Europa: 575 milions per a investigadors d'alt nivell. 9 dels projectes seleccionats són a Catalunya

By Esguard de Dona - dimarts, de gener 14, 2014


La UE destina 575 milions d'euros per a 312 investigadors d'alt nivell que es trobin a la meitat de la seva carrera

·         9 dels projectes seleccionats s'estan duent a terme en centres de recerca o universitats catalanes


El Consell Europeu de Recerca (CER) selecciona avui 312 científics en el seu primer concurs per a la concessió de subvencions de consolidació. Els científics que es trobin a meitat de la seva carrera disposaran d'un total de gairebé 575 milions d'euros. L'import màxim que podrà atènyer una subvenció serà de 2,75 milions, però la mitjana de les subvencions serà de 1,84 milions d'euros. Aquestes noves subvencions permetran que excel·lents científics independents puguin consolidar els seus equips de recerca i desenvolupar les seves idees més innovadores a tot l'Espai Europeu de Recerca. Entre els projectes seleccionats n'hi ha 9 que s'estan duent a terme en centres de recerca o universitats catalanes com la Pompeu Fabra, l'Institut de Ciències Fotòniques, l'Institut de Recerca Biomèdica, la Universitat Autònoma de Barcelona o el Centre de Recerca en Economia Internacional entre d'altres.

La llista d'investigadors i projectes seleccionats presentants a través de l'Estat Espanyol.

ACÍN, Antonio
Institute of Photonic Sciences - Institut de Ciències Fotòniques
QITBOX / Quantum Information Theory with black BOXes  (Quantum Teoria de la Informació amb les caixes negres) 

ALOY, Patrick
Institute for Research in Biomedicine (IRB) - Institut de Recerca Biomèdica
SysPharmAD / A systems pharmacology approach to the discovery of novel therapeutics in Alzheimer´s disease (Un enfocament de la farmacologia per al descobriment de noves teràpies en la malaltia d'Alzheimer) 

ARRUEBO, Manuel
University of Zaragoza - Universidad de Zaragoza
NANOHEDONISM / A Photo-triggered On-demand Drug Delivery System for Chronic Pain
( Estudi relatiu al lliurament de drogues pel tema del dolor crònic)

DENTZ, Marco
Spanish National Research Council (CSIC) - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
MHetScale / Mixing in Heterogeneous Media Across Spatial and Temporal Scales: From Local Non-Equilibrium to Anomalous Chemical Transport and Dynamic Uncertainty

FERNANDEZ DE BOBADILLA, Javier
Spanish National Research Council (CSIC) - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
NMST / New methods and interacions in Singularity Theory and beyond

FERNANDEZ-CAPETILLO, Oscar
Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) - Centro Nacional de Investigactiones Oncológicas Carlos III
RSHEALTH / Investigating the causes and consequences of replication stress in mammalian health ( Investigació sobre les causes i conseqüències de replicar l'estrés sobre la salut dels mamífers)

FIDORA, Alexander
University of Barcelona (UAB) - Universitat Autonòma de Barcelona
LATTAL / The Latin Talmud and its Influence on Christian-Jewish Polemic (El Talmud Llatí i la seva influència en les polèmiques entre cristians i jueus)

LEHNER. Ben
Centre for Genomic Regulation (CRG) / Centre de Regulació Genómica
IR-DC / Individual Robustness in Development and Cancer (Robustesa individual en el desenvolupament del Càncer)

MARTELL, Jose Maria
Spanish National Research Council (CSIC) - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
HAPDEGMT / Harmonic Analysis, Partial Differential Equations and Geometric Measure Theory (Anàlisi Harmònic, Equacions derivades parcials y teoria de la mesura geomètrica)

MARTIN, Alberto Miguel
CREi - Centre de Recerca en Economia Internacional (CREi)
MacroColl / The Macroeconomics of CollateralMASPOCH COMAMALA. Daniel
Catalan Institute of Nanotechnology - Institut Català de Nanotecnologia
InanoMOF / Multifunctional micro- and nanostructures assembled from nanoscale metal-organic frameworks and inorganic nanoparticles (Multifuncional micro i nanoestructures muntat a partir de marcs de metall-orgànics a nanoescala i nanopartícules inorgàniques)

PELEGRIN, Pablo
FFIS Murcia
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia
Danger ATP / Regulation of inflammatory response by extracellular ATP and P2X7 receptor signalling: through and beyond the inflammasome (La regulació de la resposta inflamatòria per ATP extracel · lular i la senyalització del receptor P2X7: a través i més enllà de la inflamasoma)

POSADA, David
University of Vigo - Universidad de Vigo
PHYLOCANCER / Phylogeography and somatic evolution of cancer tumor cells (Filogeografia i evolució somàtica de cèl · lules tumorals de càncer)

ROSSI, Barbara
Pompeu Fabra University - Universitat Pompeu Fabra
Forecasting / New Methods and Applications for Forecast Evaluation (Nous Mètodes i Aplicacions per a l'Avaluació Preventiva)

RUIZ TRILLO. Iñaki
Spanish National Research Council (CSIC)  - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
PREMETAZOANEVOLUTION / Unravelling the unicellular prehistory of metazoans with functional analyses and single-cell genomics  (Desentranyar la prehistòria unicel · lular de metazous amb l'anàlisi funcional i la genòmica d'una sola cèl · lula)

SCHÖDEL,  Rainer
Spanish National Research Council (CSIC) - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
GALACTICNUCLEUS / The Fingerprint of a Galactic Nucleus: A Multi-Wavelength, High-Angular Resolution, Near-Infrared Study of the Centre of the Milky Way  (L'empremta digital d'un Nucli Galàctic: Una longitud d'ona múltiple, Resolució d'alta Angular,  Estudi Infrarroig proper del Centre de la Via Làctia)

SOUCEK, Laura
Vall d'Hebron Institute of Oncology - Vall d'Hebron Institut d'Oncologia
Mycinhibinclinic / Pushing Myc inhibition towards the clinic (Empènyer la inhibició Myc cap a la clínica)

TREPAT, Xavier
Institute for Bioengineering of Catalonia - Institut de Bioenginyeria de Catalunya
TensionControl / Multiscale regulation of epithelial tension (Regulació multiescala de latensió epitelial)

WIDMER, Joerg
Institute IMDEA Networks 
SEARCHLIGHT / A new communication paradigm for future very high speed wireless networks (Un nou paradigma de la comunicació per a les futures xarxes sense fils de molt alta velocitat)

ZAPATA, Lydia
University of the Basque Country - Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
PALEOPLANT / Palaeolithic Plant Use in the Western Mediterranean (Plantes Paleontològiques utilitzades al Mediterrani Occidental)


Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria abasten una àmplia gama de temes: l'ús de rellotges geoquímics per predir erupcions volcàniques; l'estudi de les implicacions de la matèria i de l'energia fosques per a la teoria gravitacional; l'establiment de les responsabilitats, de la responsabilitat jurídica i dels riscos associats quan es deleguen tasques en els sistemes d'intel·ligència; i l'estudi del paper que tenen els factors ambiental i genètic en el cablatge neuronal durant el creixement de l'embrió (si desitgeu més informació, cliqueu aquí).

En paraules de la comissària europea de recerca, innovació i ciència, Máire Geoghegan-Quinn, «aquests investigadors fan una tasca que farà progressar els nostres coneixements i suposaran un gran avenç per a la societat. El CER els vol recolzar en un moment decisiu en què sovint és difícil trobar finançament, és a dir, precisament quan més necessiten avançar en la seva carrera i desenvolupar la seva pròpia recerca i els seus propis equips.»

En paraules del nou president del CER, el professor Jean‑Pierre Bourguignon, «el nou any s'inicia amb la cloenda del primer concurs per a la concessió de subvencions de consolidació i he de dir que estic molt impressionat per la qualitat dels projectes seleccionats. Si hem de jutjar per la demanda cada vegada més gran de subvencions del CER, especialment per part dels investigadors a l'inici o a la meitat de la seva carrera, sembla evident que hi ha una gran necessitat d'aquesta mena de subvencions. Des d'un altre punt de vista, estic molt content d'haver acceptat aquest nou repte com a cap d'aquest organisme, que ha assolit un nivell internacional en molt poc temps. És imprescindible que Europa creï les condicions més adequades perquè la seva nova generació d'investigadors pugui avançar i satisfer la seva curiositat científica.»

S'han presentat més de 3 600 propostes, la qual cosa vol dir que enguany la demanda d'aquesta mena de subvencions ha augmentat un 46 % en comparació amb l'any passat. El programa de concessió de subvencions de consolidació del CER va adreçat a investigadors amb una experiència post-doctoral compresa entre els set i els dotze anys.

En aquesta convocatòria el percentatge de dones entre els candidats seleccionats (24 %) ha pujat en comparació amb l'any 2012 (22,5 %). La mitjana d'edat dels investigadors seleccionats és de 39 anys. L'índex global d'èxit és del 8,5 %.

Les convocatòries del CER van adreçades als millors investigadors de qualsevol nacionalitat que resideixin o vulguin residir a Europa. A la present convocatòria les subvencions s'han concedit a investigadors de trenta‑tres nacionalitats diferents que treballen en centres ubicats en vint‑i‑un països de tot Europa, nou d'ells amb cinc o més beneficiaris d'una subvenció. Pel que fa a les institucions amfitriones, el Regne Unit (62 subvencions), Alemanya (43) i França (42) se situen al capdavant; també hi ha investigadors guanyadors d'una subvenció als Països Baixos, Suïssa, Espanya, Itàlia, Israel, Bèlgica, Suècia, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Portugal, Grècia, Hongria, Irlanda, Turquia, Xipre, la República Txeca i Noruega. Pel que fa a la nacionalitat dels investigadors, els alemanys (48 subvenciones) i els italians (46) ocupen el primer lloc, seguits dels francesos (33), britànics (31) i neerlandesos (27) (vegeu-ne les estadístiquesaquí).

Vora del 45 % dels seleccionats provenen de l'àmbit de les «ciències físiques i de l'enginyeria», el 37 % de l'àmbit de les «ciències de la vida» i gairebé el 19 % de l'àmbit de les «ciències socials i de les humanitats». Els beneficiaris han estat seleccionats mitjançant una avaluació duta a terme per vint‑i‑cinc panels d'experts de fama mundial.

Les subvencions d'aquest últim concurs permetran que els científics seleccionats puguin contractar un total de 1 100 doctors i estudiants de doctorat per formar part de l'equip del CER. Gràcies a tot plegat el CER contribuirà al desenvolupament d'una nova generació d'investigadors europeus.

Ja s'ha publicat la convocatòria del 2014 per a la concessió de subvencions del CER, la primera que es fa en el marc del programa Horitzó 2020, i el termini per a la presentació de candidatures conclou el 20 de maig del 2014.

Llistes dels investigadors seleccionats
A continuació figuren les llistes de les propostes seleccionades:
·    Llista dels investigadors seleccionats ordenats alfabèticament en funció del país de la institució amfitriona (aquí podeu trobar una descripció breu dels projectes que s'estan duent a terme a Catalunya)

Llistes dels investigadors seleccionats per àmbit i per ordre alfabètic:


Antecedents
Creat el 2007 per la UE, el Consell Europeu de Recerca és el primer organisme paneuropeu que finança la recerca a les fronteres del coneixement. El seu objectiu és estimular l'excel·lència científica a Europa fomentant la competència pels recursos entre els millors i més creatius científics de qualsevol edat i nacionalitat. El CER també vol atreure els millors investigadors del món a Europa i per això concedeix finançament a joves investigadors de molt alt nivell que es trobin a l'inici de la seva carrera (subvencions inicials), a excel·lents científics independents (subvencions de consolidació) i a directors de recerca sèniors (subvencions avançades). El finançament pot pujar fins als 2 milions d'euros pel que fa a les subvencions inicials, als 2,75 milions d'euros en el cas de les subvencions de consolidació i als 3,5 milions d'euros en el de les subvencions avançades.

El CER funciona d'acord amb una política impulsada pels propis investigadors que els permet detectar noves oportunitats en qualsevol camp d'estudi sense cap prioritat temàtica. Des del 2007 al 2013 el pressupost del CER va ser de 7 500 milions d'euros d'acord amb el setè programa marc de recerca de la UE. Amb el nou programa marc de recerca i innovació (2014-2020), Horitzó 2020, el CER disposarà d'un pressupost molt ambiciós de més de 13 000 milions d'euros.
D'ençà de la seva creació el CER ha finançat uns 4 000 investigadors, s'ha convertit en un model de competitivitat per als programes nacionals de recerca i ha completat els actuals sistemes de subvencions a nivell nacional i europeu.

El CER està dirigit per un consell científic format per vint‑i‑dos grans científics i acadèmics entre els que figura el seu president, el professor Jean‑Pierre Bourguignon, que ha pres possessió del seu càrrec aquest 1 de gener del 2014. L'agència executiva del CER és l'encarregada de dur a terme la part relativa al CER del programa Horitzó 2020 i el seu director és Pablo Amor.
Arran del creixent nombre de candidatures que s'hi presenten, el 2013 s'ha dividit en dos el règim de subvencions inicials: les subvencions inicials del CER per a doctors que disposin de dos a set anys d'experiència com a mínim i les noves subvencions de consolidació per a investigadors amb una experiència post-doctoral compresa entre els set i els dotze anys. La convocatòria de subvencions inicials del 2012 ja tenia dos pilars (inicials i de consolidació), que corresponien a l'actual divisió. Les comparacions que es fan en aquest comunicat de premsa es basen en les categories equivalents de les convocatòries anteriors (de set a dotze anys d'experiència post-doctoral).

Les subvencions de consolidació del CER en cinc pinzellades:
·         S'adrecen als millors investigadors de qualsevol nacionalitat i edat amb una experiència post-doctoral d'entre set i dotze anys i un historial científic prometedor.
·         Es basen en un plantejament senzill: un investigador, una institució amfitriona, un projecte i un sol criteri de selecció, és a saber, l'excel·lència.
·         La institució amfitriona s'ha de trobar a l'Espai Europeu de Recerca (Estats membres de la UE i països associats al programa de recerca de la UE); no hi pot haver consorcis ni cap cofinançament.
·         Es concedeix un finançament màxim de 2,75 milions d'euros per subvenció durant un màxim de cinc anys.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios