Banyeres del Penedès: Convocatòria a Sessió Ordinària del Ple de L'Ajuntament

By Esguard de Dona - dimecres, de gener 15, 2014

a les 20.00 hores de la tarda del dijous 16 DE GENER DE 2014
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21
DE NOVEMBRE DE 2013, C/13/215.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE
DATA 23 DE DESEMBRE DE 2013, C/13/242.
3. MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PEL
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, C/13/220.
4. MOCIÓ PER GARANTIR LA VIABILITAT I EL SERVEI PÚBLIC DE
L’HOSPITAL COMARCAL DE EL VENDRELL, C/13/224.
5. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE
PAU SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/221.
6. MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS PER
L’ONADA DE ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I
RAMADERES I AL MÓN RURAL, C/13/245.
7. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
8. PRECS I PREGUNTES.

 Banyeres del Penedès, 13 de gener de 2014

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios