Europa: Convocatòria Projectes "Horitzó 2020" amb 7.800 Milions d'Euros per l'any 2014

By Esguard de Dona - dissabte, de desembre 14, 2013


La Comissió Europea ha publicat la primera convocatòria de projectes Horitzó 2020, el programa de recerca i innovació de la Unió Europea, dotat amb 80.000 milions d'euros en total

Amb els 15.000 milions d'euros de finançament previstos per als dos primers anys es vol impulsar l'economia del coneixement a Europa i millorar les condicions de vida de la gent.

El programa inclou per al bienni 2014-2015 dotze temes prioritaris entre els quals cal esmentar l'assistència sanitària personalitzada, la seguretat digital o les ciutats intel·ligents (MEMO/13/1122).


És la primera vegada que la Comissió Europea estableix unes prioritats de finançament per a dos anys; d'aquesta manera pretén convèncer els investigadors i les empreses de la decidida empenta que la UE vol donar a la seva política de recerca. A partir d'avui queda oberta una de les convocatòries corresponents al pressupost del 2014 per a la presentació d'ofertes i al llarg de l'any se'n publicaran més. En total, les convocatòries de l'any 2014 atorgaran uns 7.800 milions d'euros, que es repartiran de la següent manera entre els pilars fonamentals del programa Horitzó 2020:

·     Excel·lència científica: gairebé 3.000 milions d'euros, inclosos 1.700 milions per a subvencions del Consell Europeu de Recerca destinades a científics eminents i 800 milions per a la concessió de beques Marie Skłodowska-Curie a joves investigadors (MEMO/13/1123).
·     Lideratge industrial: 1.800 milions d'euros per donar suport al lideratge europeu en sectors com ara les TIC, les nanotecnologies, la fabricació avançada, la robòtica, les biotecnologies o l'espai.
·     Reptes socials: 2.800 milions d'euros per a projectes innovadors que facin front als set reptes socials del programa Horitzó 2020, és a dir salut, agricultura, economia marítima i bioeconomia, energia, transport, acció climàtica, medi ambient, ús eficient dels recursos i de les matèries primes, societats reflexives i seguretat.

Context
El programa Horitzó 2020 és el Programa Marc de Recerca i Innovació més important de tota la història de la UE, amb un pressupost de gairebé 80.000 milions d'euros i una durada de set anys. Tot i que la part més important del finançament que la UE destina a recerca s'atorga mitjançant convocatòries de concursos, el pressupost del programa Horitzó 2020 també inclou diners per al Centre Comú de Recerca, que és el servei científic intern de la Comissió Europea, per a l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia i per a les activitats de recerca que es duen a terme en el marc del Tractat Euratom. També es publicaran d'altres convocatòries en el marc d'acords específics d'associació amb el sector empresarial i amb els Estats membres (IP/13/668). El 2014 el pressupost total de recerca de la UE pujarà a l'entorn dels 9.300 milions d'euros i a l'entorn dels 9.900 milions el 2015 (les xifres del 2015, però, dependran de l'aprovació definitiva del pressupost anual).

Les possibilitats de finançament que ofereix el programa Horitzó 2020 s'expliquen en els programes de treball que es publiquen al web de la UE dedicat al finançament de la recerca. Aquest web ha estat remodelat per simplificar el tràmits burocràtics i poder prescindir del paper: els interessats podran comprovar que s'hi ha simplificat l'estructura dels programes i el sistema de finançament, que s'hi ha establert un sol conjunt de regles i que s'han alleugerit les auditories i els controls financers.

Les convocatòries del bienni 2014-2015 inclouen la concessió al llarg d'aquests dos anys d'un import total de 500 milions d'euros per a PIMES innovadores que s'atorgarà mitjançant un instrument nou de trinca dedicat únicament a les PIMES. D'altra banda, en molts dels projectes es tindran en compte qüestions de gènere i a més es destinaran fons per fomentar el debat sobre el paper de la ciència en la societat. Per acabar, val a dir que es vol donar lliure accés al resultat dels projectes que es publiquin en el web del programa Horitzó 2020.

La comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geoghegan-Quinn, ha declarat, en relació a la necessitat d'impulsar la recerca a la UE: «ja és hora de posar-nos-hi. El finançament del programa Horitzó 2020 és fonamental per al futur de la recerca i de la innovació europees i contribuirà a fomentar el creixement, la creació de llocs de treball i una més bona qualitat vida. El programa ha estat concebut per produir resultats i hem aconseguit reduir els tràmits administratius perquè sigui més fàcil participar-hi. Faig, doncs, una crida als investigadors, a les universitats, a les empreses, a les PIMES i a tots els interessats perquè s'hi apuntin».


Més informació
MEMO-13-1085: el nou programa de recerca i innovació de la UE.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios