Europa: Orientacions per reduir l'impacte social (pèrdua de llocs de treball) de les reestructuracions empresarials

By Esguard de Dona - dissabte, de desembre 14, 2013


La Comissió Europea proposa bones pràctiques per reduir l'impacte social de les reestructuracions
Des del 2006 a la Unió Europea  s'han produït més 16.000 reestructuracions amb una pèrdua de llocs de treball de més de 2.000.000 de llocs de treball 

La Comissió Europea va presentar ahir 13 de desembre un seguit de bones pràctiques per preveure anticipadament la reestructuració d'empreses i minimitzar el seu impacte en els treballadors i en les seves condicions socials, bones pràctiques que recull en el nomenat Marc de Qualitat per a la Previsió del Canvi i de les Reestructuracions. 

Aquest marc de qualitat ofereix un seguit d'orientacions per a les empreses, els treballadors, els sindicats, les organitzacions patronals i les administracions públiques per tal de facilitar el procés de reestructuració d'empreses mitjançant la seva anticipació, la inversió en capital humà i la minimització de l'impacte social.

La Comissió demana als Estats membres que recolzin i fomentin l'aplicació d'aquest marc de qualitat i que considerin la possibilitat d'aplicar-lo als treballadors del sector públic; també demana a tots els interessats que col·laborin sobre la base d'aquestes orientacions.

Les orientacions del marc de qualitat es basen en l'experiència real de les empreses i es presenten en fitxes individuals en funció dels interessats a qui van adreçades: empresaris, treballadors, sindicats, interlocutors socials i autoritats nacionals i regionals

S'hi inclouen mesures per anticipar i gestionar les reestructuracions.
Les mesures concretes que caldrà, doncs, dur a terme són les següents:
·    Fer un seguiment estratègic a llarg termini de l'evolució del mercat;
·    Fer una cartografia continuada en el temps de l'ocupació i de les capacitats disponibles, és a dir, un llistat de les necessitats en matèria de llocs de treball i de competències professionals;
·    Oferir als treballadors formació, orientació professional i ajuda per facilitar les transicions laborals;
·    Facilitar prou aviat la participació d'actors externs com ara autoritats públiques, universitats o centres de formació;
·    Fer servir els fons estructurals europeus com ara el Fons Social o el Fons d'Adaptació a la Globalització per crear llocs de treball i facilitar transicions laborals integradores.

L'objectiu del marc de qualitat per a la previsió del canvi i de les reestructuracions és fomentar l'ocupació i minimitzar les conseqüències socials de les reestructuracions, però també promoure la competitivitat a llarg termini de les empreses i la reducció de l'impacte social i empresarial que les reestructuracions tenen en el territori; d'altra banda, el marc de qualitat també atorga molta importància a la influència que poden tenir les polítiques regionals i empresarials en l'adaptació als canvis estructurals.

La Comissió supervisarà l'aplicació del marc de qualitat, en farà un informe el 2016 per decidir si cal proposar legislació en la matèria i n'informarà el Parlament Europeu.

Context
El Marc de Qualitat per a la Previsió del Canvi i de les Reestructuracions segueix la via del llibre verd titulat «Reestructuració i previsió del canvi: quines lliçons cal treure de l'experiència recent?», publicat el mes de gener del 2012 (IP/12/23), i respon a la sol·licitud formulada pel Parlament Europeu el 15 de gener del 2013 amb la seva Resolució en matèria d'informació i consulta dels treballadors, anticipació i gestió de reestructuracions.


L'Observatori Europeu del Canvi porta registrades des del 2002 més de 16 000 operacions de reestructuració amb una pèrdua neta de llocs de treball de més de 2 milions. Les reestructuracions afecten tots els països d'Europa i preocupen molt atesa la recessió que estem vivint i és per això que en l'actualitat és encara més necessari invertir en capital humà i gestionar bé tota nova reestructuració.

Durant el tercer trimestre del 2013 l'Observatori Europeu de les Reestructuracions ha registrat 250 casos d'operacions de reestructuració amb 57 081 pèrdues de llocs de treball davant dels 27 792 que se n'han creat; això contrasta amb la situació del mateix trimestre del 2007 en què es van crear 23 537 nous llocs de treball i no fa sinó reflectir la tendència dels últims anys.


En paraules del comissari d'Ocupació, Afers socials i Inclusió, László Andor, «en el context de la recessió és més necessari que mai garantir que la reestructuració de les empreses sigui gestionada de manera responsable per minimitzar-ne el cost social. Demano a les empreses, als sindicats, als treballadors i a les administracions públiques que col·laborin sobre la base d'aquest marc de qualitat en la previsió de tot canvi i de qualsevol reestructuració per poder preveure les futures necessitats de mà d'obra i de competències professionals i ajudar els treballadors a reincorporar-se al mercat laboral quan els acomiadaments siguin inevitables. Demano, doncs, als Estats membres que apliquin aquests principis, que ens ajudaran a complir els objectius de l'Estratègia Europa 2020».

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios