Banyeres del Penedès: Aprobació del Pressupost 2014 amb congelació de taxes i impostos

By Esguard de Dona - dijous, de gener 02, 2014


Comunicat de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

El passat dilluns dia 23 de desembre, a les 7 de la tarda, va tenir lloc el ple extraordinari per tal d’aprovar els pressupostos de Banyeres del Penedès per l’any 2014.

Aquest pressupost, és molt important per a la qualitat de vida i salut dels veïns i veïnes de Banyeres. En aquest pressupost es contempla la restauració de la Riera de Sant Miquel, la instal·lació de gespa al camp de futbol, l'acondicionament i reparacions de la piscina i parcs infantils, etc. També ja s’han contractat les rehabilitacions de les rotondes d'entrada al municipi.

L’ajuntament de Banyeres del Penedès, congela les taxes municipals i els impostos per aquest any 2014.

Malgrat els increments dels costos dels serveis que han tingut durant els darrers anys, sobretot en serveis com l’aigua, l’ajuntament considera que en aquests moments de crisi econòmica i amb un elevat nombre d’aturats al nostre municipi, que no seria just, incrementar les taxes als veïns i veïnes.
Concretament en el cas de l’aigua, hem de dir que continua sent el servei mes deficitari, degut al compromís adquirit anys enrere de consumir aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, però no obstant, l’ajuntament seguirà assumint aquest sobre cost, sense repercutir-ho als consumidors.
També mantindrem els mateixos imports que fins ara per la resta de les taxes i serveis municipals, com pot ser la recollida de brossa.

Comentar també, que són sensibles a les necessitats de les persones, i per aquest motiu, actualment hi ha quasi una quarantena de famílies del nostre municipi que tenen concedides bonificacions d’important percentatge en els serveis d’aigua i la recollida de brossa, per la seva situació familiar i/o econòmica-laboral. L’ajuntament no es preocupa només de recaptar, sinó que també es preocupa el benestar dels Banyerencs.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios