Europa: Proposta per millorar la Xarxa Paneuropea d'Oferta de Feina Eures

By Esguard de Dona - divendres, de gener 17, 2014


 Eures és la xarxa que permet accedir a ofertes de treball i d'aprenentatge a Europa

Amb la proposta que avui presenta la Comissió Europea es vol millorar la xarxa paneuropea EURES d'ofertes de feina per poder-hi publicar més ofertes, fer augmentar la probabilitat de correspondències laborals i ajudar els empresaris i, molt especialment les petites i mitjanes empreses, a cobrir vacants de manera més ràpida i eficaç.

Un cop adoptada pel Consell de Ministres de la UE i pel Parlament Europeu, aquesta proposta ajudaria els ciutadans a fer la millor tria possible a l'hora de marxar a treballar a l'estranger. En paraules del comissari d'ocupació, assumptes socials i inclusió, László Andor,«la proposta de la Comissió és una mesura ambiciosa i molt pràctica per lluitar contra l'atur i contribuirà a fer front als desequilibris dels mercats de treball perquè traurà el màxim profit de l'intercanvi d'ofertes de treball procedents de tota la UE i aconseguirà una més gran correspondència entre ofertes i sol·licituds de feina. La reforma d'EURES facilitaria la mobilitat laboral i contribuiria a crear a nivell europeu un mercat de treball realment integrat».

Les noves normes que es proposen perfeccionarien l'eficàcia de la xarxa EURES, farien que les contractacions fossin més transparents i millorarien la col·laboració entre els Estats membres. Concretament, es pretén el següent:
·         incloure en el web de la xarxa EURES més ofertes de feina de tota la UE i, fins i tot, les procedents dels serveis d'ocupació privats. Els sol·licitants de feina de tot Europa hi tindrien un accés immediat i els empresaris que s'hi haguessin enregistrat tindrien al seu abast un ventall molt més ample de currículums;
·         detectar automàticament correspondències entre ofertes i currículums.
·         oferir informació bàsica sobre el mercat de treball de la UE i sobre la xarxa EURES als sol·licitants de feina o als empresaris de qualsevol lloc de la Unió.
·         prestar a candidats i empresaris serveis de suport a la mobilitat per tal de facilitar la contractació i la integració dels treballadors en el seu nou lloc de treball a l'estranger.
·         millorar la coordinació i l'intercanvi d'informació entre els Estats membres quan hi hagi escassetat o excedent de mà d'obra a nivell nacional fent de la mobilitat una part integrant de les seves polítiques d'ocupació.
Aquestes millores redundarien en benefici tant dels sol·licitants de feina, com de les empreses fos quin fos el seu volum, però molt especialment de les PIMES atès que actualment aquesta mena d'empreses no poden permetre's contractar personal a l'estranger sense l'ajuda dels serveis que la xarxa EURES proporciona gratuïtament.
Context
Aquesta proposta de reglament forma part d'un seguit de mesures adoptades per facilitar la lliure circulació dels treballadors com ara la proposta presentada per la Comissió el mes d'abril del 2013 per millorar l'aplicació del dret dels treballadors a la lliure circulació (IP/13/372MEMO/13/384), l'adopció de la qual per part del Consell de Ministres de la UE i del Parlament Europeu està prevista per dintre de molt poc, i la comunicació de la Comissió de 25 de novembre sobre la lliure circulació de les persones (IP/13/1151MEMO/14/9).
Actualment, hi ha uns 7,5 milions d'europeus que treballen en un altre Estat membre, és a dir, només el 3,1 % del total de la mà d'obra europea. De mitjana, al voltant de 700 000 persones marxen cada any a treballar a d'altres Estats membres de la UE, una proporció (0,29 %) molt inferior a la d'Austràlia (un 1,5 % entre vuit estats) o a la d'Estats Units (un 2,4 % entre cinquanta estats).
L'Observatori Europeu de l'Ocupació posa de manifest que, malgrat unes taxes d'atur sense precedents a Europa, durant el primer trimestre del 2013 es van publicar 2 milions d'ofertes de feina. Si bé les ofertes de feina són una part intrínseca de la dinàmica dels mercats de treball, una part molt important de totes aquestes ofertes potser és deguda al fet que encara no s'ha pogut resoldre el dèficit de mà d'obra a nivell local.
Tot i això, la mobilitat ha augmentat força els últims anys. Des del 2005 el nombre de treballadors de la UE actius en un altre Estat membre ha pujat fins als 4,7 milions. A més, també ha augmentat la disponibilitat dels sol·licitants de feina a marxar a treballar a un altre Estat membre: el nombre de sol·licitants enregistrats en el portal EURES s'ha disparat i ha passat de 175 000 el 2007 a 1 100 000 el 2013.
EURES, que es va crear el 1993, és una xarxa en la qual col·laboren la Comissió Europea i els serveis públics d'ocupació dels Estats membres de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i diversos organismes associats. Disposa de més de 850 assessors que mantenen un contacte diari amb els sol·licitants de feina i amb empresaris de tot Europa.
La xarxa també opera a través del portal EURES. Per les seves característiques, aquest portal és únic a la UE perquè és gratuït i facilita informació sobre les condicions de vida i de treball a tots els països participants en vint-i-cinc llengües. També permet accedir en qualsevol moment i en qualsevol mes a una mitjana de més d'1,4 milions d'ofertes de feina i a més d'1,1 milions de currículums.
La xarxa EURES fa possible unes 150 000 col·locacions l'any (50 000 a través dels seus assessors i 100 000 a través del seu portal). 
Més informació
·         Vídeo en català d'informació sobre EURES

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios