Europa: Reding defensa un nou pacte en matèria de protecció de dades.

By Esguard de Dona - dimecres, de gener 29, 2014


Ahir va ser el dia Europeu per la Protecció de Dades amb aquest motiu Vivien Reding, Vicepresidenta de la UE i Comissària de Justícia, Drets Fonamentals i Ciutadania va fer unes declaracions demanant solucions adequades per fer front a la realitat de la necessitat de la protecció de dades. . 

Les dades són la moneda de l'era digital. Totes les empreses fan servir dades privades, des de les companyies d'assegurances o els bancs fins als webs socials i als cercadors. En un món globalitzat la transferència de dades a tercers països ha passat a ser molt important en la vida de cada dia. A internet no hi ha fronteres i la informàtica en núvol implica que les dades poden ser enviades des de Berlín per ser processades a Boston i emmagatzemades a Bangalore.

Sobre aquest tema es va treballant, tot i que sovint no es té un resultat immediat, així ja el mes d'octubre del 2013 la comissió de llibertats civils, justícia i assumptes d'interior (LIBE) del Parlament Europeu va aprovar les propostes de la Comissió Europea per una àmplia majoria (MEMO/13/923) respecte a aquest teme, i el Consell de ministres de justícia de la UE ha celebrat nombroses reunions per parlar de les propostes, però encara no ha arribat a cap acord per iniciar converses sobre les propostes amb el Parlament Europeu. 

Dins aquesta línia de treball, ahir, Dia Europeu de la Protecció de Dades, la vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària de justícia, drets fonamentals i ciutadania, Viviane Reding, va pronunciar un discurs en el Centre d'Estudis Europeus (CEPS) demanant un «pacte europeu per la protecció de dades» (SPEECH/14/62). 
I com apropament a la ciutadania, ahir experts de la Comissió Europea van respondre  preguntes sobre la protecció de dades en un xat en viu a Twitter des de les 12.00 a les 13.00 hores hora peninsular espanyola en el que es va poder participar amb les etiquetes #eudatap i #euchat.


A propòsit de l'estat d'avançament de les negociacions, la vicepresidenta Reding ha declarat el següent durant el seu discurs: «ens hem de prendre molt seriosament la qüestió de la protecció de dades. ElParlament Europeu ho ha entès perfectament i la comissió LIBE va votar el mes d'octubre del 2013 a favor d'adoptar un reglament molt estricte que inclogui sancions creïbles que garanteixin el respecte de la normativa europea. La setmana passada a Atenes tres institucions, és a saber, la Comissió Europea, dos ponents del Parlament Europeu i tant l'actual presidència grega de la UE, com la propera italiana van redactar un full de ruta perquè s'adoptés la reforma sobre la protecció de dades abans no acabés l'any. Si tenim en compte que les negociacions de la Directiva sobre protecció de dades de 1995 van durar cinc anys, podem considerar el d'enguany com un bon resultat. Tot plegat va en la línia de les conclusions de la cimera de caps d'estat i de govern del mes d'octubre, en la qual van decidir que el futur reglament sobre protecció de dades havia d'haver estat transposat a tots els Estats membres com a màxim el 2015».

La vicepresidenta Reding també ha declarat el següent: «Si la UE vol tenir un mínim de credibilitat en els seus esforços que està fent per restablir la confiança, si vol ser un exemple per a d'altres continents, cal que abans tingui la casa ben endreçada (...)»

Segons la vicepresidenta Reding, la solució més adequada per restablir la confiança en les relacions transatlàntiques i en la manera en què l'administració pública i les empreses gestionen les dades dels ciutadans és fer un pacte europeu sobre protecció de dades que es basi en els vuit principis següents:
1.  «Necessitem introduir en el corpus legislatiu una reforma de les normes sobre protecció de dades i m'agradaria veure-ho ben aviat el 2014».
2.  «La reforma no hauria de fer cap distinció entre el sector públic i el sector privat. Els ciutadans no entendrien aquesta distinció quan és el sector públic el que recull i fins i tot ven dades personals. A més, és una distinció molt difícil de fer quan qualsevol administració local pot comprar memòria en un núvol privat».
3.  «La legislació sobre protecció de dades o sobre qüestions que afecten la vida privada de la gent han de ser objecte de debat públic perquè tenen a veure amb l'exercici de les llibertats civils a la xarxa».
4.  «La recopilació de dades hauria de tenir una finalitat i un límit concrets i ser proporcional amb els objectius que persegueixi. És inacceptable el control generalitzat de les comunicacions electròniques».
5.  «La legislació ha de ser clara i ha de ser actualitzada sempre que calgui. No pot ser que els estats es basin en legislacions obsoletes, fetes en una altra era tecnològica, per dur a terme programes moderns de vigilància».
6.  «Caldria ser moderats a l'hora d'invocar la seguretat nacional. Això hauria de ser l'excepció i no pas la norma».
7.  «Si les autoritats judicials no hi tenen res a dir, no hi pot haver un autèntic control: és cert que cal la supervisió de l'executiu i que és imprescindible la supervisió del Parlament, però també és cert que encara és més important la supervisió dels jutges».
8.  «Vull transmetre un missatge als nostres amics americans. La protecció de dades s'ha d'aplicar independentment de la nacionalitat de la persona de qui es tracti. Atesa la naturalesa oberta d'internet, és absurd aplicar normes diferents en funció de la nacionalitat de la gent».

Antecedents
Per poder prosperar, l'economia digital s'ha de basar en la confiança. Alhora, si gairebé cada dia les notícies parlen d'usos o de filtracions de dades privades, hi haurà molta gent que no voldrà donar les seves. El 92 % dels europeus es declaren preocupats perquè les aplicacions dels mòbils puguin fer servir les dades dels seus mòbils intel·ligents i compartir-les amb qualsevol. Unes normes fiables i estrictes que s'apliquin de manera coherent faran que el processament de dades sigui més segur i més econòmic i enfortirà la confiança de la gent. A més, la confiança fomenta el creixement. Hi ha previsions segons les quals el PIB de la UE podria créixer un 4 % més el 2020 si la UE pren les mesures adequades per crear un mercat únic digital prou modern.

El 25 de gener del 2012 la Comissió Europea va proposar una reforma completa de les normes de protecció de dades de la UE de 1995 per enfortir els drets a la intimitat a internet i fomentar l'economia digital europea. Si voleu saber on ens trobem dos anys després que la Comissió presentés la seva proposta, vegeu el MEMO/14/60, que també detalla els beneficis que una reforma d'aquesta mena tindria per als consumidors i per a les empreses.

Més informació
MEMO sobre el Dia de la Protecció de Dades
Discurs de la vicepresidenta Reding al Centre d'Estudis Europeus (CEPS)

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios