Europa: "Menja bé per sentir-te bé" Programes de consum de llet i fruites a les escoles

By Esguard de Dona - dijous, de gener 30, 2014La Comissió Europea ha publicat avui una proposta que combina en un marc conjunt dos programes escolars que fins ara han estat separats: el programa de consum de fruita i el programa de consum de llet. En un context com l'actual, caracteritzat pel descens del consum que els nens fan d'aquests productes, l'objectiu és combatre amb més eficàcia la nutrició deficient dels nostres fills, reforçar la dimensió educativa dels programes i contribuir a la lluita contra l'obesitat. Amb l'eslògan "menja bé per sentir-te bé" el nou règim que es proposa per la distribució de productes de granja a les escoles fa més incís en les mesures educatives amb l'objectiu d'augmentar la sensibilitat dels nens davant la necessitat d'adquirir hàbits d'alimentació saludables, ampliar la gamma de productes agrícoles disponibles i afrontar amb més efectivitat els temes relacionats amb la sostenibilitat, el medi ambient i els residus alimentaris.


Tal com ha dit el comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Dacian Cioloş, " Amb els canvis que proposem avui, volem millorar els programes actuals per invertir la tendència a la baixa que pateix el consum de llet i fruita i augmentar la consciència dels beneficis que ofereixen entre els nens. Es tracta d'una mesura important per afavorir un canvi sostingut en els hàbits alimentaris de la infància i per millorar la sensibilitat davant dels reptes decisius als que ha de fer front la societat. També confio que aquesta mesura brindarà una gran oportunitat per reforçar els llaços entre la comunitat agrària, els nens, els seus pares i els professors, especialment en zones urbanes".

El nou règim funcionarà dins d'un marc jurídic i financer comú, millorant i racionalitzant els requisits administratius que contemplen els dos programes actuals. Aquest marc únic reduirà la carga gestora i organitzativa tant per a les autoritats nacionals com per a les escoles i els seus proveïdors. La participació dels Estats membres en aquest règim serà voluntària i, a més, gaudiran de flexibilitat per decidir quins aliments volen distribuir.
Tal i com ja es va programar en l'acord de l'any passat sobre les futures despeses de la UE, una vegada el nou règim sigui aprovat, tindrà un pressupost de 230  milions d'euros per curs escolar ( 150 milions per a les fruites i hortalisses i 80 per a la llet). Aquesta xifra contrasta amb el pressupost de 197 milions d'euros (122 i 75 milions respectivament) disponible pel 2014. La proposta, que es presentarà ara al Parlament Europeu i al Consell, es basa en els resultats dels informes d'avaluació i de la consulta pública que es va realitzar durant el 2013.
Context
El programa de consum de llet es va establir al 1977 i el de consum de fruita al 2009. Ambdós beneficien, cada any, prop de 30 milions de nens ( uns 20 milions el primer i 8,5 el segon). La necessitat d'aquests programes sembla més imperant avui en dia si tenim en compte els problemes nutricionals que comencen a registrar-se actualment, així com la tendència a la baixa en el consum de fruites i hortalisses i de llet. En la majoria de països, el consum infantil de fruites i hortalisses i el de llet està caient i es manté per sota de la ingesta diària recomanada. L'alimentació dels nens, a més, està anant cap a un consum de productes fortament transformats. Tant el sobrepès com la obesitat són, avui, problemes innegables: L'OMS va calcular el 2010 que aproximadament 1 de cada 3 nens d'entre sis i nou anys de la UE  pateix sobrepès o obesitat i aquesta tendència està augmentant ràpidament (les estimacions del 2008 situaven aquesta xifra en un de cada quatre nens).
Més informació

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios