La Comissió Europea vol fer renéixer la indústria europea

By Esguard de Dona - dimecres, de gener 22, 2014


La Comissió Europea demana als Estats membres que reconeguin la importància fonamental del sector industrial per a la creació de llocs de treball, l'impuls del creixement i la integració de la competitivitat en tots els àmbits polítics.

Aquest és el principal missatge de la comunicació «Per un renaixement industrial europeu» adoptada avui, en què la Comissió convida el Consell i el Parlament a adoptar les propostes que hi recull sobre energia, transport i espai i xarxes de comunicació digitals per poder aplicar i fer complir la normativa necessària per completar el mercat interior. 

Segons la Comissió, cal modernitzar el teixit industrial invertint en innovació, eficiència de recursos, noves tecnologies, qualificacions i accés al finançament fomentant-ho tot plegat mitjançant fons especials de la UE. La comunicació esmentada vol impulsar una Europa més favorable a les empreses simplificant el marc jurídic i millorant l'eficàcia de l'administració pública europea, nacional i regional. També és imprescindible facilitar l'accés als mercats dels tercers països mitjançant l'harmonització de les normes internacionals, l'obertura a tothom de les licitacions públiques, la protecció de patents i la diplomàcia econòmica.

En paraules del vicepresident de la Comissió Europea i comissari d'indústria i emprenedoria, Antonio Tajani, «Europa encara està lluny d'aconseguir que l'any 2020 la part del PIB europeu corresponent al sector industrial arribi a l'objectiu del 20 %. És per això que cal incloure la competitivitat industrial en un lloc destacat de l'agenda política del Consell Europeu que se celebrarà el mes de març del 2014. Amb la iniciativa que avui anuncia, la Comissió Europea vol enviar un senyal ben clar: és urgent reindustrialitzar i modernitzar la nostra economia si volem crear llocs de treball. Cal un compromís ferm a nivell nacional i europeu per garantir un mínim de coherència i donar prioritat als instruments de què disposem. L'estratègia industrial ha d'incloure molts altres sectors perquè tot ells estan cada vegada més interconnectats i l'èxit de les polítiques industrials depèn cada vegada més d'aquesta interconnexió».

Més informació

Una sòlida base industrial
La Unió Europea està sortint d'una llarga recessió sense precedents que ha fet palesa la importància de disposar d'un sòlid sector industrial que ens permeti tenir resiliència econòmica, és a dir, capacitat d'anticipació i d'adaptació a qualsevol nova circumstància. El paper de la indústria europea no s'ha de limitar a la fabricació de productes, sinó que ha d'abastar des de l'obtenció de matèries primes i el subministrament d'energia a les empreses i als serveis de logística fins al turisme o als serveis al consumidor, com ara els serveis de postvenda de productes de llarga durada. El sector industrial representa més del 80 % de les exportacions europees i de la innovació i de la recerca privada, però val a dir que la seva importància com a percentatge del PIB va molt més enllà. Gairebé un de cada quatre llocs de treball del sector privat correspon al sector industrial i sovint està molt ben qualificat i cada nou lloc de treball que es crea en el sector manufacturer en crea de 0,5 a 2 a d'altres sectors. Això no obstant, cal reconèixer que la contribució en el PIB europeu del sector manufacturer continua caient i l'estiu del 2013 només representava un 15,1 %, ben lluny de l'objectiu del 20 % que la Comissió va decidir el 2012 que voldria atènyer el 2020.

Un sector industrial competitiu
La importància dels reptes que té plantejats Europa de cara al futur demana una actuació política al més alt nivell, és a dir, en el Consell Europeu; això és fonamental per poder fer servir amb coherència tots i cadascun dels instruments de què disposa la UE. La Comissió Europea convida els Estats membres a reconèixer la importància fonamental del sector industrial per impulsar la competitivitat i el creixement sostenible a Europa i per integrar de manera més sistemàtica els aspectes relacionats amb la competitivitat en tots els àmbits polítics.
Segons la Comissió Europea, aquestes han de ser les prioritats a l'hora de donar suport a la competitivitat de la indústria europea:
·         millorar la integració de la competitivitat del sector industrial en tots els àmbits atesa la important contribució d'aquest sector a la economia global de la UE;
·         aprofitar al màxim el potencial del mercat interior mitjançant el desenvolupament de les infraestructures necessàries, la creació d'un marc jurídic predictible, senzill i estable que fomenti l'emprenedoria i la innovació, la integració dels mercats de capital, la millora de les possibilitats de formació i mobilitat dels ciutadans i la finalització del mercat interior de serveis com a factor que contribueixi de manera fonamental a millorar la competitivitat del sector industrial;
·         prendre mesures en el mercat interior i a nivell internacional per poder accedir a les matèries primes i a l'energia a preus assequibles;
·         crear i fer servir instruments de finançament europeus que combinin les possibilitats que ofereixen els programes COSME, Horitzó 2020, els fons estructurals (fons regionals de com a mínim 100 000 milions d'euros) i el finançament nacional per invertir en innovació i reindustrialització;
·         restablir el crèdit a l'economia normal; en aquest sentit el Banc Europeu d'Inversions ha de tenir un paper més estratègic i concedir crèdits a la innovació i a projectes industrials; a més, cal que la UE suprimeixi els colls d'ampolla pendents que fragmenten els mercats financers i que creï les condicions per accedir a fonts alternatives de finançament;
·         facilitar la integració progressiva de les empreses europees i, concretament, de les PIMES en les cadenes de valor mundials per augmentar la seva competitivitat i garantir el seu accés als mercats d'arreu del món en condicions competitives més favorables;
·         millorar la competitivitat industrial per rellançar el creixement i la creació de llocs de treball perquè el sector industrial arribi al 20 % del PIB d'aquí al 2020.  

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios