Banyeres: Balanç Funcionament "Servei Línia Verda"

By Esguard de Dona - divendres, de gener 31, 2014


L'Ajuntament de Banyeres ha emés un comunicat valorant com a molt positiu el resultat dels primers mesos de funcionament del "Servei Línia Verda"

Segons indica, "gràcies a la implantació d’aquest servei, els ciutadans i empreses de Banyeres del Penedès, poden beneficiar-se d’un servei de resolució de consultes mediambientals i comunicació d’incidències en el equipament urbà. Línia Verda afavoreix l’ús de les “bones pràctiques” mediambientals i en conseqüència, en el desenvolupament d’un municipi sostenible.
El servei Línia verda es va implantar a Banyeres del Penedès al mes de novembre de l’any passat. Els veïns d’aquesta localitat han demostrat una molt bona acollida del servei i prova d’això, és l’ús continu que fan del mateix.
Per utilitzar el servei a través d’Smartphones o tabletes, només cal descarregar-se l’aplicació Línia Verda. Per això, l’usuari es connecta a Play Store o APP Store i d’una forma fàcil i intuïtiva, es produeix la descàrrega que és totalment gratuïta. 
Un cop oberta l’aplicació al dispositiu mòbil, l’usuari decideix si plantejar una consulta o comunicar una incidència. El procediment és molt ràpid i senzill. Per a comunicar una incidència, només cal seleccionar el tipus de categoria. Per GEO localització, l’APP Línia Verda s’encarrega de detectar de forma automàtica les coordenades exactes a les que s’ubica la mateixa. Posteriorment, es pot adjuntar una foto de la incidència amb una breu descripció. Un cop enviada, el responsable nombrat per l’ajuntament  rep notificació de la mateixa. A partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per donar solució a la incidència detectada. El ciutadà coneix en tot moment l’estat en el que es troba la incidència comunicada gràcies a les notificacions que rep al seu dispositiu mòbil. 
Aquest servei, a més d’implicar al ciutadà a la consecució d’un municipi més sostenible, facilita en gran mesura la gestió diària dels responsables del propi ajuntament. A més d’agilitzar els temps de reacció, dona a conèixer situacions de millora que de no ser per la col·laboració ciutadana, el propi ajuntament no en tindria constància. 
A Banyeres del Penedès, el tipus d’incidències que més s’han comunicat son aquelles que fan referència a “Servei d’Andròmines”, seguit de “Escombraries”, “Parcs i Jardins” i “Mobiliari urbà”. Fins la data, ja s’han rebut 68 incidències de les quals, el 55% ja estan solucionades. 
Per poder resoldre qualsevol consulta a nivell mediambiental, també es pot accedir a la web www.liniaverdabanyeresdelpenedes.com. A través d’aquest domini, el ciutadà pot plantejar qualsevol consulta mediambiental i en un termini màxim de 24 hores, tindrà resposta per un equip d’experts a la matèria. A l’actualitat, 59 estan registrats com a usuaris del servei. En aquest enllaç, també existeix una àmplia informació de consulta sobre ordenances, legislació bàsica, notícies mediambientals d’actualitat, esdeveniments del sector, etc. Un extens contingut personalitzat del propi municipi. 
La implantació del servei Línia Verda ha suposat el Premi de Qualitat 2013 a la categoria de Desarrollo Urbano Saludable y Sostenible  atorgada por la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) en altres ajuntaments d’Espanya. Aquest premi reconeix aquelles iniciatives que col·laboren a millorar l’entorn físic i funcional del municipi promovent el desenvolupament socioeconòmic i afavorint la qualitat de vida personal, familiar, laboral i socials dels ciutadans".

El comunicat finalitza afirmant que "l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es sent molt orgullós dels resultats obtinguts fins la data i agraeix la important participació ciutadana que demostra la implicació i interès dels ciutadans pel seu municipi". 

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios