Europa: Noves Directrius pes Estats membre per concessió d'ajuts a petites i mitjanes empreses.

By Esguard de Dona - dimecres, de gener 15, 2014


La Comissió Europea ha adoptat les noves directrius que hauran de seguir els Estats membres en la concessió d'ajuts que facilitin l'accés al finançament a les PIMES europees i a les empreses de mitjana capitalització. 

Algunes PIMES i empreses de mitjana capitalització, concretament les més innovadores i orientades al creixement i que es troben en fase de desenvolupament, tenen dificultats per obtenir finançament, independentment de la qualitat del seu potencial empresarial.

 L'ajuda estatal pot servir per resoldre aquest dèficit no pas substituint els actuals canals de finançament, sinó atraient-ne de nous per a empreses de nova creació mitjançant incentius fiscals i instruments financers ben dissenyats. Aquestes directrius formen part de l'estratègia de la Comissió Europea per modernitzar els ajuts estatals i potenciar el creixement en el mercat únic establint mesures que siguin més eficaces i que es demostri fefaentment que no distorsionen la competència (IP/12/458). Les noves directrius entraran en vigor l'1 de juliol del 2014.

En paraules del vicepresident de la Comissió Europea i comissari de competència, Joaquín Almunia,«les disfuncions del mercat financer, que s'han vist agreujades per la crisi, dificulten la creació i el desenvolupament d'empreses europees. Les noves directrius corregiran aquest dèficit de finançament instant els Estats membres a dissenyar ajuts més eficaços que ofereixin als inversors privats els incentius que necessiten per invertir en PIMES i en empreses de mitjana capitalització i per millorar la seva capacitat per créixer i crear llocs de treball.»

Les PIMES encara depenen en gran mesura del crèdit bancari tradicional, que es veu limitat per la poca capacitat de refinançament dels bancs, pel nivell de risc que aquests estan disposats a assumir i per l'adequació del capital. La crisi financera ha amplificat el problema: gairebé un terç de les PIMES no ha pogut accedir al crèdit en els últims anys. Per tant, la Comissió està creant un marc senzill, generós i flexible en matèria d'ajuts estatals per tal de poder subministrar capital de risc a les PIMES i a les empreses de mitjana capitalització. Això ajudarà les empreses a superar les fases més difícils del seu cicle de vida i a introduir nous productes i idees en el mercat.

Aquestes noves directrius substitueixen les directrius sobre ajuts de capital risc adoptades el 2006 i modificades el mes desembre del 2010.

Les principals característiques de la nova normativa són les següents:
·    Més possibilitats per als Estats membres de concedir ajuts: ara les noves directrius inclouen i) PIMES, II) empreses de mitjana capitalització i iii) empreses innovadores de mitjana capitalització. Les directrius inclouen criteris de compatibilitat per a imports superiors als 15 milions d'euros per empresa atès que el proper reglament general d'exempció per categories (IP/13/1281) eximirà del vist‑i‑plau previ de la Comissió els ajuts que estiguin per sota d'aquest límit (contràriament al límit actual d'1,5 milions d'euros per any i empresa).
·    Una gama més àmplia d'instruments financers, que inclou capital, quasi‑capital, préstecs i garanties, per reflectir les pràctiques del mercat. Per tant, els intermediaris financers i els fons d'inversió podran oferir a les empreses l'import i la manera de finançar-lo que siguin més adequats per al seu desenvolupament i per al sector en el qual operen.
·    La participació obligatòria d'inversors privats en funció de la fase de desenvolupament i del risc de l'empresa: la combinació de participació privada i de participació pública garantirà que els ajuts serveixin per atreure finançament privat més aviat que per substituir cap finançament públic. Tot i això, la participació privada mínima oscil·larà ara entre el 10 % i el 60 % en funció de l'antiguitat de l'empresa i del risc que presenti. Això permetrà que els ajuts públics es dediquin a fomentar la creació de noves empreses, a qui els mercats financers privats són menys inclinats a concedir el finançament que necessiten. La participació privada que ara es demana podrà ser només del 10 % en el cas d'empreses emergents o d'empreses de capital inicial abans de la seva primera venda comercial.

Altres modificacions inclouen:
·    Noves formes més flexibles de suport a d'altres plataformes de negoci: les directrius autoritzen subvencions per a la creació d'aquesta mena de plataformes i incentius fiscals als inversors que adquireixin accions de les PIMES que cotitzin en aquestes plataformes.
·    Més flexibilitat i condicions més clares en la concessió d'incentius fiscals als inversors: no caldrà notificar els incentius fiscals destinats als inversors que siguin persones físiques; d'altra banda, les directrius estableixen les condicions de la concessió d'incentius fiscals a inversors institucionals.

El text de les noves directrius és accessible a aquí
Vegeu també el MEMO/14/14.

Antecedents
Les actuals directrius sobre capital risc adoptades el mes d'agost del 2006 (IP/06/1015 i MEMO/06/295) i modificades el mes de desembre del 2010 (IP/10/1636) seguiran en vigor fins al 30 de juny del 2014; tenen a veure amb el finançament amb capital propi de les empreses amb un fort potencial de creixement durant les primeres fases del seu desenvolupament. El marc actual ha demostrat ser massa restrictiu pel que fa a les empreses que se'n podien beneficiar, a les formes de finançament, als instruments d'ajuda i a les estructures de finançament.

El 2010 es va iniciar un procés de revisió per adaptar les directrius a l'evolució del mercat de la UE al llarg dels últims set anys, als efectes de la crisi econòmica i als objectius de la modernització dels ajuts estatals. Prenent en consideració les observacions aplegades en dues consultes públiques (juliol del 2012, IP/12/789, i juliol del 2013, IP/13/737) i havent encetat un intens diàleg amb tots els interessats (Estats membres, autoritats públiques, associacions empresarials, entitats financeres i ciutadans), l'objectiu de les noves normes és millorar els incentius del sector privat, inclosos els inversors institucionals, per incrementar les seves activitats de finançament en aquest sector tan important del finançament de les PIMES. Les noves normes van acompanyades d'altres iniciatives de la UE per fomentar un ús més important d'instruments financers en el marc dels nous programes de suport com ara Horitzó 2020 (IP/13/1232 i MEMO/13/1085) o COSME (IP/13/1135).

Les noves directrius complementaran les disposicions sobre finançament del risc que figuren en el Reglament general d'exempció per categories (IP/13/1281), que substituirà l'adoptat el mes de juliol del 2008 (IP/08/1110 i MEMO/08/482); l'actual expirarà el mes de juny del 2014.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios