Banyeres: Adjudicades les obres de restauració ambiental a la Riera de Sant Miquel i de la Gespa del Camp de Futbol

By Esguard de Dona - divendres, de gener 31, 2014


El passat dijous dia 23 de gener, es va aprovar per junta de govern, l’adjudicació del contracte d’obres de restauració ambiental i creació d’itineraris naturalístics a la riera de St. Miquel a la empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL per import de 201.505,38 euros i 42.316,13 euros d’IVA que fa un total de 243.821,51 euros. En aquest projecte va ser la Diputació de Tarragona qui va fer la valoració de les ofertes presentades degut a l’elevat nombre d’aquestes.

El punt número 2 de la Junta de Govern local es va tractar en sessió oberta per donar compliment de la nova jurisprudència i a sol•licitud dels regidors de la oposició, tot i que per ser la primera junta oberta no assistir ningú més que els propis membres de la Junta de Govern Local. Per tant, i un cop anunciat el punt es va adjudicar el contracte de subministrament, instal•lació i manteniment de la gespa artificial del camp de futbol mitjançant arrendament financer a FIELDTURF POLIGRAS per import de 376.929 euros i 79.155,09 euros d’IVA que fa un total de 456.084,09 euros, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i el projecte tècnic aprovat. En aquest projecte van ser els serveis tècnics municipals qui van fer la valoració de les ofertes presentades.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios