Europa: Propostes per millorar la qualitat dels períodes de pràctica en l'ocupació juvenil.

By Esguard de Dona - dijous, de desembre 05, 2013La Comissió Europea presenta avui unes orientacions perquè les condicions laborals dels aprenents siguin justes i segures i l'experiència laboral de molt bona qualitat. Es tracta d'una proposta de recomanació al Consell per establir un marc de qualitat per als períodes de pràctiques que obligui els Estats membres a modificar o aprovar una normativa o una pràctica que respecti un mínim de requisits. Els períodes de pràctiques són un element clau del programa «Garantia juvenil» proposat per la Comissió Europea el mes de desembre del 2012 i adoptat pel Consell de Ministres de la UE el mes d'abril del 2013. Segons la recent enquesta de l'Eurobaròmetre (IP/13/1161), actualment un de cada tres períodes de pràctiques no reuneix un mínim de condicions pel que fa a les condicions laborals o als continguts de l'aprenentatge. Molts empresaris s'aprofiten d'aquests períodes de pràctiques per evitar noves contractacions.

Les orientacions que proposem milloraran la transparència exigint que els períodes de pràctiques es basin en un contracte per escrit que el contingut, els objectius i la supervisió de l'aprenentatge i les condicions laborals: duració, jornada de treball, retribució o qualsevol altra compensació i possibilitat de cotitzar a la seguretat social. 

També serà obligatori anunciar si las pràctiques són retribuïdes.

Aquestes orientacions també encoratjaran les pràctiques transfrontereres i la inclusió de les pràctiques a la base de dades EURES.

El marc que proposem no inclou, però, els períodes de pràctiques universitàries ni els períodes de pràctiques obligatòries per accedir a una professió determinada.

Context
El marc de qualitat per als períodes de pràctiques és una de les iniciatives del Paquet d'Ocupació Juvenil de desembre del 2012 (vegeu IP/12/1311MEMO/12/938 i SPEECH/12/910)

El programa «Garantia juvenil» té per objectiu garantir que tots els joves fins als vint-i-cinc anys rebin una oferta laboral de bona qualitat, una educació contínua o un període de pràctiques en un termini màxim de quatre mesos un cop s'hagin quedat sense feina. (MEMO/13/968 i MEMO/13/984)

Durant les dues últimes dècades els períodes de pràctiques s'han convertit en una important porta d'entrada al món laboral per als joves. Tot i que cada vegada estan més estesos, també està creixent la preocupació pel seu contingut i per les seves condicions laborals.

Segons una recent enquesta de l'Eurobaròmetre sobre la qualitat dels períodes de pràctiques, un 46 % dels enquestats n'ha fet un i una bona part d'ells més d'un; un 35 % dels empresaris no els fan cap contracte; un 23 % dels aprenents tenen la possibilitat de perllongar el període de pràctiques en comptes de ser contractats i només el 9 % de les pràctiques es fan a l'estranger.

El mes de juliol del 2012 la Comissió va publicar un estudi sobre els períodes de pràctiques a tots els Estats membres, on demanava més garanties i més bones condicions (IP/12/731).

En paraules del comissari europeu de treball, assumptes socials i integració, László Andor, «els períodes de pràctiques són imprescindibles per millorar l'ocupabilitat dels joves i per facilitar el pas de l'escola a la feina. És inacceptable que en algunes ocasions s'estiguin explotant els aprenents com a mà d'obra barata o fins i tot gratuïta. Els Estats membres han de garantir que els aprenents rebin formació i experiència que els serveixi per trobar feina. Les orientacions que proposem permetran que els aprenents puguin fer períodes de pràctiques en condicions justes, segures i de qualitat».

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios