Europea: La UE triplica els fons per a innovació ferroviàriaLa Comissió Europea ha adoptat avui "Shift2Rail", una nova associació publicoprivada  que invertirà gairebé mil milions d'euros en recerca i innovació per fomentar el transport de mercaderies i passatgers a Europa. El tren és un dels mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient, però actualment només transporta un 10% de les mercaderies europees i un 6 % dels passatgers anuals.Shift2Rail
"Shift2Rail" és una ambiciosa associació publicoprivada que ha de dur a terme un programa de 7 anys de durada orientat a la recerca i la innovació per ajudar a millorar els serveis ferroviaris a Europa i accelerar la sortida al mercat dels avenços tecnològics del sector.

Amb "Shift2Rail", la Comissió triplica el seu finançament per a  la recerca i innovació ferroviària, passant dels 155 milions d'euros que es van destinar del 2007 al 2013 als 450 milions que es destinaran del 2014 al 2020. Aquesta quantitat es complementarà amb els 470 milions d'euros que aportarà la indústria ferroviària. A més a més, aquest enfocament basat en la col·laboració a llarg termini permetrà un impuls més gran en la innovació que  el sistema de  cofinançament anterior basat en projectes individuals.

Shift2Rail té l'objectiu d'assolir una reducció del 50% en el cost del cicle de vida del transport ferroviari, és a dir, els costos de construcció, operacions, manteniment i renovació d'infraestructures i material rodant; un increment general de fins a un 100% de la seva capacitat actual; i una millora en la fiabilitat de fins a un 50% en diferents segments del mercat ferroviari:

La recerca i innovació se centrarà en cinc àrees clau:
·         La millora de la qualitat dels serveis.  Es focalitzarà en el desenvolupament d'una nova generació de trens d'alta capacitat que siguin eficients i fiables
·         L'increment de la capacitat i del nombre de trens que circulen en la mateixa línia. Cal desenvolupar sistemes de control i de gestió del tràfic intel·ligents.
·         Oferir una infraestructura segura i d'alta qualitat que redueixi el soroll de les vies, retalli costos i compti amb un sistema de manteniment intel·ligent.
·         Oferir un sistema integrat de bitllets i viatges. Es desenvoluparan serveis i solucions intel·ligents.
·         Aconseguir que el ferrocarril pugui competir de manera eficient en més mercats. Es desenvoluparan solucions logístiques i de càrrega inter-modal perquè els trens puguin connectar-se millor amb altres formes de transport.

La creació d'un projecte comú – una associació publicoprivada- permetrà unir els recursos públics i privats per centrar-se en les activitats de recerca necessàries per desenvolupar un espai ferroviari europeu únic i per millorar la competitivitat del sector ferroviari en general, crear llocs de treball i fomentar les exportacions. Aquest projecte involucrarà virtualment tots els proveïdors de la indústria ferroviària europea, incloent-hi les petites i mitjanes empreses innovadores, per accelerar el desenvolupament de noves tecnologies i introduir-les al mercat. També  hi participaran operadors ferroviaris i administradors d'infraestructures per tal d'assegurar que les activitats de recerca responen a les necessitats del mercat. A data d'avui els productors d'equipament ferroviari  Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales and CAF així com els gestors d'infraeestructures Trafikverket and Network Rail, han confirmat que faran una contribució de com a mínim 30 milions d'euros per cap, a Shift2Rail, una xifra que suma uns 270 milions d'euros en total.

Context
L'augment de la congestió, l'increment de la demanda de trànsit i la necessitat de construir unes connexions de transport sostenible per impulsar el creixement són els majors reptes als que ha de fer front la xarxa ferroviària europea actualment.
Malgrat l'evolució positiva en alguns mercats, el transport en ferrocarril està estancat o disminueix en molts Estats membres de la UE. El percentatge d'ús de ferrocarril per a passatgers s'ha mantingut més o menys estable des de l'any 2000 al voltant del 6% mentre que pel que fa al transport de mercaderies ha disminuït de l'11,5% al 10,2% .

Davant d'aquesta realitat, la Comissió Europea ha respost en tres fronts:
1.    Amb un paquet de mesures per reestructurar el mercat ferroviari a Europa
2.    Triplicant la inversió en infraestructures europees  des dels 8.000 milions del període actual (2007-2013)  fins als 26.000 milions pel 2014-2020. Més del 80% d'aquest pressupost es gastarà en infraestructures ferroviàries
3.    Triplicant la inversió en la recerca i innovació del sector ferroviari, sobretot en el marc del programa Shift2Rail.


El vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Transports, Siim Kallas, ha afirmat: "si volem aconseguir que els ferrocarrils europeus transportin més passatgers i mercaderies, necessitem que aquests millorin els seus serveis i que siguin capaços d'oferir una alternativa atractiva a més clients. Perquè això passi, els ferrocarrils necessiten innovació. Aquesta associació publicoprivada és una fita important que dirigirà  la innovació cap a la reducció dels costos dels serveis ferroviaris, l'increment de la capacitat i la millora de la seva freqüència i la fiabilitat."

La comissària de Recerca, Máire Geoghegan-Quinn, ha apuntat: "Aquesta inversió permetrà un esforç industrial més important, combinant els fons públics i els privats per a tot el sector ferroviari, que s'ha de dirigir al desenvolupament de tecnologies estratègiques i solucions que ajudin a millorar la competitivitat de les empreses europees i que mantinguin el lideratge europeu en el mercat ferroviari global. Es tracta d'un exemple perfecte de l'efecte multiplicador del pressupost de la UE per fomentar el creixement i l'ocupació".

Per a més informació
Segueix el vicepresident Kallas al Twitter
Eurobaròmetre sobre l'ús del ferrocarril a la UE
FAQ sobre el programa 'Shift2Rail'


Comentaris