesiva, como ha propuesto la Alta Representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE (PESC) y vicepresidenta de la Comisión Europea, Catherine Ashton. 
  


English version

Statement by President Barroso on Ukraine
"It was with shock and utter dismay that we have been watching developments over the last 24 hours in Ukraine. There are no circumstances that can legitimise or justify such scenes. We extend our deepest condolences to the victims and their families. We condemn in the strongest terms the use of violence as a way to solve a political and institutional crisis. It is the political leadership of the country that has a responsibility to ensure the necessary protection of fundamental rights and freedoms. We call on all sides to immediately put an end to the violence and engage into a meaningful dialogue, responding to the democratic aspirations of the Ukrainian people.
The EU has been offering its sincere assistance to facilitate political dialogue between the sides and de-escalate the situation. We continue to believe that constitutional reform, formation of a new inclusive government and creating conditions for democratic elections constitute the only way-out of this deep and long-lasting political crisis. We have made it clear we stand ready to support Ukraine on this road of reforms, towards democracy, stability and prosperity. We have made it clear that our offer of political association and economic integration remains on the table, and does not constitute the final goal in our cooperation.
Yet, we have also made it clear that the EU will respond to any deterioration on the ground. We therefore expect that targeted measures against those responsible for violence and use of excessive force can be agreed by our Member States as a matter of urgency, as proposed by the High Representative/Vice President."

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios